Borba protiv prijevara


Krijumčarenje cigareta... krivotvorenje kovanica eura... izbjegavanje plaćanja uvoznih pristojbi na obuću i odjeću... subvencije za uzgoj naranči na nepostojećim farmama - sve su to primjeri prijevarnih radnji koje europskim poreznim obveznicima uzrokuju troškove.

Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ima oko 430 multidisciplinarnih zaposlenika za istraživanje potencijalnih kaznenih djela i ozbiljnih propusta u ponašanju te brigu o financijskim interesima Europske Unije i njezinih poreznih obveznika.

Za prijavu prijevare na koju sumnjate možete koristiti OLAF-ov sustav za obavješćivanje o prijevarama .

Časnik provjeruje robu © OLAF

Identifikacija krijumčarene robe.

Misija OLAF-a

Glavna uloga OLAF-a i obveza provođenja administrativnih istraga navedeni su u Uredbi (EZ) br. 1073/1999.

Misija Europskog ureda za borbu protiv prijevara je:

 • zaštita financijskih interesa Europske Unije (EU) istragama prijevara, korupcije i ostalih nezakonitih radnji
 • otkrivanje i ispitivanje teških problema koji se tiču vršenja službenih dužnosti članova i zaposlenika institucija i tijela EU koji bi mogli rezultirati disciplinskim ili kaznenim postupcima
 • potpora Europskoj Komisiji u razvoju i provedbi zaštite od prijevara i politika otkrivanja.

Učinkovitim obavljanjem svoje zadaće OLAF doprinosi naporima institucija EU kako bi se zajamčila najbolja moguća iskorištenost novca poreznih obveznika.

Istražni proces

OLAF prima informacije iz izvora javnog sektora (institucija EU i nacionalnih vlada), te privatnih izvora (uključujući građane, privatni sektor i zviždače).

Istražna jedinica za odabir i pregled daje mišljenje o otvaranju ili odbacivanju predmeta, ovisno o tome spadaju li informacije:

 • u nadležnost OLAF-a
 • jesu li dostatne za opravdanost otvaranja istrage
 • odnose li se na prioritete politike istrage OLAF-a

Na temelju tog mišljenja generalni direktor otvara ili odbacuje predmet.

U okviru istrage može se obaviti nekoliko radnji: razgovori, inspekcijski pregled službenih prostorija, provjere na licu mjesta, forenzičke operacije, istraživačke misije u državama nečlanicama EU i provjere zakonske valjanosti istražnih radnji i zaključaka. OLAF također može koordinirati postupanje Država članica u borbi protiv prijevara.

Po završetku faze ispitivanja glavni tajnik izdaje preporuke za radnje koje treba poduzeti. Završno izvješće o predmetu tada se dostavlja institucijama EU, tijelima, uredima, agencijama ili dotičnim nacionalnim vladama.

OLAF također nadzire provedbu tih preporuka poput kaznenih istraga, progona i kaznenih presuda, naplatu novčanih sredstava ili disciplinske mjere.

Primjeri istraga OLAF-a:

 • neredovito korištenje fondova EU za projekte iz područja poput vanjske pomoći, poljoprivrede, okoliša itd.
 • izbjegavanje plaćanja carinskih pristojbi i poreza od strane uvoznika
 • krijumčarenje cigareta od strane skupina organiziranog kriminala
 • pronevjera vanjske pomoći
 • financiranje nepostojećih poljoprivrednih proizvoda (primjerice voćaka koje su prijavljene, a nikad nisu zasađene)
 • nepravilnosti u postupcima javne nabave
 • sukob interesa
 • otkrivanje pitanja iz selekcijskog testa i primjera odgovora.

Doprinos OLAF-a politikama sprječavanja prijevara i otkrivanju

U sklopu preventivnog mandata OLAF ima ključnu ulogu u razvoju cjelovitih politika borbe protiv prijevara. U okviru nove strategije Komisije za borbu protiv prijevare (CAFS), usvojene u lipnju 2011. godine, OLAF je uspostavio mrežu za sprječavanje i otkrivanje prijevara u sklopu Komisije. Ta mreža pokriva sve odjele Komisije i države članice EU te pruža podršku i savjete, između ostalog i o upravljanju rizicima od prijevara.

