Cale de navigare

Combaterea fraudei


Contrabandă cu ţigări... falsificarea monedei euro...sustragerea de la plata taxelor la importurile de încălţăminte şi îmbrăcăminte...subvenţii pentru culturi de portocale în ferme inexistente - toate acestea sunt exemple de activităţi frauduloase care produc pagube importante contribuabililor europeni.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) numără aproximativ 430 de angajaţi, care au misiunea de a investiga potenţiale infracţiuni şi abateri grave şi de a apăra interesele financiare ale Uniunii Europene şi ale contribuabililor săi.

Pentru a semnala eventuale cazuri de fraudă, puteţi utiliza sistemul OLAF de notificare a fraudelor.

Ofiţer verificând bunuri © OLAF

Identificarea produselor de contrabandă

Misiunea OLAF

Rolul principal al OLAF şi atribuţiile care îi revin în efectuarea de investigaţii administrative sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 1073/1999.

Oficiul European de Luptă Antifraudă îşi desfăşoară activitatea pe trei paliere:

 • protejează interesele financiare ale Uniunii Europene prin combaterea fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale
 • detectează şi investighează abaterile grave de la obligaţiile profesionale ale membrilor şi angajaţilor instituţiilor şi organismelor UE care ar putea conduce la declanşarea de proceduri disciplinare sau penale
 • sprijină Comisia Europeană în elaborarea şi implementarea politicilor privind prevenirea şi detectarea fraudei.

Îndeplinindu-şi misiunea cât mai eficient, OLAF se alătură eforturilor pe care le depun instituţiile UE pentru a garanta o utilizare optimă a banilor publici.

Procesul de investigare

OLAF primeşte informaţii din surse publice (instituţiile UE şi guvernele naţionale) şi din surse private (inclusiv cetăţeni, sectorul privat şi denunţători).

Unitatea de selecţie şi analiză a investigaţiilor prezintă un aviz cu privire la deschiderea sau respingerea unui caz, verificând dacă:

 • respectivul caz intră sau nu în competenţa OLAF
 • informaţiile disponibile sunt suficiente pentru a iniţia o investigaţie
 • cazul are legătură cu priorităţile politicii de investigaţie a OLAF.

Pornind de la acest aviz, directorul general decide fie deschiderea, fie respingerea cazului.

În cadrul unei investigaţii, se desfăşoară mai multe activităţi: interviuri, inspectarea sediilor, controale la faţa locului, operaţiuni de expertiză criminalistică, misiuni de investigare în ţări din afara UE şi verificarea legalităţii activităţilor de investigaţie şi a concluziilor acestora. OLAF poate coordona şi acţiunile antifraudă ale statelor membre.

Odată prezentate concluziile etapei de investigare, directorul general formulează recomandări privind acţiunile care trebuie întreprinse. Raportul final pe marginea cazului este ulterior transmis instituţiilor, organismelor, birourilor şi agenţiilor UE sau guvernelor naţionale vizate.

OLAF monitorizează implementarea recomandărilor - cercetări penale, trimiteri în judecată şi condamnări, recuperări de fonduri sau măsuri disciplinare.

Exemple de investigaţii realizate de OLAF:

 • utilizarea frauduloasă a fondurilor europene în domenii precum ajutorul extern, agricultura, protecţia mediului etc.
 • sustragerea importatorilor de la plata taxelor vamale sau a altor taxe şi impozite
 • contrabanda cu tigări desfăşurată de grupuri infracţionale organizate
 • deturnarea ajutorului extern
 • finanţarea unor culturi agricole inexistente (de ex. pomi fructiferi declaraţi care nu au fost plantaţi niciodată)
 • nereguli la nivelul procedurilor de achiziţii publice
 • conflicte de interese
 • divulgarea de întrebări şi modele de răspuns pentru testele de selecţie.

