Elintarviketurvallisuus EU:ssa


EU:n elintarviketurvallisuuspolitiikan tavoitteena on varmistaa

 1. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus ja ravintopitoisuus
 2. eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvien terveys
 3. elintarvikkeiden alkuperää, sisältöä ja merkintöjä sekä käyttöä koskevan tiedon avoimuus.

Sadonkorjaajia © Corbis

EU:lla on tiukat vaatimukset sekä EU:ssa tuotettavalle ruoalle että tuontielintarvikkeille.

EU:n elintarvikepolitiikan keskeiset osatekijät ovat

 • elintarvikkeiden ja eläinten rehujen turvallisuutta ja elintarvikehygieniaa koskeva lainsäädäntö
 • tieteelliset lausunnot, joita käytetään päätösten perustana
 • toimeenpano ja valvonta.

Tarvittaessa voidaan erityistoimin säännellä seuraavanlaisia toimia ja tuotteita:

 • torjunta-aineiden, elintarvikkeiden väriaineiden, ravintolisien, antibioottien ja hormonien käyttö
 • elintarvikkeiden lisäaineet, kuten säilöntä- ja makuaineet
 • elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat tuotteet, kuten muovipakkaukset
 • allergisoivien ainesosien ilmoittaminen pakkausmerkinnöissä ja erilaisten terveysväittämien, kuten "vähärasvainen" ja "runsaskuituinen", käyttö.

Monimuotoisuuden hallinta EU:n elintarvikemarkkinoilla

EU huolehtii tarkasti siitä, että perinteisiä elintarvikkeita ei turvallisuusvaatimusten vuoksi jouduta vetämään pois markkinoilta, innovointia ei tukahduteta eikä laatu kärsi.

Kun EU:hun ja sen sisämarkkinoille tulee uusia jäsenmaita, niille säädetään usein siirtymäaika, jonka kuluessa niiden on omaksuttava EU:n tiukat elintarviketurvallisuusnormit. Tuotteita, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia, ei siirtymäaikanakaan saa viedä muihin maihin.

Muuntogeenisten organismien, kloonauksen ja nanoteknologian käyttöön – toisin sanoen uuselintarvikkeisiin – komissio soveltaa ns. vastuullisen innovoinnin periaatetta. Sen avulla voidaan parhaiten varmistaa elintarvikkeiden turvallisuus ja edistää talouskasvua.

Ruskea mäyräkoira pitää passia hampaissaan.

Koirillekin on oma passi, joka helpottaa niiden matkustamista.

Eläinten suojelu

Eläimiä voi kuljettaa vapaasti EU:n alueella. On kuitenkin huolehdittava siitä, että maatiloja koskevat eläinten terveys- ja hyvinvointivaatimukset täyttyvät myös kuljetuksen aikana. Jos todetaan eläintauteja, EU:lla on käytössään menettelyjä, joiden avulla voidaan toimia nopeasti ja tarvittaessa kieltää tuotteet.

EU:n lemmikkieläinpassi helpottaa oman lemmikin (kissa, koira tai fretti) ottamista mukaan lomamatkalle. Myös lemmikkieläimiin sovelletaan tiettyjä varotoimia, joilla estetään eläintautien leviäminen.

Kasvien terveys

Kaikkia kasveja ja kasviaineistoa voidaan kuljettaa vapaasti EU:n alueella, jos niissä ei ole tuholaisia eikä kasvitauteja. EU-maihin tuotavan kasviaineiston seulonnalla ja EU:n sisäisellä valvonnalla pyritään havaitsemaan haitalliset organismit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kun ongelmat havaitaan varhain, voidaan ryhtyä ennalta ehkäiseviin toimiin ja välttää korjaavat toimet, kuten torjunta-aineiden käyttö. Kasvipassin avulla voidaan osoittaa, että taimet on kasvatettu terveysvaatimusten mukaisissa oloissa.

Varhaisvaroitusjärjestelmä

EU:lla on nopea RASF-varhaisvaroitusjärjestelmä, jonka avulla suojellaan kansalaisia EU:n elintarviketurvallisuussääntöjen vastaisilta elintarvikkeilta. Järjestelmän kautta ilmoitetaan elintarvikkeista, jotka sisältävät kiellettyjä aineita tai liikaa ns. suuririskisiä aineita, kuten eläinten lääkeaineiden jäämiä tai syöpää aiheuttavia elintarvikevärejä.

Jos uhka havaitaan, hälytys annetaan koko EU:ssa. Yksittäisen erän poistaminen voi riittää, mutta tarvittaessa voidaan pysäyttää kaikki tietyn tuotteen lähetykset maatilalta, tehtaasta tai tuontisatamasta. Varastoihin tai kauppoihin ehtineet tuotteet voidaan vetää takaisin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyys ja riskinhallinta

Jos todetaan laajoja eläintautiepidemioita tai ruokamyrkytystapauksia, EU:n viranomaiset voivat jäljittää elintarvikkeiden liikkeet koko tuotantoketjussa. Tämä koskee niin eläimiä, niistä saatavia tuotteita kuin kasvejakin.

Elintarvikkeiden jäljitettävyyden ja riskinhallinnan mahdollistaa Traces-tietojärjestelmä (Trade Control and Expert System), joka on elävien eläinten ja eläintuotteiden rajavalvonta- ja sertifiointijärjestelmä.

Tutkimustulokset päätösten perustana

EU perustaa elintarviketurvallisuuspolitiikkansa tutkimustietoon. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano antaa Euroopan komissiolle ja EU-maille riippumattomia tieteellisiä lausuntoja, kun ne laativat lainsäädäntöä tai ratkovat elintarviketurvaan liittyviä kriisejä.

Euroopan komissio noudattaa ennalta varautumisen periaatetta: se ryhtyy toimiin viipymättä, jos tutkijoiden mukaan vaara on mahdollinen.

Toimeenpano ja valvonta

Komissio valvoo EU:n elintarvikelainsäädännön täytäntöönpanoa

 • varmistamalla, että se on kaikissa EU-maissa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pantu täytäntöön
 • elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston English (FVO) sekä EU:ssa että sen ulkopuolella tekemillä tarkastuksilla.

Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto (FVO) tekee tarkastuksia elintarvikkeiden tuotantolaitoksiin. Sen päätehtävänä on kuitenkin valvoa, että EU-maiden ja EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisilla on järjestelmät, joilla varmistetaan EU:n tiukkojen turvallisuusvaatimusten noudattaminen kunkin maan omassa elintarviketuotannossa. Vuonna 2013 FVO:n tehtäväkenttää laajennettiin niin, että siihen kuuluvat myös lääkinnälliset laitteet.

Sivun alkuun

Elintarviketurvallisuus

Teksti on päivitetty marraskuu 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

 • Euroopan komissio – Terveys- ja kuluttaja-asiatEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitosEnglish (en)
 • Yhteinen tutkimuskeskus – Kuluttajien terveyden ja kuluttajansuojan laitos – RavitsemustyöryhmäEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.