Navigačný riadok

Prechádzanie podvodom


Pašovanie cigariet, falšovanie euromincí, obchádzanie dovozných ciel na topánky a oblečenie, dotácie na pestovanie neexistujúcich pomarančov – to všetko sú príklady podvodov, ktoré pripravujú európskych daňovníkov o nemalé sumy.

Hlavný orgán EÚ, ktorým bojuje proti týmto aktivitám, je Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Oznámenie podozrenia z podvodu úradu OLAF

Zamestnanec kontrolujúci tovar © OLAF

Identifikácia pašovaného tovaru

Čo robí OLAF?

 • Vyšetruje podvody, korupciu a iné protiprávne konania.
 • Odhaľuje a vyšetruje vážne porušenia pravidiel zo strany zamestnancov európskych inštitúcií.
 • Pomáha Európskej komisii pri vytváraní a vykonávaní politík Deutsch (de) English (en) français (fr) s cieľom predchádzať podvodom a odhaľovať ich.

Vyšetrovania

 1. Vyšetrovania môžu zahŕňať výsluchy a inšpekcie priestorov, a to aj v krajinách mimo EÚ. OLAF tiež koordinuje inšpekcie vnútroštátnych úradov na boj proti podvodom.
 2. Po ukončení vyšetrovania OLAF odporučí dotknutým inštitúciám EÚ a vládam prijať určité opatrenia, t. j. začať vyšetrovanie, trestné stíhanie, vymáhať finančné prostriedky alebo prijať iné disciplinárne opatrenia.
 3. OLAF takisto dohliada, ako sa tieto opatrenia uplatňujú.

Colné operácie

Colné orgány krajín EÚ, ako aj niektorých krajín mimo EÚ, vykonávajú v spolupráci s úradom OLAF (a inými agentúrami EÚ) pravidelné spoločné operácie na zastavenie pašovania a podvodov v niektorých vysoko rizikových oblastiach a na identifikovaných trasách.

V priebehu apríla a mája 2013 sa napríklad uskutočnila operácia Romoluk, ktorej cieľom bolo zastaviť pašovanie cigariet železničnou a cestnou dopravou na hraniciach Rumunska s Moldavskom a Ukrajinou. Do operácie boli zapojené národné agentúry zo všetkých troch krajín a nakoniec sa podarilo zhabať približne 20 miliónov cigariet.

Kľúčové problémy

Pašovanie cigariet

Obchádzanie platenia spotrebnej dane a ciel za cigarety, väčšinou formou pašovania, je jednou z hlavných oblastí podvodu v EÚ. V rokoch 2012 – 2014 spoločné operácie úradu OLAF a národných agentúr viedli k zaisteniu:

 • 9 plavidiel obsahujúcich približne 215 miliónov cigariet (obchádzanie ciel v hodnote 43 miliónov EUR),
 • kontajnerov obsahujúcich 93 miliónov cigariet (obchádzanie ciel v hodnote 15 miliónov EUR).
Eurá © Carofoto

Pozor na napodobeniny!

Falšovanie

Od zavedenia eura v roku 2002 spôsobilo falšovanie tejto meny finančnú škodu vo výške najmenej 500 miliónov EUR.

Nástroje EÚ na riešenie tohto problému:

 • právne predpisy na koordináciu činnosti národných orgánov a zabezpečenie primeraného postihu falšovateľov podľa vnútroštátneho práva,
 • program Pericles , prostredníctvom ktorého sa poskytuje finančná podpora na odbornú prípravu zamestnancov národných agentúr, bánk a iných subjektov, ktoré sa zaoberajú bojom proti falšovaniu v EÚ a na celom svete,
 • Európske vedecko-technické centrum , ktoré analyzuje falšované mince (najčastejšie dvojeurové mince).

Jednotnejší postup EÚ?

Opatrenia na boj proti podvodom v EÚ stále narážajú na prekážky spôsobené rozdielmi medzi pravidlami a postupmi v členských štátoch, ktoré majú za následok rozdielnu úroveň ochrany verejných peňazí .

S cieľom riešiť tieto otázky členské štáty v súčasnosti rokujú o novej smernici o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva , ktorá by vo väčšej miere zjednotila vymedzenie trestných činov a sankcií.

Táto smernica by poskytla právny základ pre fungovanie navrhovanej Európskej prokuratúry, o ktorej momentálne diskutujú vlády krajín EÚ Englishfrançais.

Jej vytvorenie by malo viesť k zlepšeniu vyšetrovania a stíhania trestných činov, ktoré poškodzujú rozpočet EÚ. Cieľom je zabezpečiť presadzovanie právnych predpisov v celej EÚ. Komplexnosť mnohých druhov rozsiahlych podvodov spôsobuje, že sa často týkajú viacerých krajín a teda prekračujú súdnu právomoc jednej krajiny.

Na začiatok

Boj EÚ proti podvodom a korupcii

Dátum uverejnenia: marci 2014

Táto publikácia je súčasťou série „Politiky Európskej únie“


Na začiatokPomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?