Πρόληψη της απάτης


Λαθρεμπόριο τσιγάρων, παραποίηση κερμάτων ευρώ, μη καταβολή εισαγωγικών δασμών για είδη ένδυσης και υπόδησης, επιδοτήσεις προϊόντων που παράγονται σε ανύπαρκτες γεωργικές εκμεταλλεύσεις — αυτές είναι μερικές από τις απάτες που διαπράττονται σε βάρος των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

Ο βασικός οργανισμός της ΕΕ για την καταπολέμηση αυτών των δραστηριοτήτων είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Αναφορά εικαζόμενης απάτης στην OLAF

Υπάλληλος ελέγχει προϊόντα © OLAF

Εντοπισμός λαθραίων προϊόντων.

Τι κάνει η OLAF;

 • διερευνά περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς, καθώς και άλλες παράνομες δραστηριότητες
 • εντοπίζει και διερευνά σοβαρά παραπτώματα ή περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος από τους υπαλλήλους της ΕΕ
 • βοηθά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαμορφώσει και να εφαρμόσει πολιτικές Deutsch (de) English (en) français (fr) πρόληψης και ανίχνευσης της απάτης.

Έρευνες

 1. Οι έρευνες μπορούν να περιλαμβάνουν συνεντεύξεις και επιθεώρηση εγκαταστάσεων -ακόμη και εκτός ΕΕ. Επίσης, η OLAF συντονίζει τις έρευνες που διεξάγουν οι εθνικές υπηρεσίες καταπολέμησης της απάτης.
 2. Μετά την ολοκλήρωσης της έρευνας, η OLAF συνιστά τη λήψη μέτρων στα όργανα της ΕΕ και στις ενδιαφερόμενες εθνικές κυβερνήσεις: ποινικές έρευνες, δικαστικές διώξεις, ανακτήσεις χρηματικών ποσών ή άλλα πειθαρχικά μέτρα.
 3. Επιπλέον, η OLAF παρακολουθεί πώς εφαρμόζονται αυτές οι συστάσεις.

Τελωνειακές επιχειρήσεις

Οι εθνικές τελωνειακές αρχές, εντός και εκτός ΕΕ, διενεργούν τακτικά κοινές επιχειρήσεις με την OLAF (και άλλες υπηρεσίες της ΕΕ) για να σταματήσουν την παράνομη διακίνηση και την απάτη σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου και σε συγκεκριμένες εμπορικές διαδρομές.

Ένα παράδειγμα είναι η επιχείρηση Romoluk τον Απρίλιο και Μάιο του 2013 - για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων μέσω του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου κατά μήκος των ρουμανικών συνόρων με τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Συμμετείχαν υπηρεσίες και από τις τρεις χώρες και κατασχέθηκαν τελικά περίπου 20 εκατομμύρια τσιγάρα.

Κυριότερα ζητήματα

Λαθρεμπόριο τσιγάρων

Η αποφυγή καταβολής δασμών και ειδικών φόρων κατανάλωσης στα τσιγάρα, συνήθως μέσω του λαθρεμπορίου, είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές απάτης στην ΕΕ. Το διάστημα 2012-14, οι κοινές επιχειρήσεις της OLAF και των εθνικών υπηρεσιών οδήγησαν στην κατάσχεση:

 • 9 πλοίων που μετέφεραν περίπου 215 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 43 εκατ. ευρώ).
 • εμπορευματοκιβωτίων που περιείχαν 93 εκατομμύρια τσιγάρα (διαφυγόντες δασμοί ύψους 15 εκατ. ευρώ)
Ευρώ© Carofoto

Προσέχετε τα πλαστά νομίσματα.

Παραποιήσεις/Απομιμήσεις

Η παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ προκάλεσε οικονομική ζημία τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή του ευρώ το 2002.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα μέσω:

 • της θέσπισης νομοθεσίας - για τον συντονισμό των δράσεων των εθνικών αρχών και τη διασφάλιση κατάλληλων κυρώσεων για τους παραχαράκτες στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας.
 • του προγράμματος Pericles - χρηματοδότηση επιμόρφωσης των εθνικών υπηρεσιών, των τραπεζών και άλλων που δραστηριοποιούνται στην καταπολέμηση της παραχάραξης-κιβδηλείας του ευρώ εντός και εκτός ΕΕ.
 • του Ευρωπαϊκού Τεχνικού και Επιστημονικού Κέντρου, το οποίο εξετάζει πλαστά κέρματα (κυρίως κέρματα των 2 ευρώ).

Ανάγκη για καλύτερο συντονισμό της δράσης της ΕΕ

Η δράση καταπολέμησης της απάτης στην ΕΕ εξακολουθεί να παρεμποδίζεται από τις διαφορές στους κανόνες και τις πρακτικές των κρατών μελών, που έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετικό βαθμό προστασίας του δημόσιου χρήματος .

Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, η ΕΕ βρίσκεται στο στάδιο συζητήσεων για μια νέα οδηγία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ μέσω του ποινικού δικαίου , η οποία θα εναρμονίσει περαιτέρω τους ορισμούς των αδικημάτων και των κυρώσεων.

Η οδηγία αυτή θα παράσχει τη νομική βάση για τη λειτουργία της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO), η οποία βρίσκεται υπό συζήτηση από τα κράτη μέλη της ΕΕ Englishfrançais.

Όταν συσταθεί, η EPPO αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της έρευνας και δίωξης των αδικημάτων που πλήττουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επιβολής της νομοθεσίας, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας των πολλών μορφών απάτης μεγάλης κλίμακας, που συχνά αφορούν περισσότερες από μία χώρες και, συνεπώς, υπερβαίνουν την εθνική δικαιοδοσία.

Αρχή σελίδας

Η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς από την ΕΕ

Δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2014

Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος της σειράς «Η Ευρωπαϊκή Ένωση με απλά λόγια»


Αρχή σελίδαςΒοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;