You are here:

Sprečavanje prijevara

Krijumčarenje cigareta... krivotvorenje kovanica eura... izbjegavanje plaćanja uvoznih carina za obuću i odjeću... subvencije za uzgoj naranača na gospodarstvima koja ne postoje — primjeri su prijevarnih radnji koje europskim poreznim obveznicima uzrokuju troškove.

Glavno tijelo EU-a za borbu protiv tih radnji jest Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF).

Prijava mogućih prijevara OLAF-u

Misija OLAF-a:

 • istrage prijevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji
 • otkrivanje i istraga ozbiljnih povreda službene dužnosti koje je počinilo osoblje institucija EU-a
 • potpora Europskoj komisiji pri oblikovanju i provedbi politika za sprečavanje i otkrivanje prijevara.

Istrage

 1. Istrage mogu obuhvaćati razgovore i inspekcijski pregled prostorija, uključujući područja izvan EU-a. OLAF koordinira i inspekcijske preglede koje provode nacionalne agencije za borbu protiv prijevara.
 2. Po završetku istrage OLAF institucijama EU-a i predmetnim nacionalnim vladama preporučuje djelovanje: kaznene istrage, kazneni progon, povrat sredstava ili druge stegovne mjere.
 3. OLAF nadzire i provedbu preporučenog djelovanja.

Carinske operacije

Nacionalna carinska tijela unutar i izvan EU-a u suradnji s OLAF-om (i ostalim agencijama EU-a) redovito provode zajedničke operacije za suzbijanje krijumčarenja i prijevara u određenim područjima visokog rizika te na poznatim krijumčarskim putovima.

Primjerice, u listopadu 2014.u okviru međunarodne carinske operacije zaplijenjeno je 1,2 milijuna krivotvorenih proizvoda i 130 milijuna cigareta. Ta je operacija, pod nazivom REPLICA, bila usmjerena na pomorski uvoz krivotvorenih proizvoda, uključujući cigarete, parfeme, rezervne dijelove za automobile i bicikle, igračke, modne dodatke i električne uređaje.

Ključna pitanja

Krijumčarenje cigareta

Izbjegavanje plaćanja carina i trošarina na cigarete, uglavnom kao rezultat krijumčarenja, jedna je od glavnih vrsta prijevara u EU-u. Partnerske agencije OLAF-u dostavljanju obavijesti o sumnjivom kretanju teretnih plovila, a OLAF uspoređuje informacije nacionalnih obavještajnih službi kako bi se otkrili načini krijumčarenja.

Primjerice, zajedničkim operacijama OLAF-a i nacionalnih agencija usmjerenima na praćenje plovila u razdoblju 2012. – 2014.:

 • zaplijenjeno je 9 brodova na kojima se nalazilo oko 215 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u iznosu od 43 milijuna EUR)
 • zaplijenjeni su kontejneri u kojima se nalazilo oko 93 milijuna cigareta (izbjegavanje plaćanja carina u iznosu od 15 milijuna EUR).

Lažni euri

Krivotvorenje eura prouzrokovalo je financijsku štetu od najmanje 500 milijuna EUR od uvođenja eura 2002.

EU se protiv toga bori s pomoću:

 • zakonodavstva – radi koordinacije djelovanja nacionalnih nadležnih tijela, održavanja ispravnih mjera za provjeru valjanosti kovanica i novčanica te osiguravanja prikladnih kazni za krivotvoritelje u okviru nacionalnog zakonodavstva
 • izobrazbe – financirane na temelju programa „Periklo”, a koja je namijenjena nacionalnim agencijama, bankama, nadležnim tijelima za izvršavanje zakona i pravosudnim tijelima te ostalim tijelima koja sudjeluju u borbi protiv krivotvorenja kovanica eura – unutar i izvan EU-a
 • analize krivotvorenih kovanica koju provodi Europski tehnički i znanstveni centar (najčešće je riječ o kovanicama od 2 EUR)
 • zajedničkog djelovanja – na temelju sastanaka stručnjaka iz nacionalnih agencija.

Usklađenije djelovanje

Borba protiv prijevara na razini EU-a ograničena je jer se pravila i prakse razlikuju u različitim državama članicama, što dovodi do različitih razina zaštite javnog novca Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

U cilju rješavanja tih problema u EU-u se trenutačno raspravlja o novoj Direktivi o zaštiti financijskih interesa EU-a kaznenim pravom Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) , na temelju koje bi se postigao veći stupanj usklađenosti definicija kaznenih djela i kazni.

Direktivom bi se omogućila pravna osnova za rad predloženog Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), o kojem trenutačno raspravljaju vlade država članica EU-a Odaberi prijevod prethodne poveznice   English (en) .

Osnivanje EPPO-a dovelo bi do boljih istraga i progona kaznenih djela koja utječu na proračun EU-a. Namjera je omogućiti provedbu na razini EU-a – uzimajući u obzir složenost mnogih vrsta prijevara velikih razmjera, koje se često odvijaju u više zemalja tj. u područjima izvan nacionalne nadležnosti.