Fødevaresikkerhed i EU


Målet med EU's politik for fødevaresikkerhed er at garantere:

 1. sikre, ernæringsrigtige fødevarer og foderstoffer
 2. et højt niveau af dyresundhed og -velfærd samt plantebeskyttelse
 3. tilstrækkelige gennemsigtige oplysninger om fødevarers oprindelse, indhold/mærkning og anvendelse.

Folk høster mad © Corbis

Der gælder høje EU-standarder for både importeret og hjemmedyrket mad.

EU's fødevarepolitik hviler på 3 hjørnesten:

 • omfattende lovgivning om fødevare- og dyrefodersikkerhed og fødevarehygiejne
 • dokumenteret videnskabelig rådgivning som grundlag for beslutningstagning
 • håndhævelse og kontrol.

Når der er behov for specifik forbrugerbeskyttelse, kan der være særlige foranstaltninger for:

 • brug af pesticider, kosttilskud, farvestoffer, antibiotika og hormoner
 • tilsætningsstoffer som konserveringsmidler og smagsstoffer
 • produkter, der er i kontakt med fødevarer, f.eks. plastemballage
 • mærkning af ingredienser, der kan forårsage allergier, og sundhedsanprisninger som f.eks. "fedtfattig" og "højt fiberindhold".

Mangfoldighed på EU's fødevaremarked

EU lægger stor vægt på, at traditionelle fødevarer ikke fortrænges fra markedet på grund af krav til fødevarers sikkerhed, at innovation ikke hindres, og at der ikke slækkes på kvaliteten.

Når nye lande optages i EU og dermed bliver en del af det indre marked, kan der være brug for overgangsregler for at give dem tid til at nå op på EU's høje standarder for fødevaresikkerhed. I mellemtiden må de ikke eksportere fødevarer, som ikke opfylder standarderne.

Kommissionen går ind for ansvarlig innovation, når det gælder genetisk manipulerede organismer (GMO'er), kloning og nanoteknologi ("nye fødevarer"'). Det giver EU-borgerne den bedste garanti for sikkerhed og den stærkeste tilskyndelse til økonomisk vækst.

Hund med pas i munden

Han kan få sit eget pas og rejse med dig.

Dyrs sundhed og velfærd

Dyr kan også frit flyttes over hele EU. Men de sundheds- og velfærdsnormer, der gælder på gården, skal også overholdes under transport. Når der udbryder dyresygdomme, har EU mekanismer og procedurer til at handle hurtigt og forbyde produkter, hvis det er nødvendigt.

EU's kæledyrspas giver folk mulighed for at tage deres dyr (katte, hunde og fritter) med på rejsen. Men der gælder de samme forholdsregler for kæledyr som for andre dyr, når det gælder om at forebygge spredning af dyresygdomme.

Sunde planter

Planter og plantemateriale kan frit flyttes i EU, når bare de er frie for skadedyr. Screening af importeret plantemateriale og overvågning af EU's område er med til at opdage nye skadedyr tidligt.

Det giver mulighed for at forebygge, så man undgår at skulle bruge pesticider for at rette op på skaden. Plantepas for unge træer viser, at de er dyrket under sunde vilkår.

Tidlig varsling

EU har et system for tidlig varsling – RASFF – for at beskytte mennesker mod fødevarer, der ikke overholder de europæiske regler for fødevaresikkerhed. Systemet opdager også fødevarer, der indeholder forbudte stoffer eller for store mængder af farlige stoffer, som rester af veterinærmedicin eller kræftfremkaldende farvestoffer.

Når man opdager en trussel, sendes der advarsler til alle lande i EU. I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt at standse en enkelt sending, men når det er nødvendigt, kan man standse alle sendinger af et bestemt produkt fra en bedrift, fabrik eller ankomsthavn. Det kan også være nødvendigt at tilbagekalde produkter, der allerede ligger på lager eller sælges i forretningerne.

Sporbarhed og risikostyring

Når der forekommer store udbrud af dyresygdomme eller fødevareforgiftning, der berører de europæiske forbrugere, kan EU's myndigheder spore fødevarernes bevægelser hele vejen tilbage i produktionskæden – uanset om det drejer sig om levende dyr, animalske produkter eller planter.

Disse sporbarheds- og risikostyringsfunktioner leveres af TRACES (Trade Control and Expert System), et elektronisk system for grænsekontrol og certificering af handelsvarer.

Beslutninger skal træffes på et videnskabeligt grundlag

EU's fødevaresikkerhedspolitik er baseret på videnskab. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano rådgiver Kommissionen og EU-landene ved udarbejdelsen af lovgivning, og når de politiske beslutningstagere tager sig af en fødevarekrise.

Kommissionen bruger forsigtighedsprincippet: den handler uden tøven, hvis eksperterne siger, at der er den mindste risiko.

Håndhævelse og kontrol

Kommissionen håndhæver EU's fødevarelovgivning ved

 • at kontrollere, at alle medlemslande indarbejder EU-lovgivningen i deres nationale lovgivning og gennemfører den
 • at få sit Levnedsmiddel- og Veterinærkontor English (FVO) til at foretage kontrolbesøg på stedet både i og uden for EU.

Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret kontrollerer de enkelte fødevareproducerende anlæg. Men dets vigtigste opgave er at kontrollere, om både regeringerne i EU og andre lande er i besiddelse af de mekanismer, der er nødvendige for at kontrollere, om deres fødevareproducenter overholder EU's høje krav til fødevaresikkerhed. Fra 2013 er aktiviteterne blevet udvidet til at omfatte medicinsk udstyr.

Til toppen

Fødevaresikkerhed

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • Europa-Kommissionen – Sundhed og forbrugerpolitikEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og ForbrugerbeskyttelseEnglish (en)
 • Det Fælles Forskningscenter – Institut for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse – ErnæringEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?