Борба с измамите


Контрабанда на цигари, фалшифициране на евромонети, избягване на плащането на вносни мита за обувки и дрехи, субсидии за отглеждане на портокали в несъществуващи ферми – всичко това са примери за измами в ущърб на европейските данъкоплатци.

Основната служба за предотвратяване на тези дейности е Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Уведомяване на OLAF за евентуална измама

Служител, проверяващ стоки © OLAF

Идентифициране на контрабандни стоки

Какво прави OLAF?

 • разследва измами, корупция и други незаконни дейности,
 • открива и разследва случаи на тежки нарушения от страна на служители на ЕС,
 • помага на Европейската комисия в изготвянето и прилагането на политики Deutsch (de) English (en) français (fr) за предотвратяване и откриване на измами.

Разследвания

 1. Разследванията могат да включват събеседвания и инспекции на помещения – включително извън ЕС. Освен това OLAF координира инспекции, извършвани от национални агенции за борба с измамите.
 2. След приключване на дадено разследване OLAF отправя препоръки за действия към институциите на ЕС и съответните национални правителства – наказателни разследвания, съдебно преследване, възстановяване на средства или други дисциплинарни мерки.
 3. Също така OLAF наблюдава изпълнението на тези препоръки.

Митнически операции

Националните митнически служби, както в ЕС, така и извън него, редовно извършват съвместни операции с OLAF (и други агенции на ЕС), за да сложат край на контрабандата и измамите в някои области с висок риск и по определени маршрути.

Един от примерите е операция Romoluk, проведена през април и май 2013 г. с цел да се предотврати контрабандата на цигари по шосейните и железопътните пътища по границата на Румъния с Молдова и Украйна. В нея участваха агенции от трите държави, които в крайна сметка успяха да конфискуват около 20 млн. цигари.

Основни проблеми

Контрабанда на цигари

Избягването на плащане на акцизи и мита върху цигарите, което обикновено става чрез контрабанда, е сред основните видове измами в ЕС. В резултат на проведените съвместни операции на OLAF и националните агенции през периода 2012 – 2014 г. са задържани:

 • 9 плавателни съда с около 215 млн. цигари, за които неплатените акцизи и мита възлизат на 43 млн. евро;
 • контейнери с 93 млн. цигари, за които митата и акцизите са 15 млн. евро.
Евромонети © Carofoto

Внимавайте за фалшиви пари

Фалшифициране

От въвеждането на еврото през 2002 до днес фалшифицирането на единната валута е довело до финансови загуби в размер на поне 500 млн. евро.

ЕС се опитва да се справи с този проблем с помощта на:

 • Законодателство – за координиране на действията на националните органи и гарантиране на подходящи санкции за нарушителите в рамките на националното законодателство.
 • Програма „Перикъл“ – финансиране на обучения за национални агенции, банки и други институции, участващи в борбата с фалшифицирането на еврото – в ЕС и извън него.
 • Европейския технически и научен център – анализ на фалшифицирани монети (най-често монетата от 2 евро).

По-съгласувани действия на равнище на ЕС?

Действията за борба с измамите в ЕС все още са затруднени от наличието на различни правила и практики в отделните страни от Съюза. Това води до различна степен на защита за публичните средства .

За преодоляване на този проблем в момента ЕС обсъжда въвеждането на нова директива за защита на финансовите интереси на ЕС по наказателноправен ред , чрез която определенията за нарушения и санкции ще бъдат допълнително хармонизирани.

С тази директива ще се осигури правното основание за дейността на предложената Европейска прокуратура, която се обсъжда в момента от страните членки Englishfrançais.

Ако бъде основана, Европейската прокуратура ще подобри разследването и преследването на нарушения в ущърб на бюджета на ЕС. Целта е да се осигури правоприлагане на равнище ЕС, като се има предвид сложността на много видове широкомащабни измами, които често включват повече от една държава и съответно излизат извън компетенциите на националните юрисдикции.

Нагоре

Борбата на ЕС с измамите и корупцията

Публикувано през март 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?