Fødevaresikkerhed


EU's strategi for fødevaresikkerhed:

 • dækker sikre fødevarer, dyrevelfærd og plantesundhed
 • sikrer, at fødevarerne kan spores lige fra gården til spisebordet. Det gælder også for fødevarer, der krydser EU's interne grænser, så handlen ikke hindres, og vi har et varieret udvalg, når vi køber fødevarer
 • anvender høje standarder både for fødevarer, der er produceret i EU, og for importerede fødevarer.

Folk høster mad © Corbis

Der gælder høje EU-standarder for både importeret og hjemmedyrket mad.

EU's fødevarestrategi bygger på tre hovedpunkter:

 • omfattende lovgivning om fødevarers og foderstoffers sikkerhed og fødevarehygiejne
 • dokumenteret videnskabelig rådgivning som grundlag for beslutningstagning
 • håndhævelse og kontrol.

Der er desuden særlige foranstaltninger på områder, hvor der kræves en specifik forbrugerbeskyttelse:

 • ved brug af pesticider, tilsætningsstoffer, farvestoffer, antibiotika og hormoner
 • tilsætning af vitaminer, mineraler og lignende stoffer til fødevarer
 • produkter, der er i kontakt med fødevarer, f.eks. plastemballage
 • mærkning af ingredienser, vi kan være allergiske over for, og præcisering af begreber som "lavt fedtindhold" og "højt fiberindhold".

Nationale forskelle

EU lægger stor vægt på, at traditionelle fødevarer ikke fortrænges fra markedet på grund af krav til fødevarernes sikkerhed, at innovation ikke hindres, og at der ikke slækkes på kvaliteten.

Når nye lande optages i EU og dermed bliver en del af det indre marked, kan der være brug for overgangsregler for at give dem tid til at nå op på EU's høje standarder for fødevaresikkerhed. I mellemtiden må de ikke eksportere fødevarer, som ikke opfylder standarderne.

Når det gælder GMO'er, kloning og nanoteknologi – kendt under ét som nye levnedsmidler – er Kommissionen tilhænger af ansvarlig innovation, der giver EU-borgerne den bedste garanti for sikkerhed og den stærkeste tilskyndelse til økonomisk vækst.

Hund © Imageselect

Han kan få sit eget pas og rejse med dig.

Dyrs sundhed og velfærd

Dyr kan også frit flyttes over hele EU. Men de sundheds- og velfærdsnormer, der gælder på gården, skal også overholdes under transport. Når der er udbrud af dyresygdomme, træder EU til og gør det nødvendige for at fastfryse handlen.

EU's kæledyrspas giver folk mulighed for at tage deres dyr med på rejsen. Men der gælder de samme forholdsregler for kæledyr som for andre dyr, når det gælder om at forebygge spredning af dyresygdomme.

Sunde planter

Alle planter og plantemateriale kan frit flyttes i EU, når bare de er frie for skadedyr. Screening af importeret plantemateriale og overvågning af EU's område er med til at opdage nye skadedyr tidligt.

Det giver mulighed for at forebygge, så man undgår at skulle bruge pesticider for at rette op på skaden. Et plantepas på et ungt træ viser, at det er dyrket under sunde vilkår.

Tidlig varsling

EU har et system for tidlig varsling, der skal beskytte folk mod fødevareforgiftning. Systemet opdager også fødevarer, der indeholder forbudte stoffer eller for store mængder af farlige stoffer, som rester af veterinærmedicin eller kræftfremkaldende farvestoffer.

Når man opdager en fare, sendes der advarsler til alle lande i EU. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at standse en enkelt sending, men hvor det er nødvendigt, kan man standse alle sendinger af et bestemt produkt fra en bedrift, fabrik eller ankomsthavn/grænseovergang. Det kan også være nødvendigt at tilbagekalde produkter, der allerede ligger på lager eller sælges i forretningerne.

Sporbarhed og risikostyring

Når der forekommer store udbrud af dyresygdomme eller fødevareforgiftning, der berører de europæiske forbrugere, kan EU's myndigheder spore fødevarernes bevægelser hele vejen tilbage i produktionskæden – uanset om det drejer sig om levende dyr, animalske produkter eller planter.

Disse sporbarheds- og risikostyringsfunktioner leveres af TRACES (Trade Control and Expert System), et elektronisk system for grænsekontrol og certificering af handelsvarer.

Beslutninger skal træffes på et videnskabeligt grundlag

EU træffer alle sine afgørelser om fødevarer på grundlag af videnskabelige udtalelser. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano rådgiver ved udarbejdelsen af lovgivning, og når de politiske beslutningstagere tager sig af en fødevarekrise.

Kommissionen bruger forsigtighedsprincippet: den handler uden tøven, hvis eksperterne siger, at der er den mindste risiko for fare.

Håndhævelse og kontrol

Kommissionen håndhæver EU's foder- og fødevarelovgivning ved at kontrollere, at EU-lovgivningen er blevet korrekt gennemført i medlemslandenes nationale lovgivning, og ved at foretage kontrolbesøg på stedet i og uden for EU.

Kommissionens Levnedsmiddel-og Veterinærkontor English kontrollerer de enkelte fødevareproducerende anlæg, men dets vigtigste opgave er at kontrollere, om både regeringerne i EU og andre lande er i besiddelse af de mekanismer, der er nødvendige for at kontrollere, om deres fødevareproducenter overholder EU's høje krav til fødevaresikkerhed. Fra 2013 er Levnedsmiddel-og Veterinærkontoret blevet udvidet til at omfatte medicinsk udstyr.

Til toppen

Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Sundhed og forbrugerpolitikEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?