Säkra livsmedel


EU:s politik för säkra livsmedel ska ge oss

 1. säkra och näringsrika livsmedel och djurfoder
 2. en hög nivå av djurhälsa, djurskydd och växtskydd
 3. tydlig information om var maten kommer ifrån, vad den innehåller och hur den ska användas.

Skörd av kaffebönor © Corbis

All mat, både importerad och inhemsk, måste uppfylla EU:s höga krav.

EU:s livsmedelspolitik bygger på tre delar:

 • Bestämmelser om livsmedels- och fodersäkerhet och livsmedelshygien
 • Välgrundade vetenskapliga rekommendationer som kan användas som beslutsunderlag
 • Tillsyn och kontroll

Dessutom finns det specifika regler på områden där det behövs ett särskilt konsumentskydd, t.ex.

 • användning av bekämpningsmedel, livsmedelstillsatser, färgämnen, antibiotika och hormoner
 • tillsatser som konserveringsmedel och aromer
 • produkter som kommer i kontakt med livsmedel, som plastförpackningar
 • allergimärkning och påståenden som ”låg fetthalt” och ”fiberrik”.

Plats för mångfald

EU är noga med att se till att traditionella livsmedel inte tvingas bort från marknaden på grund av livsmedelsbestämmelserna, att innovation inte motarbetas och att kvaliteten inte blir lidande.

När nya länder går med i EU och blir en del av den inre marknaden kan det behövas övergångsbestämmelser så att de kan anpassa sina regler till EU:s höga krav på livsmedelssäkerhet. Under övergångstiden får de inte exportera livsmedel som inte uppfyller kraven till EU.

För så kallade nya livsmedel som framställs med hjälp av gengrödor, klonade djur eller nanoteknik förespråkar kommissionen ansvarsfull innovation. Det ska både garantera människors säkerhet och stimulera ekonomin.

Brun tax med ett pass i munnen

Din hund kan få ett eget pass och följa med dig på resan.

Djurhälsa och djurskydd

Djur får också transporteras fritt i hela EU. Normerna för djurhälsa och djurskydd gäller inte bara på gårdarna utan också under transporten. Vid utbrott av djursjukdomar kan EU snabbt ingripa och vid behov förbjuda produkter.

Tack vare EU:s pass för sällskapsdjur kan man ta med sig sin katt, hund eller iller på utlandsresan. För att förhindra att sjukdomar sprids gäller dock samma försiktighetsåtgärder för husdjur som för andra djur.

Växtskydd

Växter och växtprodukter får flyttas fritt i EU, så länge de inte har några sjukdomar. Genom att kontrollera importerade växter och övervaka situationen i EU kan man upptäcka nya skadegörare på ett tidigt stadium.

Då kan man vidta förebyggande åtgärder i stället för att behöva använda växtskyddsmedel. Ett växtpass intygar att växten är fri från allvarliga skadegörare.

Tidig varning

EU har ett snabbt system för tidig varning – Rasff – för att skydda oss mot produkter som inte uppfyller EU:s regler för säkra livsmedel. Systemet varnar också för om livsmedel innehåller förbjudna ämnen eller för höga halter av särskilt farliga ämnen, t.ex. rester av veterinärläkemedel i kött eller cancerframkallande färgämnen i livsmedel.

När någon upptäcker ett hot går en varning ut i hela EU. Ibland räcker det att stoppa ett parti, men om det behövs stoppas alla leveranser av en viss produkt från den berörda gården, fabriken eller hamnen. Eventuellt måste man dra tillbaka alla produkter som redan nått lager och affärer.

Spårbarhet och riskhantering

Vid större utbrott av djursjukdomar eller matförgiftning kan EU-myndigheterna spåra livsmedlen hela vägen längs tillverkningskedjan – både levande djur, djurprodukter och växtprodukter.

Det är möjligt tack vare det elektroniska veterinärdatasystemet Traces som används för gränskontroller och intyg för importerade varor.

Beslut grundas på vetenskapliga rön

EU:s livsmedelspolitik är vetenskapligt underbyggd. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet DeutschEnglishfrançaisitaliano ger kommissionen och EU-länderna oberoende vetenskapliga råd inför nya lagförslag och hjälper beslutsfattarna att hantera livsmedelsrisker.

Kommissionen tillämpar försiktighetsprincipen. Det innebär att kommissionen ingriper omedelbart om experterna anser att det kan finnas en fara.

Tillsyn och kontroll

Kommissionen ser till att EU:s livsmedelslagstiftning tillämpas genom att

 • kontrollera att alla EU-länder införlivar EU-reglerna i sin nationella lagstiftning och ser till att de följs
 • låta kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor English göra kontroller på plats både i och utanför EU.

Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor kan inspektera enskilda livsmedelsanläggningar. Dess främsta uppgift är dock att kontrollera att EU-länderna och andra länder har de verktyg som krävs för att se till att deras livsmedelsproducenter lever upp till EU:s höga krav på livsmedelssäkerhet. Sedan 2013 ingår även medicintekniska produkter i kontorets ansvarsområde.

Till början

Säkra livsmedel

Manuskriptet uppdaterat i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU-kommissionen – Hälso- och konsumentfrågorEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskyddEnglish (en)
 • Gemensamma forskningscentrumet – Institutet för hälsa och konsumentskydd – NutritionEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?