Krāpšanas apkarošana


Cigarešu kontrabanda, eiro monētu viltošana, izvairīšanās maksāt ievedmuitas nodokli par apaviem un apģērbu, subsīdijas par apelsīnu audzēšanu neesošās saimniecībās — tās ir tikai dažas no krāpnieciskajām darbībām, kas tukšo Eiropas nodokļu maksātāju kabatas.

Galvenā ES struktūra, kas apkaro šādas darbības, ir Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Ja jums ir aizdomas par krāpniecību, ziņojiet OLAF

Muitnieks pārbauda preci © OLAF

Kontrabandas preču atklāšana

OLAF uzdevumi

 • Izmeklēt krāpniecības, korupcijas un citas nelikumīgas darbības gadījumus.
 • Atklāt un izmeklēt smagus ES iestāžu un struktūru darbinieku amatpārkāpumus.
 • Palīdzēt Eiropas Komisijai formulēt un ieviest stratēģijas Deutsch (de) English (en) français (fr) krāpniecības novēršanai un atklāšanai.

Izmeklēšana

 1. Izmeklēšanas laikā var veikt nopratināšanu un telpu pārbaudes, arī aiz ES robežām. Birojs arī koordinē pārbaudes, ko veic nacionālās krāpšanas apkarošanas aģentūras.
 2. Beidzot izmeklēšanu, birojs attiecīgajām ES iestādēm un dalībvalstu valdībām iesaka veicamos pasākumus: kriminālizmeklēšanu, saukšanu pie atbildības, finansiālo līdzekļu atgūšanu vai citus disciplināros pasākumus.
 3. Birojs arī kontrolē šo ieteikumu īstenošanu.

Muitas operācijas

Gan ES, gan aiz tās robežām esošo valstu muitas dienesti sadarbībā ar OLAF (un citām ES aģentūrām) regulāri veic kopīgas muitas operācijas, lai apturētu kontrabandu un krāpšanu atsevišķās augsta riska zonās un konkrētos maršrutos.

Viens piemērs ir 2013. gada aprīlī un maijā veiktā operācija “Romoluk” pret cigarešu kontrabandu pa dzelzceļu un autoceļiem gar Rumānijas robežu ar Moldovu un Ukrainu. Bija iesaistītas trīs valstu aģentūras, un galu galā konfiscēja ap 20 miljonus cigarešu.

Lielākās problēmas

Cigarešu kontrabanda

Izvairīšanās maksāt akcīzes un muitas nodokļus par cigaretēm, parasti tās ievedot kontrabandas ceļā, ir starp izplatītākajiem krāpšanas veidiem. 2012.–2014. gadā, pateicoties OLAF un valstu aģentūru kopīgām operācijām, izdevās aizturēt

 • 9 kuģus ar aptuveni 215 miljoniem cigarešu (nesamaksāti nodokļi 43 milj. eiro vērtībā),
 • konteinerus ar 93 miljoniem cigarešu (nesamaksāti nodokļi 15 milj. eiro vērtībā).
Eiro © Carofoto

Uzmanieties no viltojumiem!

Viltošana

Kopš eiro ieviešanas 2002. gadā šīs valūtas viltošanas dēļ ir zaudēti vismaz 500 miljoni eiro.

ES šo problēmu risina šādi:

 • ar likumdošanu , kas raugās, lai dalībvalstu iestāžu pasākumi būtu koordinēti un lai dalībvalstu likumi paredzētu atbilstošu sodu viltotājiem;
 • ar programmu “Pericles” , no kuras līdzekļiem finansē gan ES, gan citu valstu aģentūru, banku un citu eiro viltošanas apkarošanā iesaistīto dalībnieku mācības;
 • ar Eiropas Tehnikas un zinātnes centra starpniecību . Centrs analizē viltotas monētas (lielākoties tiek viltota 2 eiro monēta).

ES darbība varētu būt saskaņotāka

Krāpšanas apkarošanu ES joprojām kavē dalībvalstu noteikumu un prakses atšķirības. Līdz ar to atšķiras valsts naudas aizsardzības līmenis .

Lai risinātu šīs problēmas, ES patlaban spriež par jaunu direktīvu par to, kā aizsargāt ES finansiālās intereses ar krimināltiesiskiem līdzekļiem . Tādējādi vēl labāk tiktu saskaņotas pārkāpumu un sodu definīcijas.

Šī direktīva būtu juridiskais pamats Eiropas Prokuratūras (EPPO) darbībai, kuras priekšlikumu pašreiz apspriež ES valstu valdības Englishfrançais.

Ja prokuratūru izveidos, tai būtu jāuzlabo ar ES budžetu saistīto pārkāpumu izmeklēšana un lietu ierosināšana. Iecerēts paredzēt ES mēroga izpildes kontroli, ņemot vērā to, ka daudzi liela mēroga krāpniecības veidi ir ļoti sarežģīti. Tajos bieži vien ir iesaistītas vairākas valstis, tāpēc tie pārsniedz vienas valsts jurisdikciju.

Uz augšu

ES cīņa pret krāpšanu un korupciju

Publicēts 2014.gada marta

Šī publikācija izdota sērijā “Ieskats Eiropas Savienības politikā”


Uz augšuKONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Saistītas politikas jomas

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?