Afaceri maritime şi pescuit


Mulţi cetăţeni europeni depind de mare şi de resursele acesteia pentru a-şi câştiga existenţa - în principal prin pescuit, dar şi prin exploatarea zăcămintelor de petrol şi gaz aflate în larg pentru obţinerea energiei. O mare parte din traficul comercial al UE se realizează pe oceanele lumii. Zonele de coastă sunt atractive din punct de vedere turistic - un alt domeniu important.

Fiind atât de multe în joc, trebuie să exploatăm resursele marine dând dovadă de responsabilitate, evitând, de exemplu, pescuitul excesiv şi luând măsurile necesare pentru ca activitatea extractivă să nu dăuneze mediului marin sau costier.

Pescuit – Importanţa conservării

Sectorul pescuitului din UE se situează pe locul patru la nivel mondial, furnizând, anual, aproximativ 6,4 milioane de tone de peşte. Pescuitul şi industria de prelucrare a peştelui asigură locuri de muncă pentru mai mult de 350.000 de persoane.

Pentru UE este prioritar să garanteze un pescuit durabil, atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic, luând în considerare şi interesele consumatorilor.

În acest sens, Comisia a propus recent o reformă majoră a politicii europene în domeniul pescuitului, pentru a le asigura pescarilor mijloacele necesare de trai şi pentru a preîntâmpina pescuitul excesiv şi epuizarea stocurilor.

Se are în vedere crearea unui Fond european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM), pentru perioada 2014-2020. Acest fond va ajuta, pe de o parte, pescarii să facă trecerea către un pescuit durabil şi, pe de altă parte, comunităţile din zonele costiere să îşi diversifice economiile. Vor fi finanţate proiecte care îşi propun să genereze locuri de muncă şi să amelioreze calitatea vieţii în aceste zone.

Pescari descărcând peşte © Van Parys Media

Unul dintre obiectivele majore ale politicii UE în domeniul pescuitului este conservarea stocurilor de peşte.

Cooperare şi asistenţă internaţională

UE a încheiat acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului cu ţări terţe şi negociază cu organizaţii regionale şi internaţionale de pescuit pentru a garanta că apele lumii sunt reglementate în mod transparent şi durabil şi că se evită pescuitul excesiv.

Aceste acorduri le permit pescarilor europeni să pescuiască în ape îndepărtate şi astfel să asigure aprovizionarea pieţei europene, în schimbul unei contribuţii financiare. În acelaşi timp, ţările partenere, printre care şi o serie de ţări în curs de dezvoltare, pot investi în sectorul pescuitului şi îşi pot constitui rezerve piscicole.

Dezvoltarea durabilă a acvaculturii

Diferenţa dintre cantitatea de fructe de mare consumată în UE şi cea furnizată de sectorul pescuitului este în continuă creştere. Acvacultura poate contribui la reducerea acestei diferenţe. În prezent, un sfert din cantitatea de peşte şi fructe de mare din UE provine de la fermele piscicole şi din alte forme de acvacultură. Din punct de vedere cantitativ, cele mai importante produse de acvacultură din UE sunt midiile, păstrăvul curcubeu şi somonul de Atlantic, la care se adaugă stridiile, dorada, crapul, scoicile şi bibanul.

Acvacultura europeană respectă standarde ridicate în materie de protecţie a mediului, sănătate animală şi protecţia consumatorului. Totuşi, în ultimii ani, sectorul pescuitului a cunoscut o perioadă de stagnare. Comisia doreşte să remedieze această situaţie printr-o serie de propuneri care fac parte din procesul de reformare a politicii comune în domeniul pescuitului.

Eoliene © UE

Energia offshore contribuie la furnizarea de energie curată, generează locuri de muncă şi creştere economică

Dimensiunea maritimă

UE dispune de cel mai vast teritoriu maritim (1200 de porturi) şi de cea mai mare flotă comercială din lume. 90% din comerţul exterior şi 40% din comerţul interior se desfăşoară pe mare.

Politica europeană în domeniul pescuitului a ţinut întotdeauna cont de aspectele legate de protecţia mediului. Totuşi, de curând, politica maritimă a adoptat o abordare mai cuprinzătoare, luând în considerare toate posibilităţile de utilizare a spaţiului nostru maritim. Scopul este acela de a valorifica din plin atuurile şi tradiţia europeană în domeniul cercetării, tehnologiei şi inovării maritime şi de a contribui la îndeplinirea obiectivelor trasate de Strategia 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Politica maritimă vizează transportul maritim, întreprinderile competitive din sectorul maritim, ocuparea forţei de muncă, cercetarea ştiinţifică, pescuitul şi protecţia mediului marin. Obiectivul său este de a garanta dezvoltarea economică, pe de o parte şi de a asigura durabilitatea mediului, pe de altă parte.

Pentru a marca importanţa mărilor ca element economic şi social esenţial, UE sărbătoreşte anual, la 20 mai, „Ziua maritimă europeană”.

Începutul paginii

Afaceri maritime și pescuit

Publicată în ianuarie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginii


Înregistrări video


CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: