Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-prevenzjoni tal-frodi


Il-kuntrabandu tas-sigaretti... il-muniti foloz tal-euro... l-evażjoni tad-dazji imposti fuq l-importazzjoni taż-żraben u l-ħwejjeġ... is-sussidji għal-larinġ f'għelieqi li ma jeżistux – dawn kollha huma eżempji ta' frodi li joħolqu spiża għall-kontributuri tat-taxxa Ewropej.

L-entità ewlenija tal-UE biex tikkumbatti kontra dawn l-attivitajiet hi l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

Irrapporta suspett ta’ frodi lil OLAF

Uffiċjal jiċċekkja l-merkanzija © OLAF

L-identifikazzjoni ta' prodotti tal-kuntrabandu.

X’jagħmel OLAF?

 • jinvestiga l-frodi, il-korruzzjoni u attivitajiet illegali oħrajn
 • jiskopri u jinvestiga mġiba ħażina serja mill-persunal tal-UE
 • jgħin lill-Kummissjoni Ewropea tifformula u timplimenta l-politiki Deutsch (de) English (en) français (fr) biex timpedixxi u tiskopri l-frodi.

Investigazzjonijiet

 1. L-investigazzjonijiet jistgħu jinvolvu intervisti u l-ispezzjoni tal-bini - inklużi dawk barra l-UE. OLAF jikkoordina wkoll spezzjonijiet minn aġenziji nazzjonali ta’ kontra l-frodi.
 2. Wara investigazzjoni, OLAF imbagħad jirrikkmanda azzjoni lill-istituzzjonijiet tal-UE u lill-gvernijiet nazzjonali kkonċernati: investigazzjonijiet kriminali, prosekuzzjoni, irkupri finanzjarji jew miżuri dixxiplinarji oħrajn.
 3. OLAF jimmonitorja wkoll kif dawn ir-rakkomandazzjonijiet jiġu implimentati.

Operazzjonijiet doganali

L-awtoritajiet nazzjonali tad-dwana, kemm fl-UE kif ukoll barra, iwettqu operazzjonijiet konġunti regolari ma' OLAF (u ma' aġenziji oħrajn tal-UE) biex iwaqqfu l-kuntrabandu u l-frodi f'ċerti żoni b'riskju għoli u f'rotot identifikati.

Eżempju partikulari kien l-Operazzjoni Romoluk f'April u fl-Mejju 2013 - biex issir ħidma kontra l-kuntrabandu tas-sigaretti bil-ferrovija u mit-toroq tul il-fruntiera Rumena mal-Moldavja u l-Ukraina. Aġenziji mit-3 pajjiżi kienu lkoll involuti, u fl-aħħar mill-aħħar madwar 20 miljun sigarett ġew ikkonfiskati.

Kwistjonijiet ewlenin

Kuntrabandu ta’ sigaretti

L-evitar tal-ħlas tad-dazju tad-dwana jew tas-sisa fuq is-sigaretti – ġeneralment permezz tal-kuntrabandu – hu wieħed mit-tipi ewlenin ta' frodi fl-UE. Fl-2012-14, l-operazzjonijiet konġunti ta' OLAF flimkien ma’ aġenziji nazzjonali wasslu għall-qbid ta’:

 • 9 bastimenti b'madwar 215-il miljun sigarett (li kienu qed jevadu d-dazji b’valur ta’ €43m).
 • kontejners li kellhom fihom 93 miljun sigarett (li kienu qed jevadu d-dazji b’valur ta’ €15m).
Flus euro © Carofoto

Attenti għall-flus foloz!

L-iffalsifikar tal-prodotti

L-iffalsifikar tal-euro wassal għal dannu finanzjarju ta’ mill-anqas €500m mill-introduzzjoni tal-munita fl-2002.

L-UE tindirizza dan permezz ta’:

 • leġiżlazzjoni – biex tikkoordina azzjoni mill-awtoritajiet nazzjonali u tiżgura livell adegwat ta’ penalitajiet għall-falsifikaturi skont il-liġi nazzjonali.
 • Il-programm Pericles - fondi għat-taħriġ għall-aġenziji nazzjonali, il-banek u oħrajn involuti fil-ġlieda kontra l-iffalsifikar tal-euro – kemm fl-UE kif ukoll barra minnha.
 • Iċ-Ċentru Tekniku u Xjentifiku Ewropew – janalizza l-muniti ffalsifikati (b'mod l-aktar komuni l-munita taż-€2).

Aktar azzjoni miftiehma tal-UE?

L-azzjoni li tikkumbatti l-frodi fl-UE għadha nfixkla mid-differenzi fir-regoli u l-prattiki fil-pajjiżi membri – li jirriżultaw f'livelli differenti ta' protezzjoni għal flus pubbliċi .

Biex jiġu indirizzati dawn il-kwistjonijiet, l-UE attwalment qed tiddiskuti Direttiva ġdida biex jiġu protetti l-interessi finanzjarji tal-UE permezz tal-liġi kriminali , li se tkompli tallinja d-definizzjonijiet tal-offiżi u l-penalitajiet.

Din id-direttiva se tipprovdi l-bażi legali għall-operazzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) propost, li ">attwalment qed tkun diskussa mill-gvernijiet tal-UE Englishfrançais.

Jekk jiġi stabbilit, l-UPPE għandu jtejjeb l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ offiżi li jaffettwaw il-baġit tal-UE. L-idea hi li jiġi pprovdut infurzar mal-UE kollha - minħabba l-kumplessità tal-bosta tipi ta' frodi fuq skala estensiva, li ta' spiss jinvolvu aktar minn pajjiż wieħed u għalhekk imorru lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali.

Fuq

Il-ġlieda tal-UE kontra l-frodi u l-korruzzjoni

Ippubblikat Marzu 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqGħina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?