Maritieme zaken en visserij


Talloze Europeanen zijn voor hun broodwinning afhankelijk van de rijkdommen van de zee: van de visserij natuurlijk, maar ook van de windparken en de olie- en gaswinning voor de kust. De koopvaardijvloot van de EU vaart de wereldzeeën over. En de kustgebieden zijn trekpleisters voor het toerisme, een andere belangrijke bron van inkomsten.

Omdat er zoveel op het spel staat moeten we verantwoord omspringen met de zee: we moeten overbevissing voorkomen en vermijden dat de olie- en gaswinning schade oplevert voor zee en kust.

Visserij – het belang van instandhouding

De visserijsector van de EU is de op drie na grootste ter wereld, goed voor ongeveer 6,4 miljoen ton vis per jaar. Visserij en visverwerking zorgen voor meer dan 350 000 banen.

De EU stelt alles in het werk om de visserij – zowel vanuit economisch als vanuit milieuopzicht – duurzaam te houden, zonder voorbij te gaan aan de belangen van de consument en de vissers.

Dat waren ook precies de doelstellingen van het nieuwe visserijbeleid van de EU dat in januari 2014 is ingevoerd: een goed inkomen voor de vissers, maar tegelijk overbevissing en uitputting van de visbestanden voorkomen.

Een Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij helpt bij de uitvoering van het nieuwe beleid. Tussen 2014 en 2020 zal het worden ingezet voor de financiering van projecten gericht op:

  • introductie van innoverende technieken
  • ontwikkeling van nieuwe afzetmogelijkheden voor schaal- en schelpdieren
  • verbetering van de kwaliteit van leven in de kustgebieden.

Dit soort projecten moet vissers helpen bij de omschakeling naar duurzame visserij en kustgemeenschappen bij het zoeken naar alternatieve bronnen van inkomsten.

Vissers die hun vangst aan land brengen © Van Parys Media

De visstand op peil houden – een belangrijke doelstelling van het EU-visserijbeleid.

Internationale samenwerking en bijstand

De EU werkt met de VN samen en onderhandelt met regionale en internationale visserijorganisaties over een transparant en duurzaam beheer van de visgronden, zonder overbevissing.

Dankzij bilaterale overeenkomsten met landen buiten de EU kunnen onze vissers tot ver buiten de EU vissen. Dat gebeurt onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van duurzaamheid als hier. Dit helpt de aanvoer naar de EU-markt op peil te houden. In ruil daarvoor krijgen de partnerlanden (waaronder ontwikkelingslanden) geld om te investeren in de eigen visserijsector en in de uitbouw van hun eigen visbestanden.

Duurzame teelt van vis, schaal- en schelpdieren

De visserijsector kan de stijgende vraag naar vis, schaal- en schelpdieren in de EU steeds minder goed bijbenen. Een deel van het tekort kan worden opgevangen met aquacultuur. Inmiddels is al een kwart van alle visserijproducten in de EU afkomstig van viskwekerijen en andere vormen van aquacultuur. Qua hoeveelheden zijn mosselen, regenboogforel en Atlantische zalm de belangrijkste kweekproducten in de EU, gevolgd door oesters, zeebrasem, karper, venusschelpen en zeebaars.

In de Europese aquacultuur gelden strenge normen voor milieu, diergezondheid en consumentenbescherming. Maar de laatste jaren stagneert de sector. Nieuwe wetgeving moet de trend keren en de productie van verse, gezonde en lokale producten een impuls geven.

Windmolens © EU

Windparken voor de kust: schone energie, banen en groei

De maritieme dimensie

De EU heeft 's werelds drukste vaarwateren, met zo'n 1200 havens, en 's werelds grootste koopvaardijvloot. Ongeveer 90% van de handel met landen buiten de EU en 40% van de handel binnen de EU gaat over zee. De scheepvaartsector, goed voor bijna 200 miljard euro, biedt werk aan enkele miljoenen mensen.

In de afgelopen jaren heeft de EU haar maritiem beleid verbreed tot alle maritieme activiteiten. De troeven en tradities van Europa op maritiem gebied worden benut om bij te dragen aan Europa 2020, de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Het maritiem beleid omvat nu

  • veiligheid op zee
  • maritieme ruimtelijke ordening
  • kennis van het zeemilieu
  • concurrentievermogen van de maritieme sector
  • wetenschappelijk onderzoek
  • visserij
  • bescherming van de zee

Het doel is economische ontwikkeling zonder dat dit ten koste gaat van een duurzaam milieu.

Om stil te staan bij het belang van gezonde zeeën en oceanen voor onze samenleving, viert de EU ieder jaar op 20 mei de Europese Dag van de zee English.

Naar boven

Maritieme zaken en visserij

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?