Navigatsioonitee

Toiduohutus ELis


ELi toiduohutuse poliitika eesmärk on tagada:

 1. ohutu ja täisväärtuslik toit ja loomasööt;
 2. kõrgetasemeline loomatervis ja heaolu ning taimekaitse;
 3. piisavalt läbipaistev teave toidu päritolu, sisu/märgistamise ja kasutamise kohta.

Inimesed saaki koristamas © Corbis

Nii sisseveetud kui ka kohapeal kasvatatud toit peab vastama kõrgetele ELi standarditele.

ELi toidupoliitika kolm nurgakivi on:

 • põhjalikud toidu ja loomasööda ohutust ning toiduhügieeni reguleerivad õigusaktid
 • otsuste tegemine lähtuvalt teaduslikult põhjendatud nõuannetest;
 • jõustamine ja kontroll.

Kui konkreetne tarbijakaitse on põhjendatud, siis võib kasutada erimeetmeid, mis hõlmavad:

 • pestitsiidide, toidulisandite, värvainete, antibiootikumide või hormoonide kasutamist;
 • toidu lisaaineid, näiteks säilitus- ja lõhnaained;
 • toiduainetega kokkupuutuvaid tooteid, nt plastist pakendeid;
 • selliste koostisainete märgistamist, mis võivad tekitada allergiat ning tervishoiualaseid väiteid nagu „madala rasvasusega” ja „kiudainerikas”.

Mitmekesisuse võimaldamine ELi toiduainete turul

Euroopa Liit kannab hoolt selle eest, et toidule esitatavad nõuded ei tõrjuks turult traditsioonilisi toiduaineid, ei lämmatataks uuenduslikkust ega kannataks toiduainete kvaliteet.

Kui ELi ja selle ühtse turuga ühinevad uued liikmesriigid, võib olla vajalik kohaldada üleminekumeetmeid, et võimaldada uutel liikmesriikidel saavutada ELi kõrgetele toiduohutusstandarditele vastav tase. Samal ajal ei tohi nad eksportida toiduaineid, mis asjaomastele standarditele ei vasta.

Geneetiliselt muundatud organismide, kloonimise ja nanotehnoloogia (uuendtoitude) puhul kasutab komisjon vastutustundlikku innovatsiooni. See tagab kõige paremini ELi kodanike ohutuse ja annab majanduskasvule tugevaima tõuke.

Pruun koer hoiab passi suus.

Tal võib olla oma pass ja ta saab teiega koos reisida.

Loomakaitse

Loomi võib vabalt transportida ühest ELi liikmesriigist teise. Kuid põllumajandusettevõttes kohaldatavaid tervise- ja heaolustandardeid tuleb kohaldada ka transpordi ajal. Loomade taudipuhangute korral on ELis olemas mehhanismid ja menetlused, et tegutseda kiiresti ja vajadusel keelustada tooted.

ELi lemmikloomapassid võimaldavad inimestel oma lemmikloomad (kassid, koerad ja tuhkrud) reisile kaasa võtta. Haiguste levimise vältimiseks kehtivad aga ka lemmikloomade puhul ettevaatusabinõud.

Taimekaitse

Kõiki taimi ja taimset materjali võib ELi piires transportida tingimusel, et need on kahjurivabad. Imporditud taimse materjali skriinimine ja ELi territooriumi jälgimine aitavad avastada kahjureid juba varajases etapis.

See tähendab ennetavate meetmete võtmist, vältides niimoodi ravimeetmeid, näiteks pestitsiidide kasutamist. Noorte puude taimepassid tõendavad, et need puud on kasvatatud tervislikes tingimustes.

Varajase hoiatamise süsteem

ELis toimib kiire varajase hoiatamise süsteem – toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem – eesmärgiga kaitsta inimesi toiduainete eest, mis ei vasta Euroopa toiduohutuse eeskirjadele. Süsteemiga tehakse ka kindlaks, kas toiduained sisaldavad keelatud aineid, liigses koguses kõrge riskiteguriga aineid, nagu veterinaarravimijäägid lihas või kantserogeensed värvained toiduainetes.

Ohu ilmnemisel hoiatatakse kõiki ELi liikmesriike. Mõnikord piisab sellest, et kõrvaldatakse üksainus partii, kuid vajadusel peatatakse kõik teatava toote saadetised mõnest põllumajandusettevõttest, tehasest või sihtsadamast. Samuti võidakse tagasi kutsuda juba ladudes või kauplustes olevad tooted.

Jälgitavus ja riskijuhtimine

Alati, kui märkimisväärne loomahaiguste puhang või toidumürgituse juhtum ohustab ELi tarbijaid, saavad ELi asutused jälgida toiduainete liikumist. Selleks lähevad nad mööda tootmisahelat tagasi, sõltumata sellest, kas tegemist on elusloomade, loomsete toiduainete või taimedega.

Sellist jälgitavuse ja riskijuhtimise funktsiooni pakub süsteem TRACES (Trade Control and Expert System), mis hõlmab elektroonilist kontrolli piiridel ja kaupade sertifitseerimist.

Teadusel põhinevad otsused

Teadus on ELi toiduohutuse poliitika alus. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano pakub Euroopa Komisjonile ja liikmesriikidele sõltumatuid teaduslikke nõuandeid õigusaktide koostamisel ja olukordades, kus poliitikakujundajad peavad tegelema toiduohutuskriisidega.

Komisjon järgib ettevaatuspõhimõtet – ta tegutseb kohe, kui teadlased annavad märku kasvõi potentsiaalsest ohust.

Jõustamine ja kontroll

Komisjon jõustab ELi toidualaseid õigusakte:

 • kontrollides, et kõik ELi liikmesriigid võtaksid üle ELi õigusaktid oma siseriiklikku õigusesse ja rakendaksid neid;
 • teostades Toidu- ja Veterinaarameti English (FVO)kontrolle nii kohapeal ELis kui ka väljaspool seda.

Toidu- ja Veterinaaramet kontrollib konkreetseid toiduainetetööstuse ettevõtteid. Tema peamiseks ülesandeks on siiski kontrollida, et ELi ja ka kolmandate riikide valitsused rakendaksid vajalikke mehhanisme tagamaks, et nende toiduainete tootjad vastaksid ELi rangetele toiduohutusnõuetele. Alates 2013. aastast on ameti tegevusvaldkonda laiendatud, hõlmates ka meditsiiniseadmeid.

Üles

Toiduohutus

Käsikiri on ajakohastatud november 2014

See väljaanne on osa sarjast „Euroopa Liit lahtiseletatuna”


ÜlesPüsige liinil

Twitter

 • Euroopa Komisjon - Tervise- ja tarbijaküsimusedEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse InstituutEnglish (en)
 • Teadusuuringute Ühiskeskus - Tervishoiu ja Tarbijakaitse Instituut - ToitumisüksusEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?