Budget


EU:s årsbudget uppgår till 150,9 miljarder euro (2013). Även om det är ett stort belopp i absoluta tal motsvarar det bara en procent av det välstånd som EU-länderna skapar varje år.

Pengarna används framför allt till att göra livet bättre för EU:s invånare och stödja mindre gynnade regioner och grupper i samhället och till att skapa tillväxt och fler jobb i hela EU.

EU:s budget i siffror DeutschEnglishfrançais

Vem bestämmer över pengarna?

Hur mycket EU ska spendera och på vad avgörs genom en demokratisk process. Varje år

Uppföljning

 • När anslagen har utnyttjats måste kommissionen rapportera till parlamentet hur pengarna har använts.
 • EU:s utgifter granskas också av revisionsrätten.

Hur används pengarna?

EU-pengarna går bland annat till kompetensutveckling © EU, DG REGIO

Inom EU

Pengarna används bland annat för att

 • hjälpa människor att skaffa sig nya kunskaper och till att stimulera företag att bli mer innovativa och skapa nya jobb
 • skydda miljön och förbättra livskvaliteten genom landsbygdsutveckling och regional utveckling
 • bygga infrastruktur i form av vägar, järnvägar, broar, el- och gasnät till EU:s mest avlägsna regioner
 • främja kulturell mångfald och studentutbyte
 • göra räddningsinsatser efter översvämningar eller jordbävningar.

Utanför EU

EU är en viktig internationell aktör och har gjort vissa åtaganden gentemot resten av världen. EU stöder bland annat ekonomisk och social utveckling, bidrar till att bevara freden och ger bistånd till offer för naturkatastrofer och konflikter.

EU är särskilt aktivt i tre grupper av länder:

 • Utvecklingsländer som har starka historiska band till EU, särskilt i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen.
 • Tillväxtekonomierna längs EU:s östra gräns och i Medelhavsområdet.
 • Potentiella medlemsländer Deutsch (de) English (en) français (fr) .

De tre viktigaste utgiftskategorierna (2013)

 1. 46,8 procent går till att göra EU mer konkurrenskraftigt och stödja utvecklingen i EU:s fattigare länder och regioner (sammanhållningspolitiken).
 2. 29,1 procent går till bönderna i form av marknadsrelaterade utgifter och direkstöd. Jordbruksstödet är inte längre kopplat till överproduktion utan ska i stället garantera säkra livsmedel till rimliga priser. Det ska dessutom se till att bönderna får skäliga inkomster mot att de skyddar miljön.
 3. 10,7 procent går till landsbygdsutveckling, miljö och fiske.
Hur används EU-pengarna? (siffror för 2013)

Hur används EU-pengarna? (siffror för 2013)

Forskning och utveckling – samla resurser runtom i EU

I allmänhet ansvarar EU bara för utgifter på de områden där det är vettigt för medlemsländerna att slå samman sina resurser. Forskningsprogram är ett bra exempel.

EU:s forskningspengar används för att stödja forskningsprojekt där forskare i olika EU-länder deltar. På så sätt kan nationella forskningsrön utnyttjas av hela EU och man skapar resurs- och skalfördelar.

Många områden berörs, bland annat bioteknik, it, nanoteknik och rymdforskning.

Vad kostar det att administrera EU?

EU:s interna administrationskostnader motsvarar sex procent av de totala utgifterna. Budgetanslagen täcker kostnaderna för driften av alla institutioner (framför allt kommissionen, parlamentet och ministerrådet) och kostnaderna för översättare och tolkar som ser till att det finns information på alla officiella EU-språk.

Till början

Till början


Videoklipp


Håll dig uppdaterad

Twitter

 • EU:s budgetEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?