Ασφάλεια των τροφίμων


Η στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων:

 • καλύπτει την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών
 • διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων σε όλα τα στάδια, από το αγρόκτημα στο τραπέζι, ακόμη και εκτός των συνόρων της ΕΕ, έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται το εμπόριο και να έχουμε στη διάθεσή μας μεγαλύτερη ποικιλία τροφίμων
 • εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα στα είδη διατροφής που παράγονται στην ΕΕ ή εισάγονται από άλλες χώρες.

Συγκομιδή καρπών© Corbis

Τόσο τα εισαγόμενα όσο και τα εγχώρια προϊόντα διατροφής οφείλουν να πληρούν τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ.

Τρεις είναι οι βασικές συνιστώσες της στρατηγικής της ΕΕ για τα τρόφιμα:

 • ολοκληρωμένη νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών, καθώς και για την υγιεινή των τροφίμων
 • έγκυρα επιστημονικά στοιχεία στα οποία πρέπει να βασίζονται οι αποφάσεις
 • επιβολή της νομοθεσίας και έλεγχος.

Προβλέπεται επίσης η λήψη ειδικών μέτρων όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης προστασίας των καταναλωτών:

 • χρήση φυτοφαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής, χρωστικών ουσιών, αντιβιοτικών και ορμονών
 • προσθήκη βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και άλλων παρόμοιων ουσιών στα τρόφιμα
 • προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, όπως οι πλαστικές συσκευασίες
 • επισήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών και αναγραφή ισχυρισμών όπως "χαμηλά λιπαρά" και "υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες".

Ποικιλία προϊόντων

Η ΕΕ δίνει ιδιαίτερη προσοχή ώστε τα ισχύοντα πρότυπα να μην εκτοπίζουν τα παραδοσιακά τρόφιμα από την αγορά, να μην αποθαρρύνουν την καινοτομία και να μην θίγουν την ποιότητα των προϊόντων.

Όταν νέες χώρες γίνονται μέλη της ΕΕ (και, συνεπώς, εντάσσονται στην ενιαία αγορά), ενδέχεται να απαιτούνται μεταβατικά μέτρα προκειμένου να τους δοθεί η δυνατότητα να συμμορφωθούν με τα αυστηρότερα πρότυπα της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων. Στο μεταξύ, οι χώρες αυτές δεν μπορούν να εξάγουν τρόφιμα που δεν πληρούν αυτά τα πρότυπα.

Όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την κλωνοποίηση και τη νανοτεχνολογία – που στο σύνολό τους είναι γνωστά ως νέα τρόφιμα – η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την τακτική της υπεύθυνης καινοτομίας που παρέχει στους πολίτες της ΕΕ τις μεγαλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και τα πλέον ισχυρά κίνητρα οικονομικής ανάπτυξης.

Σκύλος © Imageselect

Ο σκύλος σας μπορεί να έχει το δικό του διαβατήριο και να ταξιδεύει μαζί σας.

Προστασία των ζώων

Τα ζώα μπορούν να διακινούνται ελεύθερα σε όλη την ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα πρότυπα υγείας και καλής μεταχείρισής τους όχι μόνο στο αγρόκτημα, αλλά και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Σε περίπτωση εκδήλωσης ασθένειας των ζώων, η ΕΕ παρεμβαίνει ταχέως και, αν χρειαστεί, αναστέλλει τις εμπορικές συναλλαγές.

Επίσης χάρη στα "διαβατήρια για ζώα συντροφιάς" που καθιέρωσε η ΕΕ, οι ιδιοκτήτες τέτοιων ζώων μπορούν τα παίρνουν μαζί στο ταξίδι τους. Για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών, εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα για τα ζώα συντροφιάς, όπως και για τα άλλα ζώα.

Υγεία των φυτών

Όλα τα φυτά και φυτικά υλικά μπορούν να διακινούνται σε όλη την ΕΕ, εφόσον είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανισμούς. Ο εξονυχιστικός έλεγχος των εισαγόμενων φυτικών υλικών και η παρακολούθηση του εδάφους της ΕΕ συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση νέων επιβλαβών οργανισμών.

