Sukčiavimo prevencija


Cigarečių kontrabanda, suklastotos eurų monetos, avalynės ir drabužių importo muito mokesčių slėpimas, subsidijos, skiriamos neegzistuojančiuose ūkiuose neva auginamiems apelsinams – visa tai sukčiavimo Europos mokesčių mokėtojų sąskaita pavyzdžiai.

Pagrindinė su šia veikla kovojanti ES įstaiga yra Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF).

Praneškite OLAF apie įtariamą sukčiavimą

Prekes tikrinantis pareigūnas © OLAF

Tikrinama, ar nėra kontrabandinių prekių.

OLAF:

 • tiria sukčiavimo, korupcijos ir kitą neteisėtą veiklą;
 • nustato ir tiria sunkius ES darbuotojų nusižengimus;
 • padeda Europos Komisijai rengti ir įgyvendinti sukčiavimo prevencijos ir nustatymo politiką Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Tyrimai

 1. Tyrimo priemonės gali būti pokalbiai ir patalpų tikrinimas – taip pat už ES ribų. Be to, OLAF koordinuoja nacionalinių kovos su sukčiavimu įstaigų tikrinimus.
 2. Pasibaigus tyrimui OLAF ES institucijoms ir atitinkamų šalių vyriausybėms rekomenduoja, kokių imtis veiksmų: baudžiamųjų veikų tyrimų, persekiojimo, lėšų susigrąžinimo arba kitų drausminių priemonių.
 3. OLAF taip pat stebi, kaip šios rekomendacijos įgyvendinamos.

Muitinės operacijos

Nacionalinės ES ir jai nepriklausančių šalių muitinės kartu su OLAF (ir kitomis ES įstaigomis) atlieka reguliarias bendras operacijas, skirtas kontrabandai bei sukčiavimui tam tikrose didelės rizikos srityse ir nustatytuose maršrutuose sustabdyti.

Vienas pavyzdys buvo 2013 m. balandžio ir gegužės mėn. operacija „Romoluk“, kuria siekta pažaboti cigarečių kontrabandą geležinkeliu ir keliais palei Rumunijos pasienį su Moldova ir Ukraina. Dalyvavo visų 3 šalių įstaigos ir galiausiai buvo konfiskuota apie 20 mln. cigarečių.

Pagrindiniai klausimai

Cigarečių kontrabanda

Viena pagrindinių sukčiavimo rūšių ES yra cigarečių akcizo mokesčių ir muitų vengimas, paprastai užsiimant kontrabanda. 2012–2014 m. per bendras OLAF ir nacionalinių įstaigų operacijas buvo konfiskuota:

 • 9 laivai, kuriuose buvo apie 215 mln. cigarečių (slepiant 43 mln. eurų muitų);
 • talpos, kuriose buvo 93 mln. cigarečių (slepiant 15 mln. eurų muitų).
Eurai © Carofoto

Žiūrėkite, kad negautumėte padirbtų monetų.

Padirbinėjimas

Nuo euro įvedimo 2002 m. dėl jo klastojimo patirta bent 500 mln. eurų finansinių nuostolių.

ES šią problemą sprendžia pasitelkdama:

 • teisės aktus – kad koordinuotų nacionalinių valdžios institucijų veiksmus ir užtikrintų tinkamas bausmes klastotojams pagal nacionalinę teisę;
 • programą „Pericles“ , pagal kurią numatomas nacionalinių įstaigų, bankų ir kitų su euro padirbinėjimu susijusių subjektų ES ir už jos ribų mokymo finansavimas;
 • Europos techninį ir mokslinį centrą , kuris tiria padirbtas (dažniausiai 2 eurų) monetas.

Geriau koordinuoti ES veiksmai?

Kovą su sukčiavimu ES vis dar apsunkina taisyklių ir praktikos skirtumai valstybėse narėse ir dėl to viešosios lėšos apsaugomos nevienodai .

Siekdama spręsti šias problemas ES šiuo metu diskutuoja dėl naujos Direktyvos, dėl kurios ES finansiniai interesai būtų apsaugoti baudžiamosios teisės priemonėmis ir būtų labiau suderintos nusikaltimų ir bausmių apibrėžtys.

Ši direktyva taptų siūlomos Europos prokuratūros, dėl kurios šiuo metu ES vyriausybės diskutuoja Englishfrançais, teisiniu pagrindu.

Jeigu Europos prokuratūra būtų įsteigta, ji padėtų geriau atlikti tyrimus ir patraukti atsakomybėn už nusikaltimus, nuo kurių nukenčia ES biudžetas. Jos paskirtis – užtikrinti ES masto taisyklių vykdymą, nes sukčiavimo plačiu mastu būdų yra daug, jie sudėtingi, dažnai veikiama ne vienoje, o keliose šalyse, todėl tokiais atvejais peržengiamos vienos šalies jurisdikcijos ribos.

Į puslapio pradžią

ES kova su sukčiavimu ir korupcija

Paskelbta Kov 2014

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąKONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?