Csalás elleni küzdelem


A cigarettacsempészek és euróérme-hamisítók az európai adófizetőket rövidítik meg, csakúgy mint azok, akik elcsalják a ruházati termékekre és cipőkre kirótt behozatali vámot, vagy nem létező narancsültetvény után igényelnek támogatást.

Az EU azért hozta létre az Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF), hogy felvegye a küzdelmet az ilyen tevékenységek ellen.

Ha azt gyanítja, csalás történt, jelentse be az ügyet az OLAF-nak.

Árukat ellenőrző tisztviselő © OLAF

A csempészáru azonosítása.

Az Európai Csalás Elleni Hivatalnak hármas küldetése van:

 • kivizsgálja a csalást, a korrupciót és az egyéb jogellenes cselekményeket;
 • feltárja és kivizsgálja az uniós tisztviselők által elkövetett súlyos kötelességszegéseket;
 • támogatja az Európai Bizottságot a csalás megelőzésére és felderítésére irányuló politikák kidolgozásában és végrehajtásában Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Vizsgálatok

 1. Az OLAF vizsgálatai egyebek mellett meghallgatásokat és helyszíni ellenőrzéseket is magukban foglalhatnak, amelyekhez a hivatal munkatársai akár EU-n kívüli helyszínekre is ellátogatnak. Emellett az OLAF koordinálja a tagállamok csalás elleni hivatalainak vizsgálatait.
 2. A vizsgálati szakasz lezárultával a hivatal ajánlásokat ad ki az érintett uniós intézményeknek és tagállami kormányoknak arra nézve, hogy milyen lépéseket kell tenniük az adott ügyben: szükség van-e pénzügyi szankcióra, kell-e indítani bűnügyi nyomozást, illetve büntető- vagy egyéb fegyelmi eljárást.
 3. Az OLAF nyomon követi az ajánlott lépések végrehajtását.

Vámügyi műveletek

Az uniós tagállamok és bizonyos nem uniós országok vámhatóságai az OLAF-fal (és más uniós ügynökségekkel) együttműködve rendszeresen hajtanak végre közös vámügyi műveleteket, hogy egyes nagy kockázatú területeken és kockázatosként azonosított kereskedelmi útvonalakon véget vessenek a csempészésnek és a csalásnak.

Példaként említhető a dohánytermékek illegális kereskedelme elleni küzdelem jegyében 2013 áprilisában és májusában lebonyolított ROMOLUK-művelet, melynek során a közreműködő román, ukrán és moldovai vámügyi hatóságoknak a határ menti vasúti és közúti forgalom ellenőrzésével 20 millió szál csempészett cigarettát sikerült lefoglalniuk.

Főbb területek

Cigarettacsempészet

A cigarettákra kivetett vámok és jövedéki adók megfizetésének – általában csempészet útján megvalósuló – elkerülése a csalás egyik legjellemzőbb módja az EU-ban. Az OLAF és a nemzeti vámhatóságok közös akciói nyomán 2012 és 2014 között összességében a következő tételben sikerült dohányterméket lefoglalni:

 • 9 hajó fedélzetén mintegy 215 millió szál cigarettát (43 millió eurós vámtétel),
 • különböző konténerekben 93 millió szál cigarettát (15 millió eurós vámtétel).
Euróérmék © Carofoto

Vigyázat, hamisítják!

Hamisítás

Az euró 2002-es bevezetése óta a hamisítók legalább 500 millió euró összegű pénzügyi kárt okoztak.

Az EU eszközei a pénzhamisítással szemben:

 • szabályozás – a nemzeti hatóságok intézkedéseinek összehangolása és a pénzhamisítók elleni nemzeti szankciók kellő szigorának biztosítása érdekében.
 • Periklész program – uniós finanszírozású képzés a pénzhamisítás elleni küzdelemben szerepet vállaló uniós és egyéb országok nemzeti hatóságai, pénzintézetei és más érdekeltjei számára.
 • Európai Műszaki és Tudományos Központ – hamis (leggyakrabban kéteurós) érmék elemzése.

Összehangoltabb uniós fellépés

A pénzhamisítás elleni fellépést az Unióban továbbra is nehezíti, hogy az egyes tagállamokban ebben a tekintetben eltérő a szabályozás és a gyakorlat, és emiatt a közös valuta védelme sem egységes szintű .

Ezt orvosolandó folynak már az egyeztetések egy új, az EU pénzügyi érdekeit büntetőjogi eszközökkel védelmező irányelv kidolgozásáról, amely uniós szinten jobban megfeleltetné egymásnak a bűncselekmények és szankciók különböző kategóriáit.

Ez az irányelv egyúttal jogalapul szolgálna a tervezett Európai Ügyészség működéséhez, amelynek felállításáról most egyeztetnek az uniós tagállamok kormányai Englishfrançais.

Ha létrejön a szervezet, hatékonyabbá válik az uniós költségvetést megrövidítő bűncselekmények felderítése és az elkövetők perbefogása. A cél az, hogy uniós szintű bűnüldözés valósuljon meg, tekintve, hogy a nagy összegű csalás összetett bűncselekmény, melynek számos válfaja van, és gyakran nem korlátozódik egyetlen országra, ezért túlmutat a tagállami joghatóság keretein.

Az oldal tetejére

Uniós fellépés a csalás és a korrupció ellen

Megjelent: 2014 március

A kiadvány a „Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról” sorozat része.


Az oldal tetejéreSegítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?