Mogħdija tan-navigazzjoni

Is-sikurezza tal-ikel


L-istrateġija tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel:

 • tkopri l-ikel sikur, is-saħħa u l-benessri tal-annimali u s-saħħa tal-pjanti
 • tiżgura li l-ikel ikun jista' jiġi traċċat mill-farm sal-platt, anke jekk dan jgħaddi minn pajjiż għal ieħor fl-UE, sabiex il-kummerċ ma jsibx tfixkil u jkollna l-għażla u l-varjetà f'dak li nieklu
 • tapplika standards għoljin għall-ikel magħmul fl-UE kif ukoll għal dak importat.

Nies jaħsdu l-ikel © Corbis

Kemm jekk ikun importat kif ukoll jekk ikun prodott minn stess, l-ikel irid jilħaq l-istandards għoljin tal-UE.

L-istrateġija tal-UE dwar l-ikel tinkludi 3 elementi ewlenin:

 • leġiżlazzjoni komprensiva dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf kif ukoll l-iġjene tal-ikel
 • pariri xjentifiċi sodi bħala bażi għad-deċiżjonijiet
 • infurzar u kontroll.

Ma' dan hemm miżuri speċjali fejn tkun ġustifikata protezzjoni speċifika tal-konsumatur:

 • użu ta' pestiċidi, supplimenti tal-ikel, koloranti, antibijotiċi jew ormoni
 • żieda ta' vitamini, minerali jew sostanzi simili mal-ikel
 • prodotti f'kuntatt ma' oġġetti tal-ikel, bħal pakketti tal-plastik
 • ittikkettar tal-ingredjenti li jistgħu jikkawżaw allerġiji, u dikjarazzjonijiet bħal 'livell baxx ta' xaħam' jew 'livell għoli ta' fibri'.

Nakkomodaw id-diversità

L-UE toqgħod attenta ħafna biex tiżgura li l-ikel tradizzjonali ma jkollux jitwarrab mis-suq minħabba l-istandards tagħha dwar l-ikel, li l-innovazzjoni ma tinħanaqx, u li l-kwalità ma tiġix kompromessa.

Kulmeta membri ġodda jissieħbu fl-UE (u allura jsiru jiffurmaw parti mis-suq uniku), jista' jkun hemm bżonn ta' miżuri tranżizzjonali li jippermettulhom biżżejjed żmien biex jadattaw irwieħhom għall-istandards għoljin tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel. Iżda sadattant, ma jistgħux jesportaw prodotti tal-ikel li ma jilħqux dawn l-istandards.

Rigward il-GMOs, il-klonazzjoni u n-nanoteknoloġija – magħrufin bħala ikel ġdid – il-Kummissjoni ssegwi l-prinċipji tal-innovazzjoni responsabbli li tagħti liċ-ċittadini tal-UE l-aqwa garanzija tas-sikurezza u l-iktar impetu qawwi possibblu=i għat-tkabbir ekonomiku.

Kelb © Imageselect

Jista’ jkollu l-passaport tiegħu u jivvjaġġa miegħek.

Inmantu s-sikurezza tal-annimali

L-annimali jistgħu jinġarru wkoll minn post għal ieħor fl-UE bla xkiel. Iżda l-istandards tas-saħħa u l-benessri li japplikaw fir-razzett għandhom jintlaħqu wkoll matul it-trasport. Kulmeta tfeġġ xi tifqiegħa ta' mard tal-annimali, l-UE tinvolvi ruħha minnufih sabiex jekk ikun hemm il-bżonn jiġi ffriżat il-kummerċ konness ma' dan.

Il-'passaporti tal-annimali tad-dar' tal-UE jippermettu lin-nies jieħdu l-annimali domestiċi tagħhom magħhom meta jivvjaġġaw. Madankollu, fid-dawl tal-prevenzjoni tat-tixrid tal-mard, japplikaw ukoll prekawzjonijiet għall-annimali tad-dar bl-istess mod bħal fil-każ ta' annimali oħra.

