Boj proti podvodům


Pašování cigaret, padělání euromincí, dovoz oblečení a obuvi bez zaplacení cla, dotace na pěstování fiktivních pomerančů – to jsou příklady podvodů, které stojí evropské občany spoustu peněz.

Orgánem EU, který se případy podvodné činnosti zabývá, je Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF).

Jak oznámit podezření na podvod úřadu OLAF

Celník při kontrole zboží © OLAF

Odhalování pašovaného zboží

Úkoly úřadu OLAF

 • Vyšetřuje podvody, případy korupce a jiné nezákonné činnosti.
 • Odhaluje a vyšetřuje závažné zneužití úřední moci ze strany zaměstnanců institucí EU.
 • Pomáhá Evropské komisi při tvorbě a realizaci politik Deutsch (de) English (en) français (fr) , jejichž cílem je podvodům předcházet a odhalovat je.

Vyšetřování

 1. Vyšetřování může zahrnovat rozhovory a kontroly na místě, a to i mimo území EU. OLAF koordinuje také inspekce prováděné vnitrostátními úřady pro boj proti podvodům.
 2. Po skončení vyšetřování OLAF vydává institucím EU i vládám příslušných států doporučení týkající se trestního řízení, stíhání, zpětného vymáhání neoprávněně čerpaných finančních prostředků či jiných disciplinárních opatření.
 3. Úřad také monitoruje, jak jsou tato doporučení prováděna.

Celní operace

Vnitrostátní celní orgány uvnitř Evropské unie i mimo ni provádějí s úřadem OLAF (a dalšími agenturami EU) pravidelné společné operace, jejichž cílem je zabránit pašování a podvodům v některých vysoce rizikových oblastech a na určených obchodních trasách.

Takovým příkladem je i operace Romoluk z dubna a května 2013, jež se zaměřila na pašování cigaret po železnici a silnici podél rumunské hranice s Moldavskem a Ukrajinou. Do operace byly zapojeny orgány ze všech třech zemí a dohromady bylo zabaveno přibližně 20 milionů cigaret.

Klíčové otázky

Pašování cigaret

Úniky na spotřební dani a clu z cigaret (zpravidla v důsledku pašování) představují jeden z nejčastějších podvodů v EU. V letech 2012–2014 vedly společné operace OLAF a vnitrostátních orgánů k zabavení:

 • 9 plavidel, na jejichž palubě se našlo přibližně 215 milionů cigaret (pokus o únik na clu v hodnotě 43 milionů eur)
 • kontejnerů obsahujících 93 milionů cigaret (pokus o únik na clu v hodnotě 15 milionů eur).
Eura © Carofoto

Pozor na padělky!

Padělání

Od zavedení eura v roce 2002 způsobilo padělání této měny finanční škodu v hodnotě nejméně 500 milionů eur.

K řešení tohoto problému EU využívá:

 • právních předpisů určených ke koordinaci opatření vnitrostátních orgánů a k zajištění odpovídajících sankcí za výrobu padělků podle vnitrostátního práva
 • programu Pericles určeného k financování školení pro vnitrostátní orgány, banky a další subjekty, které se na boji proti padělání eura podílejí (jak v EU, tak mimo ni)
 • Evropského vědeckotechnického centra , které analyzuje padělané mince (nejčastěji dvoueurové).

Potřeba koordinovaných opatření na úrovni EU

Účinnost opatření k boji proti podvodům na úrovni EU stále ještě omezují nejednotné předpisy a postupy v členských zemích, což má za následek odlišný stupeň ochrany veřejných finančních prostředků .

K vyřešení těchto problémů se v současné době v evropských orgánech projednává nová směrnice o trestněprávní ochraně finančních zájmů EU , která by měla doladit definici trestných činů a sankcí.

Tato směrnice by poskytla právní základ pro fungování navrhovaného Úřadu evropského veřejného žalobce, o kterém nyní diskutují zástupci členských států Englishfrançais.

Pokud tento úřad vznikne, měl by zlepšit vyšetřování a stíhání trestných činů poškozujících nebo ohrožujících rozpočet EU. Vzhledem ke složitosti řady rozsáhlých podvodů, které se často odehrávají ve více než jedné zemi, čímž přesahují vnitrostátní jurisdikci, je hlavním účelem toho úřadu zajistit celoevropské prosazování práva.

Začátek stránky

Boj EU proti podvodům a korupci

Vydáno v březnu 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyKONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?