Varnost hrane


Strategija EU za varnost hrane:

 • zajema varnost hrane, zdravje in dobrobit živali ter zdravstveno varstvo rastlin;
 • zagotavlja sledljivost hrane od „vil do vilic“, tudi če je za to treba prestopiti notranje meje EU in tako omogoča neovirano trgovino in bogatejšo ponudbo hrane;
 • uveljavlja visoke standarde za hrano, pridelano v EU, in za uvoženo hrano.

Ljudje ob spravilu pridelka © Corbis

Uvožena in doma pridelana hrana mora izpolnjevati visoke standarde EU.

Strategija varnosti hrane vsebuje tri ključne vidike:

 • celovito zakonodajo o varnosti hrane in krme ter higiene živil,
 • odločanje na podlagi tehtnih znanstvenih mnenj,
 • izvrševanje in nadzor.

Posebni predpisi za ustrezno varstvo potrošnikov urejajo:

 • uporabo pesticidov, prehranskih dopolnil, barvil, antibiotikov in hormonov,
 • dodajanje vitaminov, mineralov in podobnih snovi v živila,
 • izdelke in snovi, ki so v stiku z živili, denimo plastična embalaža,
 • označevanje sestavin, ki lahko povzročijo alergične reakcije, in navedbe na izdelkih, denimo „nizka vsebnost maščob“ in „visoka vsebnost vlaknin“.

Raznovrstnost živil

EU si prizadeva, da s standardi varnosti hrane ne bi s trga pregnala tradicionalnih živil, zadušila inovativnosti ali ogrozila kakovosti.

Kadar se EU (in enotnemu trgu EU) pridružijo nove države članice, lahko zanje veljajo prehodni ukrepi, ki jim omogočijo postopno doseči visoke standarde varnosti hrane v EU. Toda v prehodnem obdobju ne smejo izvažati živil, ki teh standardov ne izpolnjujejo.

Kar zadeva GSO, kloniranje in nanotehnologijo – oziroma nova živila – se Komisija zavzema za odgovorne inovacije, ki EU zagotavljajo varnost živil in gospodarsko rast.

Pes © Imageselect

Vaš ljubljenček ima lahko svoj potni list in potuje z vami.

Varstvo živali

Tudi živali je dovoljeno prosto prevažati po vsej EU, vendar je treba standarde zdravstvenega varstva in dobrega počutja živali spoštovati tudi med prevozom, ne samo na kmetiji. Če izbruhne živalska bolezen, EU takoj ukrepa, po potrebi tudi z ustavitvijo trgovine.

EU je z uvedbo potnih listov za domače živali omogočila svojim prebivalcem, da s sabo na potovanje vzamejo hišne ljubljenčke. Toda varnostni ukrepi, ki preprečujejo širjenje bolezni, veljajo tudi za domače živali.

Skrb za zdravje rastlin

Vse rastline in rastlinski material se lahko prosto prevažajo po vsej EU, če niso okuženi. S pregledom uvoženega rastlinskega materiala in nadzorom nad ozemljem EU lahko zgodaj odkrijemo nove škodljivce.

S preventivni ukrepi se izognemo kurativnim ukrepom, denimo uporabi pesticidov. Potni list, ki spremlja mlado drevo, je znak, da je drevo zraslo v zdravih pogojih.

Zgodnje obveščanje

EU je uvedla sistem za zgodnje obveščanje, da bi obvarovala prebivalce pred zastrupitvijo s hrano. Sistem odkriva tudi prepovedane snovi ali presežne količine nevarnih snovi v živilih, kot so ostanki veterinarskih zdravil v mesu ali rakotvorna barvila v hrani.

Ko sistem zazna nevarnost, po vsej EU razpošlje opozorila. Včasih je treba ustaviti samo eno serijo izdelkov, včasih celotno pošiljko določenih izdelkov s kmetije, tovarne ali vstopnega pristanišča oziroma umakniti izdelke, ki so že v skladiščih in trgovinah.

Sledljivost in obvladovanje tveganja

Ob obsežnih izbruhih živalskih bolezni ali množičnih zastrupitvah s hrano lahko organi EU sledijo pot živila po celotni proizvodni verigi, najsi gre za žive živali, proizvode živalskega izvora ali rastline.

Sledljivost živil in obvladovanje tveganja omogoča sistem TRACES (Trade Control and Expert System), tj. elektronski sistem mejnih kontrol in certificiranja blaga.

Odločanje na podlagi znanstvenih dejstev

EU sprejema odločitve v zvezi s hrano na podlagi znanstvenih dejstev. Evropska agencija za varnost hrane DeutschEnglishfrançaisitaliano sodeluje pri pripravi zakonodaje in poda znanstveno mnenje, kadar se v javnosti pojavijo dvomi o varnosti določenega živila.

Komisija se ravna po načelu previdnosti: če znanstveniki menijo, da gre za potencialno nevarnost, nemudoma ukrepa.

Izvrševanje in nadzor

Evropska komisija uveljavlja zakonodajo EU o krmi in hrani s preverjanjem, ali so vse države članice EU pravilno prenesle predpise EU v svojo nacionalno zakonodajo, in z inšpekcijskimi pregledi na mestu samem, in sicer v EU in zunaj nje.

Urad za prehrano in veterinarstvo English pri Komisiji preverja posamezne živilske obrate, toda njegova glavna naloga je ugotoviti, ali države EU in druge države z ustreznimi mehanizmi lahko dosežejo, da njihovi pridelovalci in predelovalci hrane izpolnjujejo stroge varnostne standarde EU. Leta 2013 je urad prevzel nadzor tudi nad medicinskimi pripomočki.

Na vrh

Na vrhOstanite povezani

Twitter

 • Evropska komisija – zdravje in varstvo potrošnikovEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikovEnglish (en)
 • Skupno raziskovalno središče – Inštitut za zdravje in varstvo potrošnikov – ekipa za prehranoEnglish (en)

Na vrh

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?