Maritieme zaken en visserij


Talloze Europeanen zijn voor hun broodwinning afhankelijk van de rijkdommen van de zee: in de visserij natuurlijk, maar ook in de olie- en gaswinning voor de kust. De koopvaardijvloot van de EU vaart de wereldzeeën over. En de kustgebieden zijn trekpleisters voor het toerisme, een andere belangrijke sector.

Omdat er zoveel op het spel staat moeten we verantwoord omspringen met die rijkdommen van de zee: we moeten overbevissing voorkomen en voorkomen dat de olie- en gaswinning schade oplevert voor zee en kust.

Een gezonde visstand: ook belangrijk voor de visserij

De visserijsector van de EU is de op drie na grootste ter wereld, goed voor ongeveer 6,4 miljoen ton vis per jaar. Visserij en visverwerking bezorgen 350.000 mensen een baan.

Voor de EU is het een prioriteit het vissen zowel economisch als ecologisch duurzaam te houden en rekening te houden met de belangen van de consument.

Daarvoor heeft de Commissie onlangs een ingrijpende hervorming van het EU-visserijbeleid voorgesteld om vissers een goed inkomen te garanderen maar ook de overbevissing en uitputting van de bestanden een halt toe te roepen.

Ze pleit daarbij voor het opzetten van een Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) voor 2014-2020. Dit kan vissers helpen bij hun overgang naar duurzame visserij en kustgebieden bij het diversifiëren van hun economie, door projecten te financieren die banen opleveren en de kwaliteit van het leven in deze gebieden ten goede komen.

Vissers die hun vangst aan land brengen © Van Parys Media

De visstand op peil houden: een belangrijke doelstelling van het EU-visserijbeleid.

Internationale samenwerking en bijstand

De EU heeft visserijpartnerschappen met landen buiten de EU en zij onderhandelt met regionale en internationale visserijorganisaties over een transparant en duurzaam beheer van de visgronden, zonder overbevissing.

Dankzij die overeenkomsten kunnen vissers uit de EU ook aan de slag op afgelegen visgronden om zo de EU-markt te bevoorraden. In ruil daarvoor krijgen de partnerlanden buiten de EU, waaronder ontwikkelingslanden, een bijdrage om te investeren in de visserij en de visbestanden uit te bouwen.

Duurzame teelt van vis, schaal- en schelpdieren

We eten in de EU meer vis en schaal- en schelpdieren dan de vissers aan land kunnen halen. Een deel van dit tekort kan de aquacultuur opvangen. Inmiddels is al een kwart van alle visserijproducten in de EU afkomstig van viskwekerijen en andere vormen van aquacultuur. Qua hoeveelheden zijn mosselen, regenboogforel en Atlantische zalm de belangrijkste kweekproducten in de EU, gevolgd door oesters, zeebrasem, karper, venusschelpen en zeebaars.

In de Europese aquacultuur gelden strenge normen voor milieu, diergezondheid en consumentenbescherming. Maar de laatste jaren is de sector wat in de problemen gekomen, iets waar de Commissie met de hervorming iets aan wil veranderen.

Windmolens © EU

Energiewinning op zee zorgt voor schone energie, banen en economische groei.

De maritieme dimensie

De EU heeft 's werelds drukste vaarwateren, met zo'n 1200 havens, en 's werelds grootste koopvaardijvloot. Ongeveer 90% van de buitenlandse handel en 40% van de binnenlandse wordt over zee vervoerd.

Bij haar visserijbeleid heeft de EU altijd rekening gehouden met het milieu. Maar sinds enige tijd is het beleid verbreed en krijgen alle maritieme activiteiten aandacht. Alle troeven en tradities van Europa op het gebied van maritiem onderzoek, technologie en innovatie moeten worden benut om bij te dragen aan Europa 2020, de strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

Dit maritieme EU-beleid moet gaan van zeevervoer en het concurrentievermogen van maritieme bedrijven, over werkgelegenheid, wetenschappelijk onderzoek en visserij, tot de bescherming van het mariene milieu. Het doel is economische ontwikkeling en tegelijkertijd duurzame bescherming van het milieu.

Om stil te staan bij het belang van de zeeën voor onze maatschappij en economie, viert de EU ieder jaar op 20 mei de Europese Dag van de zee.

Naar boven

Visserij en maritieme zaken

Gepubliceerd in januari 2013

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar boven


Video's


CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Verwante thema’s

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?