Морско дело и рибарство


Прехраната на голям брой граждани на ЕС зависи от морето и неговите ресурси – от рибата, разбира се, но също от енергията от крайбрежните залежи на нефт и газ. Търговската флота на ЕС се нуждае от световните океани, за да превозва своите стоки. Крайбрежните райони са магнит за туристите – друга голяма индустрия.

При толкова голям залог трябва да сме отговорни при използването на морските ресурси, като предотвратяваме прекомерния улов на риба и гарантираме, че добивът на нефт и газ не вреди на морската и крайбрежната среда.

Рибарство – значение на опазването на морската среда

Риболовната индустрия на ЕС е четвъртата по големина в света, като осигурява около 6,4 млн. тона риба годишно. Риболовът и преработката на риба осигуряват работа на над 350 000 души.

Приоритетът на ЕС е да гарантира, че рибарството е устойчиво както от икономическа, така и от екологична гледна точка, както и че се отчитат интересите на потребителите.

С оглед на това Комисията наскоро представи мащабна реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, чиято цел е да се гарантира прехраната на рибарите, като в същото време се сложи край на свръхулова и изчерпването на запасите.

В предложенията се призовава за създаване на Европейски фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. Фондът ще подпомага прехода на рибарите към устойчиво рибарство и ще помага на крайбрежните общности да диверсифицират икономиката си, като финансира проекти, водещи до създаване на работни места и повишаване на качеството на живот в тези райони.

Рибари, разтоварващи улов © Van Parys Media

Подпомагане на съхраняването на рибните запаси за бъдещето – основна цел на политиката на ЕС за рибарство

Международно сътрудничество и помощ

ЕС има споразумения за партньорство в областта на рибарството със страни извън Съюза и преговаря с регионални и международни риболовни организации, за да гарантира, че водите по целия свят се управляват по прозрачен и устойчив начин и че рибата в тях не е подложена на прекомерен улов.

Тези споразумения дават на европейските риболовци достъп до риба в далечни води и така помагат за снабдяването на пазара на ЕС в замяна на финансови средства, с които страните извън ЕС, в това число развиващите се страни, могат да увеличават своите рибни запаси и да инвестират в своята риболовна промишленост.

Устойчиво развъждане на риба и морски дарове

Все повече нараства разликата между количеството морски дарове, консумирани в ЕС, и количеството морски храни, осигурявано от риболовната индустрия. Отчасти тази разлика може да бъде компенсирана от аквакултурата. Днес една четвърт от рибата и морските дарове, произвеждани в ЕС, вече идват от рибни стопанства и други форми на аквакултура. По отношение на количеството най-важните видове в европейската аквакултура са мидите, дъговата пъстърва и атлантическата сьомга, следвани от стридите, зъбарят, шаранът и лавракът.

Европейската аквакултура спазва високи стандарти за опазване на околната среда, здраве на животните и защита на потребителите. През последните години обаче секторът изпитва затруднения – Комисията планира да промени това с конкретни предложения в своята реформа на общата политика в областта на рибарството.

Вятърни турбини © ЕС

Добиваната в морето енергия допринася за добива на екологично чиста енергия и подпомага създаването на работни места и икономическия растеж

Морското измерение

ЕС разполага с най-обширната морска територия в света (1200 пристанища) и най-голямата търговска флота. 90 % от външната и 40 % от вътрешната търговия се извършва по море.

Политиката на ЕС за рибарство винаги е вземала предвид околната среда. Напоследък обаче в тази политика се възприема още по-широк подход, обхващащ всички видове използване на нашето морско пространство. Целта е да се развиват европейските преимущества и традиции в областта на морските изследвания, технологии и иновации и да се допринесе за изпълняване на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Морската политика на ЕС обхваща морския транспорт, конкурентоспособността на морския бизнес, заетостта, научните изследвания, рибарството и опазването на морската среда. Целта е да се гарантира икономическото развитие, като същевременно се съхранява устойчивостта на околната среда.

За да се подчертае значението на моретата като основен елемент от нашето общество и икономика, всяка година на 20 май ЕС празнува Европейския ден на морето.

Нагоре

Рибарство и морско дело

Публикувано през януари 2013 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


Нагоре


Видео


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?