Bezpečnost potravin


Strategie EU v oblasti bezpečnosti potravin:

 • se kromě bezpečnosti potravin zabývá zdravím a dobrými životními podmínkami zvířat a otázkami rostlinolékařství.
 • zajišťuje, aby se potraviny daly vysledovat od jejich produkce až na pulty prodejen, i když při této cestě překračují vnitřní hranice EU. Nesmí však dojít k omezení obchodu a spotřebitel musí mít na výběr ze široké škály potravin.
 • zavádí přísné normy, které platí jak pro potraviny vyrobené v EU, tak pro potraviny z dovozu.

Sklizeň kávy © Corbis

Potraviny musí splňovat přísné normy EU bez ohledu na to, zda byly vyprodukovány v EU nebo za jejími hranicemi.

Strategie EU v oblasti bezpečnosti potravin se opírá o tři základní pilíře:

 • soubor právních předpisů upravujících bezpečnost potravin a krmiv a hygienickou nezávadnost potravin
 • spolehlivé vědecké poznatky sloužící k optimálnímu rozhodování
 • prosazování práva a kontrolu.

Pokud je nutné chránit zájmy spotřebitelů v konkrétních situacích, je možné přijmout zvláštní opatření, jež se týkají například:

 • používání pesticidů, doplňků stravy, barviv, antibiotik či hormonů
 • přidávání vitamínů, minerálů a podobných látek do potravin
 • výrobků, které přicházejí do kontaktu s potravinami (např. plastové obaly)
 • uvádění alergenních složek nebo označení typu „s nízkým obsahem tuku“, „s vysokým obsahem vlákniny“ apod.

Rozmanitost je vítána

Evropská unie se snaží zajistit, aby její potravinové normy nevytlačily z trhu tradiční potraviny, aby nebránily inovacím a aby v důsledků norem neutrpěla kvalita.

Při vstupu nových zemí do EU, které se tak stávají součástí jednotného trhu, je možné zavést přechodná opatření. Díky nim tyto země získají více času, aby se mohly přísným normám bezpečnosti potravin přizpůsobit. Během tohoto období ale tyto státy nemohou vyvážet potraviny, které daným normám nevyhovují.

U tzv. nových potravin, tedy geneticky modifikovaných či klonovaných potravin a potravin vzniklých pomocí nanotechnologií, Komise prosazuje cestu odpovědné inovace. To znamená, že občané EU si mohou být jisti bezpečností potravin a zároveň dochází k podpoře hospodářského růstu.

Pes s vyplazeným jazykem © Imageselect

Můj pes má pas a všude jezdí se mnou.

Bezpečnost zvířat

Zvířata se mohou v rámci EU volně převážet. Normy platné pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat je však nutné dodržovat i při jejich přepravě. Pokud dojde v určité oblasti k vypuknutí nákazy zvířat, může Unie v případě potřeby obchodování se zvířaty okamžitě zastavit.

Stejně jako na hospodářská zvířata se určité předpisy vztahují i na domácí zvířata. Lze s nimi volně cestovat po EU, ale jejich majitel jim musí opatřit cestovní doklad EU. Také se na ně vztahují preventivní opatření proti šíření chorob.

Zdraví rostlin

V rámci celé EU je rovněž možné převážet rostliny a rostlinný materiál, ovšem za předpokladu, že nejsou napadany škodlivými organismy. Díky kontrole dováženého rostlinného materiálu a monitoringu celého území EU se daří identifikovat nové nákazy v samém zárodku.

Proto je možné soustředit se na prevenci a vyhnout se zavedení léčebných opatření, jako je například použití pesticidů. Z tohoto důvodu se například k mladým stromkům přikládá rostlinolékařský pas, který je důkazem toho, že stromek vyrostl ve zdravým podmínkách.

Včasné varování

Evropská unie provozuje systém včasné výměny informací, kterým chrání své občany před rizikem otravy potravinami. Díky tomuto systému je rovněž možné zjistit, zda potraviny neobsahují zakázané látky nebo velké množství vysoce nebezpečných látek, jako jsou zbytky veterinárních léků v mase či karcinogenní barviva v potravinách.

Na zjištěné nebezpečí jsou vždy upozorněny všechny členské státy. Někdy stačí zachytit jedinou zásilku, jindy je nutné zadržet celý náklad daného výrobku ze zemědělského podniku, závodu či vstupního přístavu. Stává se také, že je nutné stáhnout výrobky ze skladů a pultů prodejen.

Vysledovatelnost původu produktů a řízení rizik

Kdykoli dojde k rozsáhlejší nákaze zvířat nebo k otravě jídlem postihující větší množství spotřebitelů, mohou orgány EU zjistit, kterými provozy závadný produkt prošel a jakými cestami byl přepravován. Týká se to jak živých zvířat, tak živočišných produktů nebo rostlin.

Vysledovatelnost produktů a řízení rizik zajišťuje systém TRACES (obchodní řídící a expertní systém) – elektronický systém hraničních kontrol a certifikace obchodovaného zboží.

Rozhodování na základě vědeckého výzkumu

Evropská komise zakládá svá rozhodnutí o potravinách na vědeckém výzkumu. Toto poradenství poskytuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano během přípravy právních předpisů a v situaci ohrožení spotřebitelů závadnými potravinami.

Komise se řídí zásadou předběžné opatrnosti: pokud jí vědci sdělí, že hrozí sebemenší riziko, jedná okamžitě.

Prosazování práva a kontrola

Komise vymáhá právo EU v oblasti krmiv a potravin tím, že dohlíží, aby evropské právní předpisy byly řádně začleněny do vnitrostátních právních předpisů a prováděny všemi členskými státy. Komise rovněž provádí inspekce v terénu na celém území Unie i v jiných zemích.

Potravinový a veterinární úřad (FVO) English Evropské komise má za úkol kontrolovat jednotlivé potravinářské závody, především však dohlíží na to, aby členské i nečlenské státy EU měly k dispozici nezbytné nástroje a mohly tudíž sledovat, zda jejich výrobci potravin dodržují přísné bezpečnostní normy EU. Od roku 2013 bylo činnost FVO rozšířena a nyní zahrnuje i dohled nad zdravotnickými prostředky.

Začátek stránky

Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Zdraví a ochrana spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?