Contribuţia OLAF la politicile în materie de prevenire şi detectare a fraudelor

Ca parte a mandatului său de prevenire, OLAF joacă un rol-cheie în elaborarea unor ample politici de combatere a fraudei. În contextul noii Strategii antifraudă a Comisiei, adoptată în iunie 2011, OLAF a creat reţeaua de prevenire şi detectare a fraudei în cadrul Comisiei. Din reţea fac parte toate direcţiile generale ale Comisiei şi statele membre ale UE şi oferă sprijin şi consiliere, inclusiv în materie de gestionare a riscurilor de producere a fraudei.

OLAF a înfiinţat şi un site privind prevenirea fraudei DeutschEnglishfrançais, pentru a pune la dispoziţia oficialilor Comisiei know-how-ul disponibil cu privire la aspectele frauduloase care pun în pericol aplicarea politicilor UE. Site-ul oferă informaţii privind legislaţia relevantă, posibilităţile de formare şi experienţa altor servicii implicate în combaterea fraudei. Personalul responsabil beneficiază astfel de o scurtă prezentare a instrumentelor necesare pentru consolidarea acţiunilor de prevenire şi detectare a fraudei.

În vederea implementării acţiunilor legate de strategia antifraudă a Comisiei, s-au obţinut deja o serie de rezultate concrete, printre care:

 • introducerea/consolidarea dispoziţiilor antifraudă în propunerile legislative
 • adoptarea unui plan de acţiune vizând combaterea contrabandei cu ţigări şi alcool de-a lungul frontierei estice a UE
 • publicarea şi difuzarea unei colecţii de cazuri pentru acţiunile structurale.

Combaterea fraudei necesită o cooperare multidisciplinară

Programele Hercule şi Pericles

OLAF gestionează programul Hercule DeutschEnglishfrançais, având ca obiect combaterea fraudei şi corupţiei care afectează interesele financiare ale UE şi programul Pericles DeutschEnglishfrançais , al cărui scop este să protejeze cât mai bine bancnotele şi monedele euro, în Europa şi în lume.

Cooperarea administrativă

Oficialii OLAF efectuează controale la sediile întreprinderilor din statele membre ale UE, precum şi din unele ţări terţe. În acest scop, OLAF încheie acorduri de cooperare administrativă DeutschEnglishfrançais cu partenerii săi pentru a facilita cooperarea de zi cu zi în domenii precum transmiterea de informaţii şi efectuarea investigaţiilor.

Operaţiuni vamale comune

Autorităţile vamale din ţările UE şi din câteva ţări terţe, desfăşoară, în colaborare cu OLAF, operaţiuni vamale comune în vederea realizării unor controale specifice la nivel european. Aceste operaţiuni includ acţiuni coordonate, cu o durată limitată, care vizează combaterea contrabandei cu mărfuri sensibile şi a fraudei din anumite domenii şi/sau de pe anumite rute comerciale identificate.

Operaţiunile pot fi organizate atât de OLAF, cât şi de statele membre, în cooperare cu OLAF.

De exemplu, datorită operaţiunii „Sirocco” English, au fost confiscate 40 de milioane de ţigări, 1 200 de kg de tutun de rulat, 7 000 de litri de alcool şi alte 8 milioane de articole contrafăcute. Operaţiunea a fost organizată de OLAF în 2010 şi a implicat autorităţi vamale din cele 27 de state membre, la acea dată, şi din 11 ţări partenere din afara Uniunii, beneficiind de sprijinul oferit de Interpol, Europol şi Organizaţia Mondială a Vămilor. Dacă nu ar fi fost descoperiţi, contrabandiştii s-ar fi sustras, numai în cazul ţigărilor, de la plata a 8 milioane de euro reprezentând taxe vamale şi accize.

Un alt exemplu de asistenţă oferită de OLAF acţiunilor desfăşurate de statele membre este operaţiunea Barrel English, organizată de serviciul vamal din Polonia în octombrie 2011. 1,2 milioane de ţigări au fost confiscate în cadrul primei operaţiuni vamale comune care a vizat traficul feroviar de-a lungul frontierei de est a UE. Astfel s-au evitat pierderi de aproximativ 250 000 de euro, sub formă de taxe vamale şi accize, pentru bugetul UE şi al unor state membre.

