Морско дело и рибарство


Прехраната на голям брой граждани на ЕС зависи от морето и неговите ресурси – от рибата, разбира се, но също от енергията от разположени в морето вятърни паркове и залежи на нефт и газ. Търговската флота на ЕС се нуждае от световните океани, за да превозва своите стоки. Крайбрежните райони са магнит за туристите – друг източник на прехрана.

При толкова голям залог трябва да сме отговорни при използването на морските ресурси, да предотвратяваме прекомерния улов на риба и да гарантираме, че добивът на нефт и газ не вреди на морската и крайбрежната среда.

Рибарство – значение на опазването на морската среда

Риболовната индустрия на ЕС е четвъртата по големина в света, като осигурява около 6,4 млн. тона риба годишно. Риболовът и преработката на риба осигуряват над 350 000 работни места.

ЕС полага големи усилия, за да гарантира устойчивостта на риболова от икономическа и екологична гледна точка, като същевременно защитава интересите на потребителите и се съобразява с нуждите на рибарите.

С реформираната обща политика на ЕС в областта на рибарството, която влезе в сила през януари 2014 г., Съюзът си е поставил точно тези цели – да се гарантира прехраната на рибарите като същевременно се сложи край на свръхулова и изчерпването на запасите.

За подпомагане на дейностите по новото законодателство, бе създаден Европейския фонд за морско дело и рибарство. Между 2014 и 2020 г. в рамките на този фонд ще бъдат финансирани проекти, насочени към:

  • въвеждане на новаторски риболовни техники,
  • създаване на нови пазари за морски храни,
  • подобряване качеството на живот в крайбрежните райони.

Това ще помогне на рибарите да започнат да практикуват устойчив риболов и на крайбрежните общности да диверсифицират своята икономика.

Рибари, разтоварващи улов © Van Parys Media

Опазване на рибните запаси – приоритет на политиката на ЕС в областта на рибарството

Международно сътрудничество и помощ

ЕС работи съвместно с органи на ООН и преговаря с регионални и международни риболовни организации, за да гарантира, че водите по целия свят се управляват по прозрачен и устойчив начин и че рибата в тях не е подложена на прекомерен улов.

Благодарение на двустранни споразумения със страни извън Съюза рибарите от ЕС могат да ловят риба в по-далечни води при същите условия за устойчивост, приложими в Съюза. Това допринася за гарантиране на достатъчно предлагане на европейския пазар. В замяна страните партньори, включително развиващи се страни, получават финансова помощ, която могат да инвестират в развитието на собствената си риболовна индустрия и изграждане на свои рибни запаси.

Устойчиво производство на рибни и морски продукти

Все повече нараства разликата между количеството морска храна, консумирано в ЕС, и количеството, осигурявано от риболовната индустрия. Тази разлика може да бъде компенсирана в известна степен чрез развитие на аквакултурата. Днес една четвърт от рибните и морските продукти в ЕС се произвеждат от рибни стопанства и други форми на аквакултура. По отношение на количеството основите видове, отглеждани в ЕС, са мидите, дъговата пъстърва и атлантическата сьомга, следвани от стридите, морската каракуда, шарана и лаврака.

Европейската аквакултура спазва изключително високи стандарти за опазване на околната среда, здраве на животните и безопасност на потребителите. През последните години обаче секторът е в застой. Новото законодателство има за цел да обърне тази тенденция и да стимулира предлагането на прясна, здравословна и произведена на местно равнище храна.

Вятърни турбини © ЕС

Вятърни паркове в морето – източник на чиста енергия, работни места и икономически растеж

Морското измерение

ЕС разполага с най-обширната морска територия в света (1200 пристанища) и най-голямата търговска флота. 90% от търговията със страни извън ЕС и 40% от търговията между страните от ЕС се извършва по море. В морската индустрия работят няколко милиона души, а приносът ѝ към икономиката е почти 200 млрд. евро.

През последните години ЕС разшири приложното поле на своята морска политика, като включи в него всички видове използване на морската среда, за да насочи дългогодишните морски традиции на Европа към изпълнение на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

В морската политика вече влизат:

  • морска сигурност,
  • морско пространствено планиране,
  • знания за морската среда,
  • конкурентоспособност на морските предприятия,
  • научни изследвания,
  • рибарство,
  • опазване на морската среда.

Целта е да се гарантира икономическото развитие, като същевременно се съхранява устойчивостта на околната среда.

За да се повиши осведомеността за значението за нашия живот на доброто състояние на моретата и океаните всяка година на 20 май ЕС чества Европейски ден на морето English.

Нагоре

Морско дело и рибарство

Текстът е актуализиран през ноември 2014 г.

Тази публикация е част от серията „Политиките на Европейския съюз“


НагореПомогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?