Pettuse ärahoidmine


Sigarettide ebaseaduslik üle piiri toimetamine ... euromüntide võltsimine ... jalatsite ja riietusesemete imporditollimaksudest kõrvalehoidumine ... toetused apelsinide kasvatamise eest istandustes, mida tegelikult ei ole olemas – need kõik on näited pettustest, millele kulutatakse Euroopa maksumaksjate raha.

Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on peamine ELi asutus, mis võitleb pettuste vastu.

Teavita pettusekahtluse korral OLAFit

Ametnik kaupu kontrollimas © OLAF

Ebaseaduslikult üle piiri toimetatud kauba tuvastamine

Mida OLAF teeb:

 • uurib pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust;
 • tuvastab ja uurib ELi institutsioonide töötajate kutsealaste käitumisnormide tõsiseid rikkumisi;
 • aitab Euroopa Komisjonil kujundada ja rakendada poliitikat Deutsch (de) English (en) français (fr) pettuste ärahoidmiseks ja tuvastamiseks.

Uurimine

 1. Uurimine võib hõlmata küsitlemist ja valduste kontrollimist (ka väljaspool ELi). OLAF koordineerib ka riiklike pettustevastaste asutuste kontrollialast tegevust.
 2. Pärast uurimist soovitab OLAF võtta asjaomaste ELi institutsioonide ja liikmesriikide valitsuste suhtes meetmeid, nagu kriminaaluurimine, vastutuselevõtmine, tagasimaksed või muud distsiplinaarmeetmed.
 3. OLAF jälgib ka seda, kuidas tema soovitusi rakendatakse.

Tollioperatsioonid

ELi liikmesriikide ja ELi mittekuuluvate riikide tolliasutused viivad korrapäraselt läbi ühisoperatsioone OLAFiga (ja muude ELi asutustega), mille eesmärk on peatada kaupade ebaseaduslik üle piiri toimetamine ja pettused konkreetsetes suure riskiga valdkondades ja kindlaksmääratud marsruutidel.

Üks selline näide on operatsioon Romoluk, mis toimus 2013. aasta aprillis ja mais, et võidelda sigarettide ebaseadusliku üle piiri toimetamisega mööda raudteed ja maanteed Rumeenia piiril Moldova ja Ukrainaga. Kaasatud olid kolme nimetatud riigi asutused ning tulemusena konfiskeeriti umbes 20 miljonit sigaretti.

Peamised probleemid

Sigarettide ebaseaduslik üle piiri toimetamine

Sigarettide aktsiisi- ja tollimaksudest kõrvalehoidumine (tavaliselt ebaseadusliku üle piiri toimetamise abil) on ELis üks peamisi pettuse liike. Ajavahemikus 2012–2014 konfiskeeriti OLAFi ja riiklike asutuste ühisoperatsioonide tulemusel:

 • 9 laeva, milles leidus umbes 215 miljonit sigaretti (maksude vältimine 43 miljoni euro väärtuses);
 • konteinerid 93 miljoni sigaretiga (maksude vältimine 15 miljoni euro väärtuses).
Euromündid © Carofoto

Olge võltsingute suhtes valvsad!

Võltsimine

Alates euro kasutuselevõtmisest 2002. aastal on nende võltsimine põhjustanud vähemalt 500 miljoni euro suuruse rahalise kahju.

EL tegeleb sellega järgmiselt:

 • õigusaktid – liikmesriikide asutuste võetavate meetmete koordineerimiseks ja võltsijatele asjakohaste karistuste määramiseks siseriikliku õiguse alusel;
 • Programm Pericles , millega rahastatakse ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide asutuste, pankade ja muude eurode võltsimise vastu võitlevate osapoolte koolitamist;
 • Euroopa tehnika- ja teaduskeskus analüüsib võltsitud münte (kõige sagedamini 2-eurone münt).

Muud kooskõlastatud meetmed ELi tasandil

Pettusevastast võitlust takistab ELis asjaolu, et liikmesriikide eeskirjad ja tavad on jätkuvalt erinevad, mille tagajärjeks on see, et avalikud vahendid on kaitstud erineval määral .

Probleemide lahendamiseks arutatakse ELis praegu uut direktiivi ELi finantshuvide kaitsmiseks kriminaalõiguse raames , mis ühtlustaks täiendavalt rikkumiste ja karistuste määratlusi.

See direktiiv annaks õigusliku aluse kavandatava Euroopa Prokuratuuri tegevusele, mida praegu arutavad ELi liikmesriikide valitsused Englishfrançais.

Kui see luuakse, siis peaks ELi eelarvet kahjustavate rikkumiste uurimine ja nende eest vastutusele võtmine muutuma tõhusamaks. Kavas on kehtestada kohtuotsuste täidetavaks tunnistamine kogu ELis, kuna eri liiki ulatuslike pettuste olemus on keeruline ning sellised pettused hõlmavad rohkem kui ühte riiki, väljudes niimoodi riikliku kohtualluvuse raamest.

Üles

ELi võitlus pettuste ja korruptsiooni vastu

Välja antud märtsis 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesAidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?