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατή η λήψη προληπτικών αντί θεραπευτικών μέτρων, όπως η χρήση εντομοκτόνων. Αν ένα νέο δένδρο φέρει "φυτοϋγειονομικό διαβατήριο", αυτό αποτελεί απόδειξη ότι έχει αναπτυχθεί σε υγιείς συνθήκες.

Έγκαιρη προειδοποίηση

Η ΕΕ έχει θέσει σε λειτουργία ένα σύστημα ταχείας προειδοποίησης με σκοπό την προστασία των πολιτών από τις τροφικές δηλητηριάσεις. Το σύστημα αυτό εντοπίζει επίσης τα τρόφιμα που περιέχουν απαγορευμένες ουσίες ή υπερβολικές ποσότητες ουσιών υψηλού κινδύνου, όπως κατάλοιπα κτηνιατρικών φαρμάκων στο κρέας και καρκινογόνες χρωστικές ουσίες στα τρόφιμα.

Όταν εντοπίζεται κίνδυνος, αποστέλλονται προειδοποιήσεις σε όλη την ΕΕ. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αρκεί η ακύρωση της αποστολής μιας μόνο παρτίδας προϊόντος, αλλά, αν χρειαστεί, ακυρώνονται όλες οι αποστολές ενός συγκεκριμένου προϊόντος από το αγρόκτημα, το εργοστάσιο ή το λιμάνι εισόδου, ή ακόμη αποσύρονται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε αποθήκες και καταστήματα.

Ιχνηλασιμότητα και διαχείριση κινδύνου

Όποτε ξεσπά επιδημία ζωικής ασθένειας ή παρατηρούνται μαζικά περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης Ευρωπαίων καταναλωτών, οι αρχές της ΕΕ μπορούν να ανιχνεύσουν όλα τα στάδια διακίνησης των προϊόντων διατροφής, φθάνοντας μέχρι και την αλυσίδα παραγωγής, είτε πρόκειται για ζώντα ζώα ή προϊόντα που προέρχονται από ζώα είτε πρόκειται για φυτά.

Αυτή η δυνατότητα ιχνηλασιμότητας και διαχείρισης κινδύνου παρέχεται από το TRACES (Trade Control and Expert System), ένα ηλεκτρονικό σύστημα διασυνοριακών ελέγχων και πιστοποίησης εμπορευμάτων.

Επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις

Οι αποφάσεις της ΕΕ για τα τρόφιμα έχουν επιστημονική βάση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) DeutschEnglishfrançaisitaliano παρέχει συμβουλές κατά την εκπόνηση της σχετικής νομοθεσίας, αλλά και για την αντιμετώπιση κινδύνων για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει την αρχή της προφύλαξης: ενεργεί αμέσως μόλις οι επιστήμονες δηλώσουν ότι υπάρχει πιθανός κίνδυνος.

Έλεγχος της εφαρμογής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα, εξετάζοντας κατά πόσον η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι πλήρως ενσωματωμένη στην εθνική νομοθεσία και εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και διενεργώντας επιτόπιες επιθεωρήσεις εντός και εκτός ΕΕ.

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) English της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ελέγχει μεμονωμένες μονάδες παραγωγής, αλλά βασικό του καθήκον είναι να ελέγχει κατά πόσον οι κυβερνήσεις της ΕΕ και άλλων χωρών διαθέτουν τον αναγκαίο μηχανισμό για να διασφαλίζουν ότι οι δικοί τους παραγωγοί τροφίμων τηρούν τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων. Από το 2013 και μετά, στο πεδίο δράσης του ΓΤΚΘ προστέθηκαν και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδαςΚρατήστε επαφή

Twitter

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υγεία και πολιτική καταναλωτώνEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του ΚαταναλωτήEnglish (en)
 • Κοινό Κέντρο Ερευνών - Ινστιτούτο Υγείας και Προστασίας του Καταναλωτή - Ομάδα διατροφήςEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;