Budget


EU:s årsbudget uppgår till 142 miljarder euro (2014). Även om det är ett stort belopp i absoluta tal motsvarar det bara en procent av det välstånd som EU-länderna skapar varje år. 

Till skillnad från de flesta EU-ländernas nationella budgetar täcker EU:s budget en längre period – minst fem och oftast sju år. Under denna period – den fleråriga budgetramen françaisDeutschEnglish – sätter EU:s regeringar och Europaparlamentet tak för EU:s årliga utgifter på flera områden (budgetposter). 

Pengarna från budgeten används där det är vettigare att medlemsländerna lägger samman resurser istället för att de agerar individuellt. Det kan t.ex. gälla att bygga bättre transport-, energi- och kommunikationsförbindelser mellan länderna, förbättra miljön i hela EU, göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig på ett globalt plan och hjälpa europeiska vetenskapsmän och forskare samarbeta över gränserna, vilket gynnar hela Europa.

EU:s budget i siffror DeutschEnglishfrançais  

Vem bestämmer över pengarna?

Hur mycket EU ska spendera och på vad avgörs genom en demokratisk process. Grundat på taken i den sjuåriga rambudgeten (den fleråriga budgetramen françaisDeutschEnglish) antar EU en budget varje år, enligt följande:

 • EU-kommissionen  lägger fram ett budgetförslag för det kommande året som täcker alla politikområden och program. 
 • EU:s regeringar – som agerar genom ministerrådet – och parlamentsledamöterna i Europaparlamentet godkänner förslaget. Detta blir nästa års budget.

Uppföljning

Hur används pengarna?

Den största delen av EU:s budget går till tillväxt och jobb. En betydande del används också för det europeiska jordbruket och landsbygdsutvecklingen.

De viktigaste utgiftskategorierna (2014)

Kvinna som utför laboratorietester - © EU 

EU-budgeten finansierar forskning och innovation

44,9 %smart tillväxt för alla i EU, uppdelat i:

 • 33,3 % – hjälpa underutvecklade regioner och missgynnade grupper i samhället.
 • 11,6 % – göra europeiska företag mer konkurrenskraftiga.

41,6 % – en säker tillgång till sunda livsmedel, ett innovativt jordbruk och en effektiv och hållbar användning av skog och mark. 

Hur används EU:s budget inom de viktigaste budgetrubrikerna? (2014)

Inom EU

Exempel på program och deras budgetar 2014:

 • Horisont 2020 English – forsknings- och utvecklingsprogrammet (9 miljarder euro)
 • Ungdomssysselsättningsinitiativet (3,4 miljarder euro)
 • Cosme English (en) – programmet för små företag (275,3 miljoner euro)
 • Fonden för ett sammanlänkat Europa English – transporter, energi och digitala nätverk (1,9 miljarder euro)
 • Erasmus+ – utbildning, ungdomar och idrott (1,6 miljarder euro)
 • Life English – miljöprogrammet (404,6 miljoner euro)
Cirkeldiagram som visar EU:s budget 2014 per utgiftsområde - © EU

EU:s budget för 2014 per rubrik i budgetramen

Utanför EU

EU är en viktig internationell aktör och har gjort vissa åtaganden gentemot resten av världen. EU stöder bland annat ekonomisk och social utveckling, bidrar till att bevara freden och ger bistånd till offer för naturkatastrofer och konflikter. 

Stödet från EU:s budget till länder utanför EU är uppdelat i följande tre huvudkategorier:

 • Utvecklingsländer som har starka historiska band till EU, särskilt i Afrika, Västindien och Stillahavsregionen.
 • Grannländer – i Östeuropa, Nordafrika och Mellanöstern
 • Länder som förbereder sig för EU-medlemskap (kandidatländer eller potentiella kandidatländer Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Exempel på program 2014:

 • Instrumentet för utvecklingssamarbete English (en) français (fr) (2,3 miljarder euro)
 • Europeiska grannskapsinstrumentet English (en) français (fr) (2,2 miljarder euro)
 • Instrumentet för stöd inför anslutningen Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljarder euro)

Vem har nytta av EU:s budget?

Ungefär 94 % av budgeten finansierar konkret verksamhet i EU-länderna och även utanför EU. Alla 508 miljoner européer har på ett eller annat sätt nytta av EU:s budget. Budgeten hjälper miljoner studenter, tusentals forskare, städer, regioner och icke-statliga organisationer.

Hur mycket används för löpande kostnader?

Ungefär 6 % av budgeten. Här ingår de administrativa kostnaderna för alla institutioner (framför allt kommissionen, parlamentet och ministerrådet) och kostnaderna för de översättare och tolkar som ser till att det finns information på EU:s samtliga officiella språk. 

Den största institutionen, kommissionen, minskade nyligen personalstyrkan med 1 % som en del av ett reformpaket som väntas spara 8 miljarder euro senast 2020, och på sikt leder till en minskning av personalstyrkan med 5 % samtidigt som personalens arbetstid ökar.

Till början

Budget

Manuskriptet uppdaterades i november 2014

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Twitter

 • EU:s budgetEnglish (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?