Безопасност на храните


Чрез стратегията на ЕС за безопасност на храните:

 • са обхванати безопасността на храните, здравето на животните и хуманното отношение към тях и здравето на растенията;
 • се гарантира, че храната може да бъде проследена от фермата до трапезата, дори ако това означава пресичане на вътрешните граници на ЕС, така че търговията да не бъде възпрепятствана, а ние да разполагаме с избор и разнообразие от храни;
 • се прилагат високи стандарти както за храните, произвеждани в ЕС, така и за вносните храни.

Хора прибират реколта © Corbis

Независимо дали са вносни или произведени в ЕС храните трябва да отговарят на високите стандарти на Съюза

Общоевропейската стратегия за храните включва три основни елемента:

 • всеобхватно законодателство относно безопасността и хигиената на храните и фуражите;
 • добре обосновани научни становища, на които да се основават решенията;
 • изпълнение и контрол.

Освен това тя включва специални мерки за случаите, в които е оправдана специфична защита на потребителите:

 • употреба на пестициди, хранителни добавки, оцветители, антибиотици или хормони;
 • добавяне на витамини, минерали и подобни вещества в храните;
 • продукти в контакт с храните, като например пластмасови опаковки;
 • посочване на съставки, към които може да сме алергични, и твърдения като „ниско съдържание на мазнини“ и „високо съдържание на влакнини“.

Разнообразие на храните

ЕС се старае много да гарантира, че традиционните храни не са отстранявани от пазара заради неговите стандарти за храните, че иновациите не са задушавани и че качеството не страда.

Когато нови страни се присъединяват към ЕС (и следователно към неговия вътрешен пазар), може да са необходими преходни мерки, за да им се даде време да достигнат високите стандарти за безопасност на храните на Съюза. Междувременно може да не им бъде позволено да изнасят хранителни продукти, които не отговарят на тези стандарти.

Що се отнася до генномодифицираните храни, клонирането и нанотехнологиите, наричани общо нови храни, Комисията следва политика на отговорни иновации, която в най-голяма степен гарантира безопасност на гражданите и стимулира икономическия растеж.

Куче © Imageselect

Вашият домашен любимец може да има собствен паспорт и да пътува с вас

Безопасност на животните

Животните могат да бъдат превозвани свободно в ЕС. Но за това е необходимо стандартите за здраве и хуманно отношение към тях да бъдат прилагани както във фермата, така и при превоз. В случаите на епидемия по животните, ЕС се намесва бързо, ако това е необходимо, за да спре търговията.

Европейските паспорти за домашни любимци позволяват на хората, когато пътуват, да вземат със себе си своите любимци. За да бъде предотвратено разпространението на болести обаче, за домашните любимци се прилагат предпазни мерки също както за останалите животни.

Здраве на растенията

В границите на ЕС могат да бъдат пренасяни всякакви растения и растителни материали, стига те да не съдържат вредители. Проверките на вносни растителни материали и контролът на територията на ЕС помагат за откриването на вредители на ранен етап.

Това позволява предприемането на предпазни действия, благодарение на които се избягва използването на мерки като употреба на пестициди. Фитосанитарният паспорт, прикрепен към младо дърво, е гаранция, че то е било отгледано при здравословни условия.

Ранно предупреждение

В ЕС действа система за ранно предупреждение с цел защита на хората от хранителни отравяния. Чрез тази система се следи също дали храните съдържат забранени вещества или твърде големи количества високорискови вещества като остатъци от ветеринарни медикаменти в месото или канцерогенни оцветители в храните.

Когато бъде забелязана опасност, предупрежденията се изпращат в целия ЕС. Може да е достатъчно да се спре само една единствена партида, но при необходимост могат да бъдат спрени всички доставки на даден продукт от ферма, завод или входно пристанище. Продуктите, които вече са в складовете или по магазините, могат да бъдат изтеглени.

Проследяемост и управление на риска

Когато избухне голяма епидемия по животните или много европейски потребители пострадат от хранително отравяне, властите в ЕС могат да проследят движението на хранителните продукти по целия път обратно по веригата на производство без значение дали става дума за живи животни, продукти от животински произход или растения.

Тези дейности по проследяване и управление на риска се извършват с помощта на TRACES (Експертна система за контрол на търговията) – електронна система за граничен контрол и сертифициране на стоките.

Научнообосновани решения

Науката е основата на решенията на ЕС за храните. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) DeutschEnglishfrançaisitaliano предоставя съвети при изготвянето на закони и в случаите на голям риск за безопасността на храните.

Комисията прилага принципа на предпазливостта - тя реагира незабавно, ако учените преценят, че съществува потенциална опасност.

Прилагане и контрол

Комисията следи за прилагането на законите на ЕС за храните и фуражите, като проверява дали законодателството на Съюза е правилно въведено в националното право и изпълнявано от всички страни членки, както и чрез проверки на място в Съюза и извън него.

Хранителната и ветеринарна служба (FVO) English на Комисията извършва проверки на отделни заводи за производство на храни, но основната ѝ задача е да проверява дали правителствата на страните от ЕС и извън него са въвели необходимите механизми, гарантиращи че техните производители на храни се придържат към високите стандарти на Съюза за безопасност на храните. От 2013 г. обхватът на дейностите на FVO бе разширен и вече включва и медицинските изделия.

Нагоре

НагореОстанете на линия

Twitter

 • Европейска комисия – Здравеопазване и потребителиEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителитеEnglish (en)
 • Съвместен изследователски център – Институт по здравеопазване и защита на потребителите – Екип по хранEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?