Pomorstvo i ribarstvo


Izvori prihoda mnogih građana EU-a ovise o moru i morskim resursima – o ribama, naravno, ali i o energiji iz odobalnih vjetroelektrana, naftnih i plinskih polja. Trgovinska razmjena trgovačke flote EU-a ovisi o oceanima svijeta. Obalna područja privlače turiste, a turizam je jedan od izvora prihoda.

Kad je toliko toga u pitanju, morske resurse treba koristiti odgovorno, spriječiti prekomjeran izlov i osigurati da se morskom i obalnom okolišu ne nanosi šteta crpljenjem nafte i plina.

Ribarstvo – važnost očuvanja

Ribarstvena industrija EU-a četvrta je po veličini na svijetu i opskrbljuje tržište ribom s otprilike 6,4 milijuna tona godišnje. Ribolov i prerada ribe osiguravaju radna mjesta za više od 350 tisuća ljudi.

EU čini sve kako bi osigurao održivost ribolova – ekonomski i ekološki – uz istovremenu zaštitu interesa potrošača i uzimajući u obzir potrebe ribara.

Upravo su to ciljevi reforme zajedničke ribarstvene politike EU-a koja je započela u siječnju 2014. – osigurati izvore prihoda ribara i istodobno zaustaviti prekomjeran izlov ribe i iscrpljivanje ribljeg stoka.

Potpora novom propisu pruža se u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo English iz kojeg će se u razdoblju od 2014. do 2020. financirati projekti kojima je cilj

  • uvesti inovativne tehnike ribolova
  • stvoriti nova tržišta za plodove mora
  • poboljšati kvalitetu života u obalnim područjima.

Time će se pomoći ribarima u prijelazu prema održivom ribolovu te obalnim zajednicama diversificirati svoja gospodarstva.

Ribari istovaruju ulov © Van Parys Media

Očuvanje ribljih stokova – prioritet ribarstvene politike EU-a

Međunarodna suradnja i pomoć

EU surađuje s tijelima UN-a i vodi pregovore u okviru regionalnih i međunarodnih ribarskih organizacija kako bi osigurao da su sva vodna područja regulirana na transparentan i održiv način i spriječio prekomjeran izlov ribljih stokova.

Dvostranim sporazumima sa zemljama izvan EU-a ribarima EU-a pruža se pristup ribama u udaljenim vodama uz iste uvjete u području održivosti koji se primjenjuju u EU-u. Time se omogućuje neprekidna opskrbljenost tržišta EU-a. Zauzvrat zemlje partneri (uključujući zemlje u razvoju) primaju financijska sredstva koja mogu uložiti u svoje ribarstvene industrije i povećavanje ribljih stokova.

Održiv uzgoj riba i morskih plodova

Jaz između količine konzumiranih morskih plodova u EU-u i količine ulova ribarstvene industrije sve je veći, a u određenoj mjeri moguće ga je smanjiti s pomoću akvakulture. Četvrtina ribe i morskih plodova trenutačno uzgojenih u EU-u već dolazi iz ribogojilišta i drugih oblika akvakulture. S obzirom na količinu dagnje, kalifornijska pastrva i atlantski losos najvažnije su vrste koje se uzgajaju u EU-u, a slijede ih kamenice, orade, šarani, vongole i brancini.

U europskoj akvakulturi uspostavljeni su visoki standardi zaštite okoliša, zdravlja životinja i sigurnosti potrošača, međutim taj sektor posljednih godina stagnira. Kako bi se taj trend promijenio i potaknula opskrba svježom, zdravom i lokalno proizvedenom hranom, razvijeni su novi propisi.

Vjetroturbine © EU

Odobalne vjetroelektrane – izvor čiste energije, radnih mjesta i gospodarskog rasta

Pomorska dimenzija

EU ima najveću pomorsku površinu (1200 luka) i najveću trgovačku flotu na svijetu. 90 % trgovine sa zemljama izvan EU-a i 40 % trgovine u okviru EU-a obavlja se morskim putem. Pomorska industrija zapošljava nekoliko milijuna osoba, a njezina vrijednost iznosi gotovo 200 milijardi EUR.

Posljednjih je godina EU proširio područje primjene svoje pomorske politike kako bi obuhvatio sve oblike upotrebe pomorskog prostora, u usklađenom nastojanju da iskoristi dugogodišnje europsko pomorsko nasljeđe za ostvarenje strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast.

Pomorska politika sada obuhvaća:

  • pomorsku sigurnost
  • pomorsko prostorno planiranje
  • znanje o pomorskom okolišu
  • konkurentno pomorsko poduzetništvo
  • znanstvena istraživanja
  • ribarstvo
  • zaštita pomorskog okoliša.

Cilj je osigurati gospodarski razvoj, a istovremeno čuvati održivost okoliša.

Kako bi se osvijestila iznimna važnost zdravih mora i oceana za naše života, EU svake godine 20. ožujka obilježava Europski dan pomorstva English.

Vrh

Pomorstvo i ribarstvo

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?