OLAF je kreirao i posebnu mrežnu stranicu za sprječavanje prijevaras DeutschEnglishfrançais kako bi dužnosnicima Komisije pružio najbolja saznanja o problemima prijevara koji prijete provedbi politika EU. Mrežna stranica pruža kratak pregled relevantnog zakonodavstva, osposobljavanja i iskustva drugih službi u području borbe protiv prijevara. Ona odgovornom osoblju pruža pregled potrebnih alata za snažniju prevenciju i otkrivanje prijevara.

Kada je riječ o provedbi postupaka koji se odnose na strategije borbe Komisije protiv prijevara, već je postignut niz konkretnih rezultata, uključujući:

 • uvođenje/jačanje odredaba borbe protiv prijevara u prijedlozima zakona
 • usvajanje akcijskog plana za suzbijanje krijumčarenja cigareta i alkohola uz istočnu granicu EU
 • objavljivanje i širenje knjige tipičnih predmeta za strukturirane akcije.

Borba protiv prijevara zahtijeva multidisciplinarnu suradnju

Programi Herkul i Periklo

OLAF provodi program Herkul DeutschEnglishfrançais, posvećen borbi protiv prijevara i korupcije koje ugrožavaju financijske interese EU, kao i programa Periklo DeutschEnglishfrançais, čiji je cilj zaštita novčanica i kovanica eura u Europi i cijelom svijetu.

Uređenje administrativne suradnje

Dužnosnici OLAFA obavljaju provjere na licu mjesta službenih prostorija u zemljama članicama EU i u nekim zemljama koje nisu članice EU. U tu svrhu OLAF sklapa dogovore o administrativnoj suradnji DeutschEnglishfrançais sa svojim partnerima kako bi se olakšala svakodnevna suradnja u područjima poput prijenosa informacija i provođenja istraga.

Zajedničke carinske operacije

Carinske vlasti država EU, kao i nekih država nečlanica EU, u suradnji s OLAF-om provode redovite zajedničke carinske operacije s posebnim provjerama na razini Europe. Te su operacije koordinirane i ciljane te imaju ograničeno trajanje s ciljem suzbijanja krijumčarenja osjetljive robe i prijevara u nekim rizičnim područjima i/ili poznatim trgovačkim putovima.

Te operacije može organizirati OLAF ili države članice u suradnji s OLAF-om.

Primjerice, 40 milijardi cigareta, 1 200 kg duhana za motanje, 7 000 litara alkohola i 8 milijuna ostalih krijumčarenih predmeta zaplijenjeno je u Operaciji "Scirocco" English, koju je OLAF proveo u lipnju 2010. godine u suradnji carinskih vlasti iz tadašnjih 27 država članica EU i tadašnjih 11 neeuropskih država partnera uz podršku Interpola, Europola i Svjetske carinske organizacije. Da su krijumčari uspjeli, izbjegli bi 8 milijuna eura carinskih pristojbi i trošarina samo za cigarete.

Još jedan dobar primjer pomoći OLAF-a u operacijama organiziranim od strane država članica EU jest Operacija Bačva English, koju je organizirala poljska carinska služba u listopadu 2011. godine. U prvoj zajedničkoj carinskoj operaciji pri provjeri željezničkog prometa uz istočnu granicu EU zaplijenjeno je 1,2 milijuna cigareta. Zahvaljujući toj akciji, izbjegnuti su gubici za proračun država EU i država članica u obliku carinskih pristojbi i poreza u iznosu od oko 250 000 eura.

Zaustavljanje krijumčara cigareta

Jedno od glavnih područja koje OLAF treba rješavati jest izbjegavanje plaćanja trošarina i carinskih pristojbi za cigarete, uglavnom krijumčarenjem. U samo jednoj operaciji u travnju 2011. godine u suradnji njemačkih, litavskih i poljskih vlasti zaplijenjeno je gotovo 70 milijuna cigareta te je time spriječen gubitak od 6 milijuna eura za europske porezne obveznike.

