Prevenirea fraudei


Contrabanda cu țigări, falsificarea monedei euro, sustragerea de la plata taxelor la importurile de încălțăminte și îmbrăcăminte, acordarea de subvenții pentru cultivarea portocalelor în ferme inexistente - toate acestea sunt exemple de activități frauduloase care înseamnă pierderi financiare importante pentru contribuabilii europeni.

Principalul organism al UE care are misiunea de a combate aceste activități este Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Raportați OLAF o activitate pe care o suspectați a fi frauduloasă

Ce face OLAF?

 • Investighează actele de fraudă, corupție și alte activități ilegale.
 • Depistează și investighează abaterile grave comise de personalul UE.
 • Sprijină Comisia Europeană în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Deutsch (de) English (en) français (fr) de prevenire și depistare a fraudei.

Investigații

 1. Investigațiile pot presupune interviuri și inspecții la fața locului - inclusiv în afara UE. OLAF coordonează, de asemenea, inspecțiile efectuate de agențiile naționale cu atribuții în domeniul combaterii fraudei.
 2. După investigație, OLAF recomandă luarea de măsuri de către instituțiile UE și guvernele naționale vizate: anchete penale, urmăriri penale, recuperări de fonduri sau măsuri disciplinare.
 3. De asemenea, OLAF monitorizează felul în care sunt transpuse în practică aceste recomandări.

Operațiuni vamale

Autoritățile vamale din statele UE, dar și din afara Uniunii, desfășoară constant, împreună cu OLAF (și cu alte agenții ale UE), operațiuni comune, menite să combată fenomenul contrabandei și al fraudei în anumite zone considerate ca prezentând un risc ridicat și pe anumite rute identificate.

O astfel de acțiune s-a derulat în octombrie 2014, când peste 1,2 milioane de articole și 130 de milioane de țigări contrafăcute au fost confiscate în timpul unei operațiuni vamale internaționale. Operațiunea, cunoscută sub numele de cod de REPLICA, a vizat importul de mărfuri contrafăcute, transportate pe mare, inclusiv țigări, parfumuri, piese de schimb pentru mașini și biciclete, jucării, accesorii de modă și aparatură electrică.

Puncte-cheie

Contrabanda cu țigări

Sustragerea de la plata accizelor și a taxelor vamale pentru țigări, în general prin contrabandă, constituie una dintre principalele forme de fraudă întâlnite în UE. OLAF primește notificări de la agențiile partenere cu privire la deplasări suspecte ale navelor de marfă și analizează datele primite de la serviciile naționale de informații pentru a înțelege mai bine metodele de contrabandă.

De exemplu, în perioada 2012-2014, în urma operațiunilor comune desfășurate de OLAF împreună cu agențiile naționale, au fost capturate:

 • 9 vase transportând aproximativ 215 milioane de țigări (pentru care valoarea taxelor se ridica la 43 de milioane de euro);
 • containere în care au fost găsite 93 de milioane de țigări (pentru care valoarea taxelor se ridica la 15 milioane de euro).

Contrafacerea euro

De la introducerea monedei unice în 2002, contrafacerea bancnotelor și a monedelor euro a provocat daune financiare evaluate la cel puțin 500 de milioane de euro.

UE abordează acest fenomen prin:

 • adoptarea legislației English (en) menite să asigure coordonarea acțiunilor între autoritățile naționale, să mențină măsurile de autentificare pentru monede și bancnote și să garanteze sancționarea adecvată a falsificatorilor, în conformitate cu legislația națională
 • formare finanțată prin programul Pericles , pentru personalul agențiilor naționale, al băncilor, al poliției, al autorităților judiciare și al altor organisme implicate în combaterea contrafacerii, atât în UE, cât și în exterior
 • analiza monedelor contrafăcute de către Centrul Tehnic și Științific European English (en) (de cele mai multe ori, este vorba de moneda de 2 euro)
 • acțiuni comune - prin reuniuni ale experților din cadrul agențiilor naționale.

Mai multe acțiuni concertate la nivel european?

Acțiunile de combatere a fraudei în UE sunt în continuare îngreunate de diferențele existente între statele membre în ceea ce privește normele și practicile în domeniu, ceea ce explică faptul că protecția de care beneficiază banii publici diferă de la un stat membru la altul .

Pentru a aborda aceste probleme, se poartă în prezent discuții pe marginea noii Directive privind protejarea intereselor financiare ale UE prin dispoziții de drept penal , care ar urma să uniformizeze într-o măsură mai mare definițiile infracțiunilor și ale sancțiunilor aplicate.

Această directivă va stabili cadrul juridic pentru funcționarea Parchetului European Deutsch (de) English (en) français (fr) . Crearea acestuia face în prezent obiectul unei propuneri aflate pe masa de discuție a guvernelor UE English (en).

În cazul în care se decide instituirea sa, Parchetul European ar trebui să amelioreze capacitățile de investigare și urmărire a infracțiunilor care aduc atingere bugetului UE. Ar fi creat astfel un cadru care ar permite respectarea legislației la nivelul întregii UE, date fiind numărul mare și complexitatea cazurilor de fraudă la scară mare care privesc adesea mai multe țări și care depășesc, așadar, competențele instanțelor naționale.

Începutul paginii

Lupta UE împotriva fraudei și a corupției

Publicată în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: