Maritime anliggender og fiskeri


Mange EU-borgere lever af havet og dets ressourcer – ikke bare fisk, men også energi fra vindmølleparker og olie- og gasfelter. EU's handelsflåde benytter verdenshavene i samhandelen med resten af kloden. I kystegnene er turisme en anden stor indtægtskilde.

Når så meget står på spil, er vi nødt til at bruge havets ressourcer ansvarligt. Vi skal forhindre overfiskeri og sikre, at olie- og gasudvinding ikke skader hav- eller kystmiljøet.

Fiskeri – Vigtigheden af bevarelse

EU's fiskeindustri er den fjerdestørste i verden og lander omkring 6,4 millioner ton fisk om året. Over 350 000 mennesker beskæftiger sig med fiskeri og forarbejdning af fisk.

EU gør sit yderste for at sikre, at fiskeriet er bæredygtigt - både med hensyn til økonomi og miljø - og samtidig beskytte forbrugernes interesser og tage hensyn til fiskernes behov.

Reformen af EU's fælles fiskeripolitik, som trådte i kraft i januar 2014, har netop dette for øje: den skal sikre fiskernes indtægtskilder og på samme tid sætte en stopper for overfiskeri og konsekvent udryddelse af fiskebestande.

Den nye lovgivning understøttes af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond . Mellem 2014 og 2020 vil den finansiere projekter, som skal:

  • introducere nye fisketekniker
  • skabe nye afsætningskanaler for fisk og skaldyr
  • forbedre livskvaliteten i kystområderne.

Det vil hjælpe fiskerne med at bevæge sig hen imod et bæredygtigt fiskeri og kystsamfundene med at diversificere deres økonomi.

Fiskere losser deres fangst © Van Parys Media

Bevarelse af fiskebestandene - en prioritet i EU's fiskeripolitik.

Samarbejde og bistand uden for EU

EU arbejder sammen med FN-organer og forhandler med regionale og internationale fiskeriorganisationer for at sikre, at alle farvande forvaltes på en gennemsigtig og bæredygtig måde uden overfiskning.

Bilaterale aftaler med lande uden for EU giver EU's fiskere adgang til fisk i fjerne farvande under samme bæredygtighedsbetingelser, som gælder i EU. Det hjælper med til at opfylde behovet på det europæiske marked. Til gengæld modtager partnerlandene (også udviklingslandene) en finansiel modydelse, som de kan investere i udvikling af deres eget fiskeri og opbygning af deres egne fiskebestande.

Opdræt af fisk og skaldyr – på bæredygtig vis

Forskellen mellem mængden af fisk og skaldyr, der spises i EU, og mængden, der leveres af fiskeindustrien, bliver større og større. Det kan til en vis grad afhjælpes af akvakultur. Allerede i dag kommer en fjerdedel af de mængder fisk og skaldyr, der produceres i EU, fra dambrug og andre former for akvakultur. Set i mængder er blåmuslinger, regnbueørred og atlanterhavslaks de primære arter, som opdrættes i EU, efterfulgt af østers, havrude, karpe, mindre muslinger og havbars.

Europæisk akvakultur anvender ekstremt høje standarder for miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse. Men sektoren har stået stille de seneste år. Ny lovgivning skal vende denne tendens og sætte skub i forsyningen af friske, sunde og lokalt producerede fødevarer.

Vindmøller © EU

Havvindmølleparker – en kilde til ren energi, beskæftigelse og økonomisk vækst

Den maritime dimension

EU råder over verdens største havområde (1 200 havne) og verdens største handelsflåde. 90 % af vores handel med lande uden for EU og 40 % af handlen inden for EU foregår ad søvejen. De maritime erhverv beskæftiger flere millioner mennesker og har en værdi af næsten 200 mia. euro.

I de seneste år har EU udvidet havpolitikkens anvendelsesområde, så den nu omfatter alle former for brug af vores havområde, i en samlet bestræbelse på at udnytte Europas omfattende maritime arv til at nå Europa 2020-strategiens mål for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Havpolitikken omfatter nu:

  • søfartssikkerhed
  • maritim fysisk planlægning
  • viden om havmiljøet
  • konkurrencedygtige maritime virksomheder
  • videnskabelig forskning
  • fiskeri
  • beskyttelse af havmiljøet.

Målet er at sikre den økonomiske udvikling og samtidig et bæredygtig miljø.

For at skabe opmærksomhed om, hvor vigtige sunde have er for vores liv, fejrer EU den europæiske havdag English den 20. maj hvert år.

Til toppen

Maritime anliggender og fiskeri

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenKONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Relaterede emner

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?