Maritime anliggender og fiskeri


Mange EU-borgere lever af havet og dets ressourcer – ikke bare fisk, men også energi fra olie- og gasfelter. EU's handelsflåde benytter verdenshavene i samhandelen med resten af kloden. I kystområderne er turisme en anden stor indtægtskilde. Når så meget står på spil, er vi nødt til at bruge havets ressourcer ansvarligt.

Vi skal forhindre overfiskeri og sikre, at olie- og gasudvinding ikke skader hav- eller kystmiljøet.

Fiskeri – Vigtigheden af bevarelse

EU's fiskeindustri er den fjerdestørste i verden og lander omkring 6,4 millioner ton fisk om året. Over 350 000 mennesker beskæftiger sig med fiskeri og forarbejdning af fisk.

Det er EU's prioritet at sikre et fiskeri, der er både økonomisk og økologisk bæredygtigt og på samme tid tage hensyn til forbrugernes interesser.

I den forbindelse har Kommissionen for nylig foreslået en stor reform af EU's fælles fiskeripolitik, der skal sikre fiskernes indtægtskilder og på samme tid sætte en stopper for overfiskning og udryddelse af fiskebestande.

Forslaget omfatter oprettelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som skal dække årene 2014-2020. Fonden skal hjælpe fiskere med overgangen til bæredygtigt fiskeri og kystsamfundene med at diversificere deres økonomi ved at finansiere projekter, der skaber nye job og forbedrer livskvaliteten i disse områder.

Fiskere losser deres fangst © Van Parys Media

Fiskebestandene skal bevares for fremtiden – en hjørnesten i EU's fiskeripolitik.

Samarbejde og bistand på tværs af grænserne

EU har indgået partnerskabsaftaler med lande uden for EU og forhandler med regionale og internationale fiskeriorganisationer for at sikre, at alle farvande forvaltes på en gennemsigtig og bæredygtig måde uden overfiskning.

Aftalerne giver også fiskere fra EU adgang til at fiske i fjerne farvande og dermed sikre forsyningerne i EU – mod et økonomisk bidrag, der giver lande uden for EU, hvoraf nogle er udviklingslande, mulighed for at investere i deres fiskeindustri og opbygge deres bestande.

Opdræt af fisk og skaldyr – på bæredygtig vis

Forskellen mellem mængden af fisk og skaldyr, der spises i EU, og mængden, der leveres af fiskeindustrien, bliver større og større. Denne forskel kan afhjælpes af akvakultur. Allerede i dag kommer en fjerdedel af de mængder fisk og skaldyr, der produceres i EU, fra dambrug og andre former for akvakultur. Udtrykt i mængder er muslinger, regnbueørred og atlanterhavslaks de vigtigste arter inden for akvakultur i EU. Derefter kommer østers, blankesten, karpe, venusmuslinger og havaborre.

Europæisk akvakultur anvender høje miljø-, dyrevelfærds- og forbrugerbeskyttelsesstandarder. Men industrien i sig selv har stået stille de seneste år – noget Kommissionen har planer om ændre med specifikke forslag i reformen af den fælles fiskeripolitik.

Vindmøller © EU

Offshoreenergi er med til at skabe ren energi samt arbejdspladser og økonomisk vækst

Den maritime dimension

EU råder over verdens største maritime område (1 200 havne) og verdens største handelsflåde. 90 % af udenrigshandelen og 40 % af den interne handel foregår ad søvejen.

EU's fiskeripolitik har altid taget hensyn til miljøet. I den senere tid har havpolitikken imidlertid anlagt en endnu bredere synsvinkel og set på alle former for brug af vores havområder. Målet er at bygge videre på Europas aktiver og traditioner inden for maritim forskning, teknologi og innovation og bidrage til Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

EU's integrerede havpolitik omfatter søtransport, konkurrencedygtige maritime virksomheder, beskæftigelse, videnskabelig forskning, fiskeri og beskyttelse af havmiljøet. Målet er at sikre den økonomiske udvikling og samtidig et bæredygtig miljø.

For at understrege, hvor vigtig en rolle havet spiller i vores samfund og økonomi, holder EU hvert år den 20. maj havets dag i Europa.

Til toppen

Fiskeri og maritime anliggender

Udgivet i januar 2013

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppen


Videoklip


KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?