Svih 28 zemalja članica i EU potpisale su ugovore o borbi protiv krijumčarenja i krivotvorenja s tvrtkama Philip Morris International (PMI), Japan Tobacco International (JTI), British American Tobacco (BAT) i Imperial Tobacco Limited (ITL) u cilju suradnje na rješavanju nezakonite trgovine duhanskim proizvodima.

Pažljivo praćenje krivotvorenih kovanica eura

Krivotvorenje eura uzrokovalo je financijske gubitke od najmanje 50 milijuna eura od njegovog uvođenja 2000. godine. 5. veljače 2013. Europska komisija usvojila je prijedlog Direktive o jačanju zaštite eura i drugih valuta od krivotvorenja kaznenim zakonom DeutschEnglishfrançais. Cilj tog prijedloga zakona jest bolja zaštita eura donošenjem učinkovitijih kaznenih zakona i postupaka koji postavljaju minimalna pravila za izricanje sankcija.

OLAF vodi Europski tehnički i znanstveni centar DeutschEnglishfrançais koji analizira krivotvorene kovanice. Tijekom 2011. godine iz opticaja je povučeno 157 000 krivotvorenih kovanica eura – u usporedbi sa 186 100 tijekom 2010. godine. Najčešće se krivotvore kovanice od 2 eura te na njih otpada gotovo dvije trećine svih krivotvorenih kovanica eura otkrivenih 2011. godine.

Euro kovanice © Carofoto

Provjera krivotvorina.

Pogled u budućnost

OLAF priprema i pregovara o znanstvenim inicijativama za jačanje zaštite financijskih interesa EU.

Zaštita financijskih interesa EU

EU i njezine zemlje članice imaju obvezu suprotstaviti se krivotvorenju i svim drugim nezakonitim radnjama koje utječu na financijske interese Unije. Usprkos zakonskim instrumentima koji su usvojeni tijekom godina, još uvijek postoje različita pravila i prakse, što rezultira nedostatnom razinom zaštite javnog novca EU i sankcioniranja u slučaju kršenja.

S obzirom na trenutno nepovoljne gospodarske pokazatelje, Europska komisija naglašava zaštitu financijskih interesa EU kao jednu od strateških politika za osiguranje zdravih javnih financija te potrebu za što primjerenijom i učinkovitijom preraspodjelom novca poreznih obveznika u EU.

U svibnju 2011. Komisija je izdala Priopćenje o zaštiti financijskih interesa Europske unije u kojoj se spominje nekoliko područja u kojima se mogu koristiti kazneni zakon i administrativne istrage u svrhu daljeg poboljšanja zaštite financijskih interesa EU.

U svrhu provedbe ovog Priopćenja, Europska komisija usvojila je prijedlog Direktive o zaštiti financijskih interesa EU kaznenim zakonom od 12. srpnja 2012. godine, COM (2012)363. Prijedlog se sastoji od inicijativa za dalje približavanje relevantnih kaznenih djela i sankcija u odnosu na materijalno kazneno pravo u svrhu zaštite financijskih interesa EU mjerama odvraćanja. Predan je Vijeću Europe, gdje OLAF i Opća uprava za pravosuđe predstavljaju Europsku komisiju u trajnim pregovorima.

Ured Europskog javnog tužitelja

Borba protiv kriminala koji ugrožava financijske interese EU zahtijeva primjenu mjera u cijeloj Europskoj Uniji. Nacionalni koncepti poput teritorijalnosti i nadležnosti ne pružaju odgovarajući okvir za rješavanje složenih predmeta koji su po prirodi europski i izlaze izvan nacionalnog konteksta. U lipnju 2013. godine Komisija ima namjeru izdati prijedlog propisa za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja, koncentrirajući se na financijske interese Unije. Ured će imati odlučujući utjecaj na istraživanje i progon kaznenih djela povezanih s prijevarama ili nepravilnostima koje ugrožavaju proračun EU.

Vrh

VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?