Inżommu l-pjanti f'saħħithom

Il-pjanti kollha u l-materjal kollu tal-pjanti jistgħu jinġarru madwar l-UE, sakemm ikunu ħielsa mill-insetti jew annimali qerrieda. L-iskrining ta' materjal tal-pjanti importat u l-monitoraġġ tat-territorju tal-UE jgħinu biex jiġu identifikati insetti u annimali qerrieda ġodda fi stadju bikri.

Dan jippermetti azzjoni preventiva, li tgħin biex jiġi evitat li jkollhom jittieħdu miżuri kurattivi bħall-użu tal-pestiċidi. Passaport tal-pjanti mehmuż ma' siġra żgħira jindika li din tkabbret f'kundizzjonijiet ta' saħħa tajbin.

Twissija bikrija

L-UE topera sistema ta' twissija bikrija biex tħares lin-nies minn avvelenament mill-ikel. Din is-sistema taqbad ukoll oġġetti tal-ikel li jkun fihom sostanzi projbiti jew ammonti eċċessivi ta' sostanzi riskjużi, bħal residwi ta' mediċini veterinarji fil-laħam jew koloranti karċinoġeniċi fl-ikel.

Meta tfeġġ xi theddida, jintbagħtu twissijiet madwar l-UE kollha. Jaf ikun hemm bżonn li jitwaqqaf lott wieħed biss ta' prodott imma, jekk ikun meħtieġ, jitwaqqfu l-kunsinni kollha ta' prodott partikolari mill-azjenda agrikola, mill-fabbrika jew mill-port tad-dħul inkwistjoni. Jistgħu jitreġġgħu lura l-prodotti li diġà jkunu waslu fl-imħażen jew fil-ħwienet.

Traċċabilità u ġestjoni tar-riskju

Kull meta jkun hemm tifqigħat sinifikanti ta’ marda tal-annimali jew avvelenament mill-ikel li jaffettwaw il-konsumaturi Ewropej, l-awtoritajiet tal-UE jistgħu jintraċċaw il-moviment tal-prodotti tal-ikel tul il-katina kollha tal-produzzjoni – annimali ħajjin, prodotti tal-annimali u pjanti.

Dawn il-funzjonijiet ta' traċċabilità u ġestjoni tar-riskji huma pprovduti minn TRACES (Trade Control and Expert System), sistema elettronika tal-kontrolli mal-fruntieri u ċertifikazzjoni għall-prodotti kkummerċjati.

Insejsu d-deċiżjonijiet fuq pariri xjentifiċi sodi

Ix-xjenza hija s-sies essenzjali li fuqu l-UE tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha dwar l-ikel. L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano tipprovdi pariri meta tkun qed tiġi abbozzata l-leġiżlazzjoni u meta l-fassala tal-politika jkunu qed jindirizzaw xi theddida għas-sikurezza tal-ikel.

Il-Kummissjoni tapplika l-prinċipju tal-prekawzjoni: taġixxi bla dewmien jekk ix-xjenzjati jgħidu li jeżisti saħansitra potenzjal ta' periklu.

Infurzar u kontroll

Il-Kummissjoni tinforza l-liġi tal-UE dwar l-ikel u l-għalf billi tivverifika li l-leġiżlazzjoni tkun ġiet inkorporata kif imiss fil-liġijiet nazzjonali u implimentata mill-pajjiżi kollha tal-UE, u permezz ta' spezzjonijiet fi ħdan l-UE u lil hinn minnha.

L-Uffiċċju Veterinarju u tal-Ikel (FVO) English tal-Kummissjoni jivverifika impjanti individwali tal-produzzjoni tal-ikel, iżda l-kompitu ewlieni tiegħu hu li jivverifika li l-UE u gvernijiet mhux fl-UE jkollhom il-mekkaniżmi neċessarji li jiżguraw li l-proċeduri tal-ikel tagħhom jikkonformaw mal-istandards għoljin tal-UE dwar is-sikurezza tal-ikel. Mill-2013, l-ambitu tal-attivitajiet tal-FVO ġie estiż biex jinkludi t-tagħmir mediku.

Fuq

FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Kummissjoni Ewropea - Affarijiet dwar is-Saħħa u l-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-KonsumaturEnglish (en)
 • Ċentru Konġunt ta' Riċerka - Istitut għas-Saħħa u l-Ħarsien tal-Konsumatur - Tim dwar in-NutrizzjoniEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?