Stoparea contrabandei cu ţigări

Sustragerea de la plata accizelor şi a taxelor vamale pentru ţigări, în general prin contrabandă, este unul dintre principalele domenii de acţiune ale OLAF. În cadrul unei singure operaţiuni, derulate în aprilie 2011, în colaborare cu autorităţile germane, lituaniene şi poloneze, au fost confiscate aproximativ 70 de milioane de ţigări, care ar fi putut provoca pierderi în valoare de 6 milioane de euro.

Cele 28 de state membre şi UE au semnat acorduri privind combaterea contrabandei şi contrafacerii cu Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) şi Imperial Tobacco Limited (ITL). Scopul acestor acorduri este să amelioreze colaborarea în vederea stopării comerţului ilegal cu produse din tutun.

Lupta împotriva falsificării monedei euro

De la introducerea monedei unice în 2002, falsificarea bancnotelor şi monedelor euro a provocat daune financiare evaluate la cel puţin 50 de milioane de euro. La data de 5 februarie 2013, Comisia a adoptat o propunere de Directivă privind consolidarea protecţiei prin măsuri de drept penal a monedei euro şi a altor monede împotriva falsificării DeutschEnglishfrançais. Acest act legislativ îşi propune să ofere o mai bună protecţie monedei euro prin măsuri legislative şi proceduri penale mai eficiente şi prin stabilirea unor reguli minime în materie de sancţiuni.

OLAF răspunde de Centrul Tehnic şi Ştiinţific European DeutschEnglishfrançais, care examinează monedele contrafăcute. În 2011, au fost retrase din circulaţie 157 000 de monede contrafăcute, faţă de 186 100 în 2010. Moneda falsificată cel mai des este cea de 2 euro, reprezentând aproape două treimi din totalul monedelor contrafăcute detectate în 2011.

Monede euro © Carofoto

Atenţie la monedele false!

Perspective

OLAF pregăteşte şi negociază iniţiative juridice menite să consolideze protecţia intereselor financiare ale UE.

Protejarea intereselor financiare ale UE

UE şi statele membre au obligaţia de a combate frauda şi orice alte activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii. Cu toate că de-a lungul anilor au fost adoptate o serie de instrumente juridice, există încă norme şi practici divergente, ceea ce duce la apariţia unor deficienţe în ceea ce priveşte protecţia banilor publici şi sancţionarea în caz de infracţiuni.

Dată fiind situaţia dificilă în care se află economia europeană în acest moment, Comisia consideră că protejarea intereselor financiare ale UE este esenţială pentru a garanta viabilitatea finanţelor publice şi alocarea cât mai judicioasă şi eficientă a fondurilor europene.

În mai 2011, Comisia a publicat o Comunicare privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene , care menţionează mai multe domenii în care pot fi utilizate dreptul penal şi anchetele administrative pentru a ameliora protecţia intereselor financiare ale UE.

În vederea implementării acestei comunicări, Comisia a adoptat, la 12 iulie 2012, o propunere de Directivă privind protejarea intereselor financiare ale UE prin intermediul dreptului penal, COM (2012)363. Propunerea include iniţiative menite să uniformizeze dispoziţiile de drept penal referitoare la infracţiuni şi la sancţiunile aferente, pentru a proteja interesele financiare ale UE prin măsuri disuasive. Propunerea a fost prezentată Consiliului, OLAF şi DG Justiţie reprezentând Comisia în cadrul negocierilor în curs.

Parchetul European

Pentru a combate infracţiunile care afectează interesele financiare ale UE trebuie să se ia măsuri la nivelul întregii Uniuni. Conceptele naţionale precum „teritorialitate” şi „jurisdicţie” nu oferă cadrul potrivit pentru a face faţă cazurilor complexe care, prin natura lor, sunt europene şi merg dincolo de contextul naţional. În iunie 2013, Comisia intenţionează să prezinte o propunere de reglementare în vederea înfiinţării unui Parchet european care va avea rolul de a apăra interesele financiare ale Uniunii. Acesta va contribui în mod decisiv la investigarea şi aducerea în faţa justiţiei a infracţiunilor legate de fraude sau nereguli care afectează bugetul UE.

Începutul paginii

Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: