Bezpečnost potravin v EU


Politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin mají za cíl zajistit

 1. bezpečné a výživově hodnotné potraviny a krmivo
 2. vysokou úroveň zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a ochrany rostlin
 3. dostatek transparentních informací týkajících se původu potravin, jejich obsahu/označení a použití.

People harvesting food © Corbis

Potraviny musí splňovat přísné normy EU bez ohledu na to, zda byly vyprodukovány v EU nebo za jejími hranicemi.

Politika EU v oblasti stojí na třech pilířích:

 • komplexní právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin a krmiv a nezávadnosti a hygieny potravin
 • spolehlivé vědecké poznatky sloužící k optimálnímu rozhodování
 • prosazování práva a kontrola.

V případech, u nichž je oprávněna zvláštní ochrana spotřebitelů, lze přijmout zvláštní opatření, která se týkají

 • používání pesticidů, doplňků stravy, barviv, antibiotik či hormonů
 • potravinářských přídatných látek, např. aromatizačních látek a konzervačních prostředků
 • výrobků, které přicházejí do kontaktu s potravinami (např. plastové obaly)
 • uvádění složek, které mohou způsobit alergie, na obalu produktu a dále informací o zdravotní prospěšnosti, jako např. „nízkotučný“ a „bohatý na vlákninu“.

Prostor pro rozmanitost potravinového trhu EU

Evropská unie se snaží zajistit, aby její potravinové normy nevytlačily z trhu tradiční potraviny, aby se nebránilo inovacím a aby v důsledků norem neutrpěla kvalita.

Při vstupu nových zemí do EU, které se tak stávají součástí jednotného trhu, je možné zavést přechodná opatření. Díky nim tyto země získají více času, aby se mohly přísným normám bezpečnosti potravin přizpůsobit. Během tohoto období pak nesmějí vyvážet potraviny, které daným normám nevyhovují.

Pokud jde o potraviny, u nichž byla použita genetická modifikace (GMO), klonování a nanotechnologie (tzv. nové potraviny), Komise podporuje odpovědné inovace. To znamená, že občanům EU je zaručena maximální bezpečnost potravin a zároveň dochází ke značné stimulaci hospodářského růstu.

Brown dog (dachshund) holding passport in mouth.

Můj pes má pas a všude jezdí se mnou.

Ochrana zvířat

Zvířata se mohou v rámci EU volně převážet. Normy platné pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat je však nutné dodržovat i při jejich přepravě. Pokud dojde v určité oblasti k vypuknutí nákazy zvířat, existují v EU mechanismy a postupy, jež umožňují rychlou reakci a případný zákaz daných produktů.

Díky cestovnímu dokladu pro domácí mazlíčky (psi, kočky, fretky) s nimi mohou jejich majitelé volně cestovat po EU. Také se na ně vztahují preventivní opatření proti šíření chorob.

Zdraví rostlin

V rámci celé EU je rovněž možné převážet rostliny a rostlinný materiál, ovšem za předpokladu, že nejsou napadány škodlivými organismy. Díky kontrole dováženého rostlinného materiálu a monitoringu celého území EU se daří identifikovat nové nákazy v samém zárodku.

Proto je možné soustředit se na prevenci a vyhnout se zavedení léčebných opatření, jako je například použití pesticidů. Rostlinolékařské pasy pro mladé stromy poskytují záruku, že vyrostly ve zdravým podmínkách.

Systém včasného varování

Systém včasného varování RASFF chrání obyvatele Evropy před potravinami, které nejsou v souladu s evropskými právními předpisy zajišťujícími bezpečnost potravin. Díky tomuto systému je rovněž možné zjistit, zda potraviny neobsahují zakázané látky nebo velké množství vysoce nebezpečných látek, jako jsou zbytky veterinárních léků v mase či karcinogenní barviva v potravinách.

Na zjištěné nebezpečí jsou vždy upozorněny všechny členské státy. Někdy stačí zachytit jedinou zásilku, jindy je nutné zadržet celý náklad daného výrobku ze zemědělského podniku, závodu či vstupního přístavu. Může být také nutné stáhnout výrobky, které jsou již ve skladech a obchodech.

Vysledovatelnost původu produktů a řízení rizik

Kdykoli dojde k rozsáhlejší nákaze zvířat nebo k otravě jídlem postihující větší množství spotřebitelů, mohou orgány EU zjistit, kterými provozy závadný produkt prošel a jakými cestami byl přepravován. Týká se to jak živých zvířat, tak živočišných produktů nebo rostlin.

Vysledovatelnost produktů a řízení rizik zajišťuje systém TRACES (obchodní řídící a expertní systém) – elektronický systém hraničních kontrol a certifikace obchodovaného zboží.

Rozhodování na základě vědeckého výzkumu

Vědecký výzkum je základem politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) DeutschEnglishfrançaisitaliano poskytuje Komisi a zemím EU nezávislé odborné poradenství během přípravy právních předpisů a v situaci ohrožení spotřebitelů závadnými potravinami.

Komise uplatňuje zásadu předběžné opatrnosti, tedy jedná bezprostředně poté, co ji vědečtí pracovníci uvědomí o možném nebezpečí.

Prosazování práva a kontrola

Komise prosazuje právo EU v oblasti bezpečnosti potravin tím,

 • že kontroluje, zda všechny země EU začlenily související právní předpisy EU do svého vnitrostátního práva a zajišťují jeho provádění.
 • Pomáhá jí při tom Potravinový a veterinární úřad English (FVO), který provádí inspekce na místě, a to jak v členských zemích, tak mimo EU.

Potravinový a veterinární úřad kontroluje jednotlivé závody potravinářského průmyslu. Nicméně jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda vlády členských i nečlenských zemí EU mají zavedeny mechanismy nutné k zajištění toho, aby jejich výrobci potravin splňovali vysoké standardy EU pro bezpečnost potravin. Od roku 2013 zahrnuje činnost agentury také inspekci zdravotnických prostředků.

Začátek stránky

Bezpečnost potravin

Rukopis aktualizován v Listopad 2014

Publikace je součástí edice Politiky Evropské unie


Začátek stránkyZůstaňte ve spojení

Twitter

 • Evropská komise – Zdraví a ochrana spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebiteleEnglish (en)
 • Společné výzkumné středisko – Institut pro zdraví a ochranu spotřebitele – Odbor pro otázky výživyEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Související oblasti politiky

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?