Fraudebestrijding


Sigarettensmokkel, namaak van euromunten, ontduiking van invoerrechten op schoenen en kleding, subsidies voor de sinaasappelteelt op onbestaande boerderijen: zo maar een paar voorbeelden van frauduleuze activiteiten die de Europese belastingbetaler geld kosten.

Het belangrijkste EU-orgaan om deze activiteiten te bestrijden is het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF).

Meld vermoedelijke fraude bij OLAF

Een inspecteur controleert een lading © OLAF

Smokkelwaar opsporen

Wat doet OLAF?

 • bestrijden van fraude,corruptie en andere illegale praktijken
 • opsporen van en onderzoek naar ernstig wangedrag van EU-personeel
 • hulp bieden aan de Europese Commissie bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid Deutsch (de) English (en) français (fr) om fraude te voorkomen en op te sporen.

Onderzoeken

 1. Onderzoek kan bestaan uit verhoren en inspecties van gebouwen - ook buiten de EU. OLAF coördineert ook de inspecties van nationale bureaus voor fraudebestrijding.
 2. Na het onderzoek adviseert OLAF de betrokken EU-instellingen en nationale overheden over de te nemen maatregelen: strafrechtelijk onderzoek, vervolging, terugvordering van geld of andere tuchtmaatregelen.
 3. OLAF houdt daarnaast in de gaten of deze aanbevelingen worden opgevolgd.

Douaneoperaties

Nationale douaneautoriteiten, zowel in als buiten de EU, voeren met OLAF (en andere EU-agentschappen) regelmatig gezamenlijke operaties uit tegen smokkel en fraude in bepaalde gebieden met een hoog risico en op bepaalde routes.

Een voorbeeld hiervan is operatie Romoluk die in april en mei 2013 plaatsvond langs de Roemeense grens met Moldavië en Oekraïne. Het doel was sigarettensmokkel tegen te gaan. Er waren instanties uit alle drie de landen bij betrokken en uiteindelijk zijn zo'n 20 miljoen sigaretten in beslag genomen.

Speerpunten

Sigarettensmokkel

Ontduiking van accijnzen en invoerrechten op sigaretten, doorgaans via smokkel, is een van de belangrijkste vormen van fraude in de EU. In 2012-2014 leidden gezamenlijke operaties van OLAF en nationale agentschappen tot de inbeslagname van:

 • 9 schepen met ongeveer 215 miljoen sigaretten (ter waarde van 43 miljoen euro aan ontdoken rechten).
 • containers met 93 miljoen sigaretten (ter waarde van 15 miljoen euro aan ontdoken rechten).
Euros © Carofoto

Echt of namaak?

Namaak

Sinds de introductie van de euro in 2002 hebben namaakeuromunten minstens 500 miljoen euro schade veroorzaakt.

De EU bindt de strijd aan met deze namaak via:

 • wetgeving - door het optreden van nationale autoriteiten te coördineren en te zorgen voor passende straffen voor vervalsers op grond van het nationale recht
 • het Pericles-programma - door de financiering van opleidingen voor nationale agentschappen, banken en andere instellingen die betrokken zijn bij de bestrijding van eurovalsemunterij — zowel in de EU als daarbuiten.
 • onderzoek van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum naar namaakmunten (vooral munten van 2 euro).

Gecoördineerder EU-optreden?

De fraudebestrijding in de EU ondervindt nog altijd hinder van uiteenlopende regels en gebruiken in de lidstaten, waardoor overheidsgeld in verschillende mate beschermd wordt .

Om dit te verhelpen, discussieert de EU momenteel over een nieuwe richtlijn om de financiële belangen van de EU via het strafrecht te beschermen en de omschrijvingen van strafbare feiten en sancties zo meer op elkaar aan te laten sluiten.

Deze richtlijn zou de rechtsgrondslag vormen voor het werk van het voorgestelde Europees Openbaar Ministerie, waarover momenteel door de EU-regeringen wordt gediscussieerd Englishfrançais.

Als het Europees Openbaar Ministerie er komt, helpt dit het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten die gevolgen hebben voor de EU-begroting. Het idee erachter is om zo te zorgen voor handhaving in de hele EU, gezien de complexiteit van veel vormen van grootschalige fraude, waarbij vaak meer dan één land en dus meer dan één nationale jurisdictie betrokken is.

Naar boven

Bestrijding van fraude en corruptie door de EU

Gepubliceerd in maart 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?