Afaceri maritime și pescuit


Mulți dintre cetățenii europeni depind de mare și de resursele acesteia pentru a-și câștiga existența. Pe lângă pescuit, care rămâne principala activitate, ea oferă posibilitatea exploatării zăcămintelor de petrol și gaz și a parcurilor eoliene din larg pentru obținerea energiei. O mare parte din traficul comercial al UE se realizează pe oceanele lumii. Zonele de coastă sunt atractive din punct de vedere turistic și constituie o altă sursă de venit pentru populație.

Fiind atât de multe în joc, trebuie să exploatăm resursele marine dând dovadă de responsabilitate, să evităm pescuitul excesiv și să luăm măsurile necesare pentru ca activitatea extractivă să nu dăuneze mediului marin sau costier.

Pescuit – importanța conservării

Sectorul european al pescuitului se situează pe locul patru la nivel mondial, furnizând, anual, aproximativ 6,4 milioane de tone de pește. Pescuitul și industria de prelucrare a peștelui asigură locuri de muncă pentru mai mult de 350 000 de persoane.

UE face tot posibilul pentru ca pescuitul să fie durabil, atât din punct de vedere ecologic, cât și economic, protejând, totodată, interesele consumatorilor și ținând seama de nevoile pescarilor.

Reforma politicii comune a UE în domeniul pescuitului, care a intrat în vigoare în ianuarie 2014, urmărește tocmai aceste obiective: să garanteze pescarilor surse adecvate de venit și să stopeze pescuitul excesiv și epuizarea stocurilor de pește.

Noua legislație se sprijină pe un Fond european pentru afaceri maritime și pescuit. În perioada 2014-2020, acesta va finanța proiecte menite

  • să introducă tehnici de pescuit inovatoare
  • să creeze noi puncte de desfacere pentru pește și fructele de mare
  • să amelioreze calitatea vieții în zonele de coastă.

Acest lucru va permite pescarilor să practice un pescuit durabil, iar comunităților costiere să își diversifice economiile.

Pescari descărcând pește © Van Parys Media

Conservarea stocurilor de pește — o prioritate pentru politica UE în domeniul pescuitului.

Cooperare și asistență internațională

UE colaborează cu organismele ONU și negociază în cadrul organizațiilor regionale și internaționale din domeniul pescuitului pentru a garanta că apele lumii sunt reglementate în mod transparent și durabil și că se evită pescuitul excesiv.

Acordurile bilaterale cu țările terțe permit pescarilor din UE să practice, în ape îndepărtate, un pescuit care trebuie să respecte aceleași condiții pentru a fi considerat durabil ca și în UE. În acest fel este asigurată aprovizionarea pieței europene. În schimb, țările partenere (dintre care unele sunt țări în curs de dezvoltare) primesc o contribuție financiară pe care o pot investi în dezvoltarea propriei industrii a pescuitului și în sporirea stocurilor proprii de pește.

Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

Discrepanța dintre cantitatea de pește și fructe de mare consumată în UE și cea furnizată de sectorul pescuitului este din ce în ce mai mare. Acvacultura poate contribui, într-o oarecare măsură, la reducerea acestei diferențe. În prezent, un sfert din cantitatea de pește și fructe de mare din UE provine din ferme piscicole și din alte forme de acvacultură. Midiile, păstrăvul-curcubeu și somonul de Atlantic sunt, în ordinea volumului produs, principalele specii de acvacultură din UE, urmate de stridii, doradă, crapul comun, scoici și bibanul-de-mare.

Acvacultura europeană respectă standarde extrem de stricte în materie de protecție a mediului, sănătate animală și protecția consumatorului. Cu toate acestea, sectorul a stagnat în ultimii ani. Noile reglementări își propun să inverseze această tendință și să stimuleze oferta de alimente proaspete, sănătoase și produse pe plan local.

Eoliene © UE

Parcuri eoliene offshore — o sursă de energie curată, de locuri de muncă și de creștere economică

Dimensiunea maritimă

UE dispune de cel mai vast teritoriu maritim (1200 de porturi) și de cea mai mare flotă comercială din lume. 90 % din comerțul cu țările terțe și 40 % din schimburile comerciale din interiorul UE se desfășoară pe mare. În sectorul maritim lucrează câteva milioane de persoane, iar valoarea sa este de aproape 200 de miliarde de euro.

În ultimii ani, UE a lărgit sfera de acțiune a politicii sale maritime pentru a include toate utilizările spațiului nostru maritim, într-un efort concertat de a pune lunga tradiție maritimă a Europei în slujba obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ale Strategiei Europa 2020.

Politica maritimă include acum

  • securitatea maritimă;
  • planificarea spațiului maritim;
  • cunoașterea mediului marin;
  • întreprinderile maritime competitive;
  • cercetarea științifică;
  • pescuitul;
  • protecția mediului marin.

Obiectivul său este de a garanta dezvoltarea economică, protejând, totodată, caracterul durabil al mediului.

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la importanța crucială a sănătății apelor mărilor și oceanelor pentru viețile noastre, UE sărbătorește în fiecare an, la 20 mai, Ziua Maritimă Europeană English.

Începutul paginii

Afaceri maritime și pescuit

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiCONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: