Elintarviketurvallisuus


Elintarviketurvallisuutta koskevan EU:n strategian keskeisiä painopisteitä ovat

 • ruoan turvallisuus, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien terveys
 • elintarvikkeiden jäljitettävyys kaikissa vaiheissa maatilalta ruokapöytään myös silloin, kun niitä tuodaan EU:n sisärajojen yli – tavoitteena on tarjota kuluttajille vaihteleva ja monipuolinen valikoima elintarvikkeita ilman, että valvonta vaikeuttaisi kauppaa
 • tiukat laatuvaatimukset sekä EU:ssa tuotettavan ruoan että tuontielintarvikkeiden suhteen.

Sadonkorjaajia © Corbis

EU:lla on tiukat vaatimukset sekä EU:ssa tuotettavalle ruoalle että tuontielintarvikkeille.

EU:n elintarvikestrategian keskeisiä osa-alueita ovat

 • elintarvikkeiden ja eläinten rehujen turvallisuutta ja hygieniaa koskeva lainsäädäntö
 • luotettavat tieteelliset lausunnot, joita käytetään päätösten perustana
 • toimeenpano ja valvonta.

Kuluttajansuojan varmistamiseksi säännellään erityistoimin seuraavanlaisia toimia ja tuotteita:

 • torjunta-aineiden, elintarvikkeiden lisä- ja väriaineiden, antibioottien ja hormonien käyttö
 • vitamiinien, kivennäisaineiden ja muiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet, kuten muovipakkaukset
 • allergisoivien ainesosien ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä ja erilaisten ravitsemusväittämien, kuten ”vähärasvainen” ja ”kuitupitoinen”, käyttö.

Monimuotoisuuden hallinta

EU huolehtii tarkasti siitä, että perinteisiä elintarvikkeita ei turvallisuusvaatimusten vuoksi jouduta vetämään pois markkinoilta, innovointia ei tukahduteta eikä laatu kärsi.

Kun EU:hun ja sen sisämarkkinoille tulee uusia jäsenmaita, niille säädetään usein siirtymäaika, jonka kuluessa niiden on omaksuttava EU:n tiukat elintarviketurvallisuusnormit. Tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia, ei siirtymäaikanakaan saa viedä muihin maihin.

Muuntogeenisten organismien, kloonauksen ja nanoteknologian käyttöön – toisin sanoen uuselintarvikkeisiin – komissio soveltaa ns. vastuullisen innovoinnin periaatetta. Sen avulla voidaan parhaiten varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja edistää talouskasvua.

Koira © Imageselect

Koirillekin on oma passi, joka helpottaa niiden matkustamista.

Eläinten suojelu

Eläimiä voi kuljettaa vapaasti EU:n alueella. On kuitenkin huolehdittava siitä, että maatiloja koskevat eläinten terveys- ja hyvinvointivaatimukset täyttyvät myös kuljetuksen aikana. Jos todetaan eläintauteja, EU puuttuu tarvittaessa nopeasti asiaan ja pysäyttää sairaiden eläinten ja niistä saatavien tuotteiden kaupan.

EU:n lemmikkieläinpassi helpottaa oman lemmikin ottamista mukaan lomamatkalle. Myös lemmikkieläimiin sovelletaan tiettyjä varotoimia, joilla estetään eläintautien leviäminen.

Kasvien terveys

Kaikkia kasveja ja kasviaineistoa voidaan kuljettaa vapaasti EU:n alueella, jos niissä ei ole tuholaisia eikä kasvitauteja. EU-maihin tuotavan kasviaineiston seulonnalla ja EU:n sisäisellä valvonnalla pyritään havaitsemaan haitalliset organismit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun ongelmat havaitaan varhain, voidaan ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimiin ja välttää korjaavat toimet, kuten torjunta-aineiden käyttö. EU:ssa on käytössä kasvipassi, joka voidaan kiinnittää esimerkiksi puun taimeen osoitukseksi siitä, että se on kasvatettu terveysmääräysten mukaisesti.

Varhaisvaroitusjärjestelmä

EU:lla on varhaisvaroitusjärjestelmä, jolla kuluttajia suojellaan mm. ruokamyrkytyksiltä. Sen avulla pyritään havaitsemaan elintarvikkeet, jotka sisältävät kiellettyjä aineita tai liikaa ns. suuririskisiä aineita, kuten eläinten lääkeaineiden jäämiä tai syöpää aiheuttavia elintarvikkeiden väriaineita.

Jos uhka havaitaan, hälytys annetaan koko EU:ssa. Yksittäisen erän pysäyttäminen voi riittää, mutta tarvittaessa voidaan pysäyttää kaikki tietyn tuotteen lähetykset maatilalta, tehtaasta tai tulosatamasta. Varastoihin tai kauppoihin ehtineet tuotteet voidaan vetää takaisin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyys ja riskinhallinta

Jos todetaan laajoja eläintautiepidemioita tai ruokamyrkytystapauksia, EU:n viranomaiset voivat jäljittää elintarvikkeiden liikkeet koko tuotantoketjussa. Tämä koskee niin eläimiä, niistä saatavia tuotteita kuin kasvejakin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja riskinhallinnan mahdollistaa Traces-tietojärjestelmä (Trade Control and Expert System), joka on elävien eläinten ja eläintuotteiden rajavalvonta- ja sertifiointijärjestelmä.

Tutkimustulokset päätösten perustana

EU perustaa elintarvikkeita koskevat päätöksensä tieteelliseen tietoon. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano antaa lausuntoja lainsäädäntöä laadittaessa ja silloin, kun viranomaiset ja päättäjät käsittelevät erilaisia elintarvikekriisejä.

Euroopan komissio noudattaa ennalta varautumisen periaatetta: se ryhtyy toimiin viipymättä, jos tutkijoiden mukaan vaara on mahdollinen.

Toimeenpano ja valvonta

Komissio valvoo EU:n elintarvike- ja rehulainsäädännön täytäntöönpanoa varmistamalla, että se on saatettu asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantu täytäntöön kaikissa EU-maissa. Lisäksi komissio suorittaa tarkastuksia EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) English tehtävänä on valvoa, että EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisilla on asianmukaiset järjestelmät, joilla varmistetaan EU:n tiukkojen turvallisuusvaatimusten noudattaminen kunkin maan omassa elintarviketuotannossa. FVO voi myös tarkastaa yksittäisiä elintarvikkeiden tuotantolaitoksia. Vuodesta 2013 FVO:n tehtäväkenttää laajennettiin niin, että siihen kuuluvat myös lääkinnälliset laitteet.

Sivun alkuun

Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

 • Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asiatEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitosEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos – RavitsemustyöryhmäEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.