Petostentorjunta


Savukkeiden salakuljetus, eurokolikoiden väärentäminen, kenkien ja vaatteiden tuontitullien kiertäminen, maataloustukien hakeminen tiloille, joita ei ole olemassa – kaikki nämä ovat petoksia, jotka koituvat eurooppalaisten veronmaksajien vahingoksi.

Petosten vastaisista toimista vastaa EU:n tasolla Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF).

OLAFille voi ilmoittaa petosepäilyistä verkkolomakkeella.

Virkailija tarkastaa tavaroita © OLAF

Petostentorjuntaan kuuluu salakuljetuksen ehkäiseminen.

OLAFin tehtävät

Petostentorjuntavirasto

 • tutkii petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa
 • paljastaa ja tutkii vakavia väärinkäytöksiä EU:n henkilöstön toiminnassa
 • auttaa Euroopan komissiota kehittämään ja toteuttamaan toimia Deutsch (de) English (en) français (fr) , joilla ehkäistään ja paljastetaan petoksia.

Petosten tutkinta

 1. Petosten tutkinnan yhteydessä tehdään muun muassa haastatteluja ja tarkastuskäyntejä, myös EU:n ulkopuolisiin maihin. OLAF myös koordinoi EU-maiden petostentorjuntaviranomaisten toimia.
 2. Tutkimusten jälkeen OLAF antaa suosituksia toimista, joihin EU-toimielinten ja asianomaisten EU-maiden olisi ryhdyttävä, esimerkiksi rikostutkinnasta, syytetoimista, varojen takaisinperinnästä tai kurinpitotoimista.
 3. OLAF myös seuraa näiden suositusten täytäntöönpanoa.

Tullioperaatiot

EU-maiden ja joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden tulliviranomaiset toteuttavat yhteistyössä OLAFin (ja muiden EU-elinten) kanssa säännöllisiä yhteisiä tullioperaatioita, joiden tarkoituksena on torjua salakuljetusta ja petoksia tietyillä riskialueilla ja kauppareiteillä.

Esimerkiksi huhti-toukokuussa 2013 toteutetussa Romoluk-operaatiossa tehtiin Romanian Moldovan- ja Ukrainan-vastaisilla rajoilla tehotarkastuksia, joilla torjuttiin savukkeiden salakuljetusta rautateitse ja maanteitse. Operaatiossa oli mukana viranomaisia kolmesta maasta, ja siinä takavarikoitiin noin 20 miljoonaa savuketta.

Keskeiset ongelmat

Savukkeiden salakuljetus

Savukkeiden valmisteverojen ja tullien kiertäminen, joka tapahtuu yleensä salakuljettamalla, on yleisimmistä petostyypeistä EU:ssa. Vuosina 2012–14 OLAFin ja kansallisten viranomaisten yhteisissä operaatioissa saatiin kiinni

 • 9 alusta, joiden lastina oli noin 215 miljoonaa savuketta (joista olisi laillisessa tuonnissa pitänyt kantaa 43 miljoonan euron tullit ja verot)
 • kuljetuskontteja, joissa oli noin 93 miljoonaa savuketta (joista olisi laillisessa tuonnissa pitänyt kantaa 15 miljoonan euron tullit ja verot).
Euroja © Carofoto

Varo väärennöksiä.

Rahanväärennys

Euro otettiin käyttöön vuonna 2002. Euroväärennöksistä on tähän mennessä koitunut ainakin 500 miljoonan euron taloudelliset vahingot.

EU torjuu väärennöksiä monin keinoin:

 • Lainsäädännöllä koordinoidaan EU-maiden viranomaisten toimia ja varmistetaan, että kansallisessa lainsäädännössä säädetään riittävistä seuraamuksista rikostapauksissa.
 • Perikles-ohjelmasta rahoitetaan kansallisten viranomaisten, pankkien ja muiden euroväärennösten torjuntaan osallistuvien tahojen koulutusta sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.
 • Euroopan teknis-tieteellinen keskus koordinoi eurokolikkoväärennösten analysointia. Yleisin väärennyskohde on 2 euron kolikko.

Lisätoimien tarve

Petostentorjuntatoimia vaikeuttavat EU:ssa kuitenkin edelleen erot jäsenmaiden lainsäädännössä ja käytännöissä, minkä vuoksi julkisten varojen suoja ei ole yhtenäisellä tasolla .

Tämän vuoksi EU valmistelee parhaillaan uutta direktiiviä EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta rikosoikeudellisin keinoin . Pyrkimyksenä on yhdenmukaistaa rikosten ja seuraamusten määritelmiä.

Direktiivi toimisi oikeusperustana ehdotetulle Euroopan syyttäjänvirastolle, jonka perustaminen on parhaillaan EU-maiden hallitusten käsiteltävänä Englishfrançais.

Viraston perustaminen parantaisi EU:n talousarvioon kohdistuvien väärinkäytösten tutkintaa ja syytteiden nostamista. Tarkoituksena on tehostaa EU:n laajuisia toimia. Petokset ovat usein laaja-alaisia ja monimutkaisia, ja ne koskevat monesti useampaa kuin yhtä maata eivätkä näin ollen kuulu yksinomaan kansalliseen lainkäyttövaltaan.

Sivun alkuun

Petosten ja korruption torjunta EU:ssa

Julkaistu maaliskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunYHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.