Gospodarka morska i rybołówstwo


Wielu obywateli UE utrzymuje się z morza i jego zasobów – przede wszystkim ryb, ale także energii pochodzącej z przybrzeżnych pól naftowych i gazowych. Działalność floty handlowej UE jest uzależniona od oceanów. Obszary przybrzeżne przyciągają turystów jak magnes – to także prężny sektor gospodarki.

W gospodarce morskiej i rybołówstwie gra toczy się o wysoką stawkę. Dlatego musimy odpowiedzialnie korzystać z zasobów morskich, zapobiegać nadmiernej eksploatacji łowisk oraz dbać, by wydobywanie ropy naftowej i gazu nie szkodziło środowisku morskiemu ani przybrzeżnemu.

Rybołówstwo – ochrona zasobów połowowych

Unijny sektor rybołówstwa jest czwartym co do wielkości tego rodzaju sektorem na świecie – co roku dostarcza około 6,4 mln ton ryb. Sektory rybołówstwa i przetwórstwa ryb zapewniają ponad 350 tys. miejsc pracy.

UE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa – zarówno pod względem gospodarczym, jak i środowiskowym, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony interesów konsumentów oraz uwzględnieniu potrzeb rybaków.

Taki jest właśnie cel zreformowanej unijnej wspólnej polityki rybołówstwa, która weszła w życie w styczniu 2014 roku: zapewnić rybakom godziwe dochody, a równocześnie zapobiegać nadmiernym połowom i zmniejszaniu się zasobów ryb.

W realizacji celów nowych aktów prawnych pomaga Europejski Fundusz Morski i Rybacki. W latach 2014–2020 finansowane są z niego projekty mające na celu:

  • wprowadzanie innowacyjnych technik połowowych
  • tworzenie nowych rynków zbytu dla owoców morza
  • podwyższenie poziomu życia na obszarach przybrzeżnych.

Pomoże to rybakom w przejściu na zrównoważone metody rybołówstwa, a społecznościom zamieszkującym obszary przybrzeżne w dywersyfikacji lokalnej gospodarki.

Rybacy wyładowujący połów © Van Parys Media

Ochrona zasobów rybnych priorytetem unijnej polityki rybołówstwa

Międzynarodowa współpraca i pomoc

UE współpracuje z organami ONZ, a na forum regionalnych i międzynarodowych organizacji rybołówstwa prowadzi negocjacje zmierzające do tego, by wodami na całym świecie gospodarowano w sposób uregulowany, przejrzysty i zrównoważony oraz by nadmiernie ich nie eksploatowano.

Umowy dwustronne z krajami spoza UE dają unijnym rybakom możliwość połowów na odległych wodach na takich samych warunkach w zakresie zrównoważonego rozwoju, jakie obowiązują w UE. Pomaga to w zaopatrywaniu rynku UE. W zamian kraje partnerskie (w tym kraje rozwijające się) otrzymują środki finansowe, które mogą zainwestować w rozwój swojego przemysłu rybołówstwa i własnych zasobów rybnych.

Zrównoważona hodowla ryb i owoców morza

Powiększa się luka między ilością owoców morza spożywanych w UE a wielkościami połowów dostarczanych przez sektor rybołówstwa. W jej wypełnieniu może w pewnym stopniu pomóc akwakultura. Obecnie już jedna czwarta ryb i owoców morza wyprodukowanych w UE pochodzi z farm rybnych i innych form działalności z zakresu akwakultury. Najważniejszymi pod względem wielkości produkcji gatunkami hodowlanymi w UE są omułki, pstrąg tęczowy i łosoś atlantycki. Zaraz po nich plasują się ostrygi, dorada, karp, małże i labraks.

Europejska akwakultura opiera się na wysokich standardach z zakresu ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i ochrony konsumentów. Jednak w ostatnich latach w sektorze panuje stagnacja. Nowe przepisy mają na celu odwrócenie tej tendencji i zwiększenie podaży świeżej, zdrowej i lokalnie wyprodukowanej żywności.

Turbiny wiatrowe © UE

Elektrownie wiatrowe na morzu – źródło czystej energii, zatrudnienia i wzrostu gospodarczego

Wymiar morski unijnej gospodarki

UE dysponuje największym na świecie obszarem morskim (1200 portów) i największą flotą handlową. 90 proc. wymiany handlowej z krajami spoza UE oraz 40 proc. handlu wewnętrznego w UE odbywa się drogą morską. Przemysł morski zatrudnia kilka milionów osób, a jego wartość to prawie 200 mld euro.

W ostatnich latach UE poszerzyła zakres swojej polityki morskiej, aby uwzględnić wszystkie formy wykorzystania europejskiej przestrzeni morskiej i wspólnie wykorzystać wielowiekowe dziedzictwo morskie Europy do realizacji celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego integracji społecznej wzrostu gospodarczego.

Polityka morska obejmuje obecnie:

  • bezpieczeństwo morskie
  • morskie planowanie przestrzenne
  • wiedzę na temat środowiska morskiego
  • konkurencyjność przedsiębiorstw sektora morskiego
  • badania naukowe
  • rybołówstwo
  • ochronę środowiska morskiego.

Jej celem jest zapewnienie rozwoju gospodarczego, a jednocześnie dbanie o równowagę ekologiczną.

Aby rozpowszechniać wiedzę o tym, jak wielki wpływ na życie obywateli ma stan mórz i oceanów, co roku w dniu 20 maja w UE obchodzony jest Europejski Dzień Morza English.

Początek strony

Gospodarka morska i rybołówstwo

Tekst zaktualizowano w listopad 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyKONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?