Navigatsioonitee

Toiduohutus


ELi toiduohutuse strateegia:

 • hõlmab toiduohutust, loomade tervishoidu ja heaolu ning taimetervist;
 • tagab, et toidu liikumine põllumajandusettevõttest toidulauale oleks kogu teekonna vältel jälgitav, isegi kui selle käigus ületatakse ELi sisepiire, takistamata seejuures kaubavahetust ning tagades tarbijatele suurema toiduvaliku;
 • raames kohaldatakse kõrgeid standardeid nii ELis toodetud kui ka mujalt imporditud toidu puhul.

Saagikoristus © Corbis

Nii sisseveetud kui ka kohapeal kasvatatud toit peab vastama kõrgetele ELi standarditele.

Kogu ELi hõlmaval toidustrateegial on 3 peamist elementi:

 • kõikehõlmavad toidu- ja loomasööda ohutust ning toiduhügieeni käsitlevad õigusaktid;
 • otsuste tegemine lähtuvalt teaduslikult põhjendatud nõuannetest;
 • jõustamine ja kontroll.

Lisaks sellele on olemas erimeetmed olukordadeks, kus erakorralise tarbijakaitse rakendamine on õigustatud:

 • pestitsiidide, toidulisandite, värvainete, antibiootikumide või hormoonide kasutamine;
 • vitamiinide, mineraalide ja samaväärsete ainete lisamine toidule;
 • toiduainetega kokkupuutuvad tooted, nt plastist pakendid;
 • selliste koostisainete märgistamine, mis võivad tekitada allergiat, ning väidetavalt „madala rasvasisaldusega” või „suure kiudaine sisaldusega” tooted.

Mitmekesisuse võimaldamine

Euroopa Liit kannab hoolt selle eest, et toidule esitatavad nõuded ei tõrjuks turult traditsioonilisi toiduaineid, et ei lämmatataks uuenduslikkust ega kannataks toiduainete kvaliteet.

Kui ELi ja selle ühtse turuga ühinevad uued liikmesriigid, võib olla vajalik kohaldada üleminekumeetmeid, et võimaldada uutel liikmesriikidel saavutada ELi kõrgetele toiduohutusstandarditele vastav tase. Kuid samal ajal ei tohi nad eksportida toiduaineid, mis asjaomastele standarditele ei vasta.

Geneetiliselt muundatud organismide, kloonimise ja nanotehnoloogia puhul, mida ühiselt teatakse uuendtoitude nime all, kasutab komisjon vastutustundilikku innovatsiooni, mis tagab kõige paremini ELi kodanike ohutuse ja annab majanduskasvule tugevaima tõuke.

Koer © Imageselect

Tal võib olla oma pass ja ta saab teiega koos reisida.

Loomakaitse

Loomi võib vabalt transportida ühest ELi liikmesriigist teise. Kuid põllumajandusettevõttes kohaldatavaid tervise- ja heaolustandardeid tuleb kohaldada ka transpordi ajal. Loomade taudipuhangute korral võib EL vajadusel kiiresti sekkuda ning kõnealuse kaubavahetuse peatada.

ELi lemmikloomapassid võimaldavad inimestel oma lemmikloomad reisile kaasa võtta. Haiguste levimise vältimiseks kehtivad aga ka lemmikloomade puhul ettevaatusabinõud.

Taimekaitse

Kõiki taimi ja taimset materjali võib ELi piires transportida tingimusel, et need on kahjurivabad. Imporditud taimse materjali skriining ja ELi territooriumi jälgimine aitavad kaasa kahjurite avastamisele juba varajases etapis.

See võimaldab võtta ennetavaid meetmeid, mis aitavad vältida ravimooduseid, nagu pestitsiidide kasutamine. Noorele puule kinnitatud taimepass viitab sellele, et see kasvas tervislikes tingimustes.

Varajane hoiatamine

ELis toimib varajase hoiatamise süsteem, mis aitab tarbijatel vältida toidumürgitust. Süsteemi raames tuvastatakse ka see, kas toiduained sisaldavad keelatud aineid või liigses koguses kõrge riskiteguriga aineid, s.o näiteks veterinaarravimite jääke lihas või kantserogeenseid värvaineid toiduainetes.

Ohu tuvastamisel hoiatatakse kõiki ELi liikmesriike. Mõnikord piisab sellest, et peatatakse üksainus partii, kuid vajadusel peatatakse kõik teatava toote saadetised mõnest põllumajandusettevõttest, tehasest või sihtsadamast. Samuti võidakse tagasi kutsuda juba ladudes või kauplustes olevad tooted.

Jälgitavus ja riskijuhtimine

Alati, kui leiab aset märkimisväärne ELi tarbijaid ohustav loomahaiguste puhang või toidumürgituse juhtum, saavad ELi asutused jälgida toiduainete liikumist. Selleks lähevad nad mööda tootmisahelat tagasi, sõltumata sellest, kas tegemist on elusloomade, loomsete toiduainete või taimedega.

Sellist jälgitavuse ja riskijuhtimise funktsiooni pakub süsteem TRACES (Trade Control and Expert System), mis hõlmab elektroonilist kontrolli piiridel ja kaupade sertifitseerimist.

Teadusel põhinevad otsused

ELi toidualaste otsuste põhialuseks on teadus. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano annab nõu õigusaktide koostamisel ja olukordades, kus poliitikakujundajad peavad tegelema toiduohutuskriisidega.

Komisjon lähtub ettevaatuspõhimõttest: ta tegutseb viivitamata, kui teadlased annavad märku kasvõi potentsiaalsest ohust.

Jõustamine ja kontroll

Komisjon jõustab ELi toidu- ja söödaalaseid õigusakte, jälgides et need võetakse nõuetekohaselt üle liikmesriikide õigusesse ning neid kohaldatakse kõigis liikmesriikides. Samuti korraldatakse kohapealseid kontrolle ELis ja sellest väljaspool.

Komisjoni Veterinaar- ja Toiduamet (FVO) English kontrollib ka üksikuid toiduainetetööstuse ettevõtteid, kuid tema peamiseks ülesandeks on veenduda, et ELi ja teiste riikide valitsustel oleksid olemas vajalikud mehhanismid tagamaks, et nende oma toiduainetootjad peavad kinni ELi kõrgetest toiduohutusstandarditest. Alates 2013. aastast on FVO tegevusvaldkonda laiendatud, hõlmates ka meditsiiniseadmeid.

Üles

ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?