Naršymo kelias

Maisto sauga


ES maisto saugos strategija:

 • taikoma saugaus maisto, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos sritims;
 • užtikrinama, kad maisto produktai net kertant ES vidaus sienas galėtų būti atsekami nuo ūkio iki stalo nevaržant prekybos ir sudarant sąlygas rinktis įvairų maistą;
 • taikomi griežti reikalavimai ES gaminamiems ir į ją importuojamiems maisto produktams.

Nuimamas derlius © Corbis

Tiek importuojamas, tiek šalyje gaminamas maistas turi atitikti griežtus ES reikalavimus.

ES maisto strategiją sudaro trys pagrindiniai elementai:

 • išsamūs maisto ir pašarų saugos bei maisto higienos teisės aktai,
 • patikimos mokslinės rekomendacijos, kuriomis galima grįsti sprendimus,
 • teisės aktų įgyvendinimas ir kontrolė.

Be to, tose srityse, kuriose reikalinga ypatinga vartotojų apsauga, taikomos specialiosios priemonės:

 • dėl pesticidų, maisto papildų, dažiklių, antibiotikų arba hormonų naudojimo,
 • dėl į maisto produktus dedamų vitaminų, mineralų ir panašių medžiagų,
 • dėl produktų, su kuriais gali liestis maisto produktai, pavyzdžiui, plastikinių pakuočių,
 • dėl sudėtinių dalių, kurioms galbūt esame alergiški ir teiginių dėl maistingumo, tokių kaip „mažai riebalų“ ir „daug skaidulų“.

Įvairovė

ES labai stengiasi užtikrinti, kad dėl reikalavimų maistui iš rinkos nebūtų išstumti tradiciniai maisto produktai, kad nebūtų stabdomos naujovės ir nenukentėtų kokybė.

Į ES įstojusioms ir prie bendrosios rinkos prisijungusioms naujoms valstybėms narėms gali būti reikalingos pereinamojo laikotarpio priemonės, kad tos jos turėtų laiko pasirengti vykdyti griežtus ES maisto saugos reikalavimus. Tačiau per tą laiką jos negali eksportuoti tų reikalavimų neatitinkančių maisto produktų.

Genetiškai modifikuotų organizmų, maisto produktų, kurių gamyboje naudojamos nanotechnologijos, ir klonuotų maisto produktų – bendrai vadinamų naujoviškais maisto produktais – srityje Komisija inovacijas diegia atsakingai, siekdama užtikrinti, kad ES piliečiams būtų tiekiamas tik saugus maistas, ir kuo labiau skatinti ES ekonomikos augimą.

Šuo © Imageselect

Šis šuo gali turėti savo pasą ir keliauti su jumis.

Gyvūnų sauga

Gyvūnai gali būti laisvai vežami visoje ES. Bet ūkyje taikomi gyvūnų sveikatos ir gerovės reikalavimai turi būti taikomi ir juos vežant. Gyvūnų ligų protrūkių atveju ES skubiai įsikiša, kad prireikus sustabdytų prekybą.

Keliaudami žmonės gali vežtis savo augintinius su jiems išduotais ES gyvūnų augintinių pasais. Tačiau, siekiant užkirsti kelią ligų plitimui, gyvūnams augintiniams, kaip ir kitiems gyvūnams, taikomos atsargumo priemonės.

Augalų sveikata

Visus augalus ir augalų medžiagą galima vežti iš bet kurios ES šalies į kitą, svarbu, kad jie nebūtų užkrėsti kenkėjais. Kad nauji kenkėjai būtų aptikti anksti, importuojama augalų medžiaga yra tikrinama, be to, stebima padėtis visoje ES.

Taip galima imtis prevencinių veiksmų ir išvengti gydomųjų priemonių, pvz., pesticidų naudojimo. Prie medelio pritvirtinamame augalo pase nurodoma, kad jis augintas tinkamomis sąlygomis.

Skubus įspėjimas

ES veikia skubaus įspėjimo sistema, skirta apsaugoti žmonėms nuo apsinuodijimo maistu. Naudojantis šia sistema taip pat aptinkamos maisto produktų sudėtyje esančios draudžiamos medžiagos arba pernelyg dideli labai pavojingų medžiagų, pavyzdžiui, veterinarinių vaistų likučių mėsoje arba kancerogeninių dažiklių maiste, kiekiai.

Pastebėjus grėsmę, apie ją įspėjama visoje ES. Gali pakakti sustabdyti vieną produktų partiją, bet prireikus bus sustabdytos visos tam tikro produkto siuntos iš ūkio, gamyklos ar įvežimo uosto. Sandėliuose ir parduotuvėse jau esantys produktai gali būti išimti iš apyvartos.

Atsekamumas ir rizikos valdymas

Įvykus dideliam gyvūnų ligos arba Europos vartotojų apsinuodijimo maistu protrūkiui, ES valdžios institucijos gali atsekti visą maisto produktų gamybos grandinę iki pat jos pradžios: gyvų gyvūnų, gyvūninės kilmės produktų arba augalų.

Šią atsekamumo ir rizikos valdymo galimybę suteikia sistema TRACES (angl. Trade Control and Expert System). Tai elektroninė sienų kontrolės ir parduodamų prekių sertifikavimo sistema.

Sprendimų grindimas patikimais moksliniais duomenimis

Mokslas yra esminis pagrindas, kuriuo ES grindžia su maistu susijusius sprendimus. Europos maisto saugos tarnyba (EMST) DeutschEnglishfrançaisitaliano teikia rekomendacijas rengiant teisės aktus ir politikams sprendžiant su maisto produktų sauga susijusios grėsmės klausimus.

Komisija taiko atsargumo principą: jei mokslininkai teigia, kad iškilęs bent potencialus pavojus, ji nedelsdama imasi veiksmų.

Teisės aktų vykdymo užtikrinimas ir kontrolė

Komisija užtikrina ES pašarų ir maisto srities teisės aktų vykdymą tikrindama, ar ES teisės aktai yra tinkamai perkelti į valstybių narių teisę ir įgyvendinami visose ES šalyse, ir atlikdama patikrinimus vietoje ES bei už jos ribų.

Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnyba English tikrina atskiras maisto gamyklas, tačiau jos pagrindinė užduotis yra tikrinti, ar ES ir kitų šalių vyriausybės turi priemonių, būtinų užtikrinti, kad jų nacionaliniai maisto gamintojai laikytųsi griežtų ES maisto saugos reikalavimų. Nuo 2013 m. į Maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos sritį įtraukti ir medicinos prietaisai.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Twitter

 • Europos Komisija. Sveikatos ir vartotojų reikalaiEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutasEnglish (en)
 • Bendras mokslinių tyrimų centras. Sveikatos ir vartotojų apsaugos instituto Mitybos grupėEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?