Sprečavanje prijevara


Krijumčarenje cigareta... krivotvorenje kovanica eura... izbjegavanje plaćanja uvoznih carina za obuću i odjeću... subvencije za uzgoj naranača na gospodarstvima koja ne postoje — primjeri su prijevarnih radnji koje europskim poreznim obveznicima uzrokuju troškove.

Glavno tijelo EU-a za borbu protiv tih radnji jest Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Prijava slučaja sumnje na prijevaru OLAF-u

Službenik provjerava robu © OLAF

Identificiranje krijumčarene robe.

Misija OLAF-a:

 • istrage prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji
 • otkrivanje i istraga ozbiljnih povreda dužnosti koje je počinilo osoblje institucija EU-a
 • potpora Europskoj komisiji pri oblikovanju i provedbi politika Deutsch (de) English (en) français (fr) za sprečavanje i otkrivanje prijevara.

Istrage

 1. Istrage mogu obuhvaćati razgovore i inspekcijski pregled prostorija – uključujući područja izvan EU-a. OLAF koordinira i inspekcijske preglede koje provode nacionalne agencije za borbu protiv prijevara.
 2. Po završetku istrage OLAF institucijama EU-a i predmetnim nacionalnim vladama preporučuje djelovanje: kaznene istrage, kazneni progon, povrat sredstava ili druge stegovne mjere.
 3. OLAF nadzire i provedbu preporučenog djelovanja.

Carinske operacije

Nacionalna carinska tijela unutar i izvan EU-a u suradnji s OLAF-om (i ostalim agencijama EU-a) redovito provode zajedničke operacije za suzbijanje krijumčarenja i prijevara u određenim područjima visokog rizika te na poznatim putovima.

Operacija „Romoluk” iz travnja i svibnja 2013. primjer je zajedničke operacije za suzbijanje krijumčarenja cigareta željeznicom ili cestom uzduž rumunjske granice s Moldovom i Ukrajinom. Sudjelovale su agencije iz svih triju zemalja, a u konačnici je zaplijenjeno oko 20 milijuna cigareta.

Ključna pitanja

Krijumčarenje cigareta

Izbjegavanje plaćanja carina i poreza na cigarete, uglavnom kao rezultat krijumčarenja, jedno je od glavnih vrsta prijevara u EU-u. Zajedničkim operacijama OLAF-a i nacionalnih agencija u razdoblju 2012. – 2014.:

 • zaplijenjeno je 9 plovila na kojima se nalazilo oko 215 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u vrijednosti od 43 milijuna EUR)
 • zaplijenjeni su kontejneri u kojima se nalazilo oko 93 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u vrijednosti od 15 milijuna EUR).
Euros © Carofoto

Budite oprezni u vezi s krivotvorenim novcem.

Krivotvorenje

Krivotvorenje eura prouzrokovalo je financijsku štetu od najmanje 50 milijuna EUR od uvođenja eura 2002.

EU se protiv toga bori s pomoću:

 • zakonodavstva – radi koordinacije djelovanja nacionalnih nadležnih tijela te osiguravanja prikladnih kazni za krivotvoritelje u skladu s nacionalnim zakonima
 • programa „Periklo” , kojim se omogućuje financiranje izobrazbe za nacionalne agencije, banke i ostala tijela koja sudjeluju u borbi protiv krivotvorenja kovanica eura – unutar i izvan EU-a
 • Europskog tehničkog i znanstvenog centra , koji analizira krivotvorene kovanice (najčešće, kovanice od 2 EUR).

Usklađenije djelovanje

Borba protiv prijevara na razini EU-u ograničena je jer se pravilia i prakse razlikuju u različitim državama članicama, što dovodi do različitih razina zaštite javnog novca .

U cilju rješavanja tih problema u EU-u se trenutačno raspravlja o novoj Direktivi o zaštiti financijskih interesa EU-a kaznenim pravom , na temelju koje bi se postigle usklađenije definicije kaznenih djela i kazni.

Direktivom bi se omogućila pravna osnova za rad predloženog Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), o kojem trenutačno raspravljaju vlade država članica EU-a Englishfrançais.

Osnivanje EPPO-a dovelo bi do boljih istraga i progona kaznenih djela koja utječu na proračun EU-a. Namjera je omogućiti provedbu na razini EU-a – uzimajući u obzir složenost mnogih vrsta prijevara velikih razmjera, koje se često odvijaju u više zemalja tj. u područjima izvan nacionalne nadležnosti.

Vrh

Borba EU-a protiv prijevara i korupcije

Objavljeno u ožujku 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?