Navigačný riadok

Rozpočet


Ročný rozpočet EÚ predstavuje 150,9 miliárd EUR (na rok 2013). V absolútnych číslach ide o obrovskú sumu, avšak je to len 1 % ročnej produkcie krajín EÚ.

Väčšina týchto peňazí sa investuje do zlepšenia kvality života občanov a komunít v rámci EÚ. Veľká časť z nich sa dostáva k chudobnejším regiónom a spoločenským skupinám a financuje sa z nich tvorba pracovných miest a rast v celej EÚ.

Rozpočet EÚ v číslach DeutschEnglishfrançais

Kto rozhoduje o použití finančných prostriedkov?

O tom, koľko finančných prostriedkov EÚ spotrebuje a na aké účely, sa rozhoduje v demokratickom procese. Každý rok:

Nadväzné opatrenia

 • Po využití prostriedkov musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu správu o čerpaní rozpočtu.
 • Výdavky skúma aj Európsky dvor audítorov.

Na čo sa využívajú finančné prostriedky?

Odborná príprava pracovníkov v nových oblastiach je jedna z oblastí financovaných z rozpočtu EÚ © EU, GR REGIO

V Európe

Financie sa využívajú najmä na:

 • odbornú prípravu zamestnancov v nových oblastiach a podporu podnikateľov pri inováciách a tvorbe nových pracovných miest;
 • ochranu životného prostredia a zlepšovanie kvality života prostredníctvom opatrení na rozvoj vidieka a regiónov;
 • výstavbu materiálnej infraštruktúry ako ciest, železníc, mostov, elektrických a plynových rozvodových sústav, ktoré spájajú najvzdialenejšie kúty EÚ;
 • podporu kultúrnej rozmanitosti a výmen v oblasti vzdelávania;
 • poskytovanie núdzovej pomoci v prípade povodní a zemetrasení.

V zahraničí

Európska únia má ako globálny hráč určité povinnosti voči okolitému svetu – podporuje hospodársky a sociálny rozvoj, chráni mier a pomáha obetiam nešťastí a konfliktov.

EÚ osobitne zameriava svoju činnosť na tri skupiny štátov:

 • časti rozvojového sveta, s ktorými majú niektoré členské štáty EÚ pevné historické putá, najmä v africkom a karibskom regióne a Tichomorí;
 • krajiny s rozvíjajúcou sa ekonomikou pozdĺž východných hraníc EÚ a v Stredozemí;
 • potenciálne členské štáty EÚ Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Tri oblasti s najväčším podielom finančných prostriedkov (údaje na rok 2013)

 1. 46,8 % finančných prostriedkov z rozpočtu smeruje na zvyšovanie konkurencieschopnosti EÚ a posilňovanie rozvoja chudobnejších štátov a regiónov („súdržnosť“).
 2. 29,1 % sa vynakladá na výdavky súvisiace s trhom a na priamu pomoc. Táto pomoc už nie je viazaná na rozsah produkcie, ale na zabezpečenie dodávok kvalitných potravín za rozumné ceny. Jej cieľom je umožniť primeraný príjem poľnohospodárov, ktorí na druhej strane prispievajú k ochrane životného prostredia.
 3. 10,7 % je vyčlenených na rozvoj vidieka, životné prostredie a rybárstvo.
Ako sa využívajú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ? (údaje na rok 2013)

Ako sa využívajú finančné prostriedky z rozpočtu EÚ? (údaje na rok 2013)

Výskum a vývoj – spájanie zdrojov v EÚ

Vo všeobecnosti zodpovedá EÚ za financovanie iba tých oblastí, v ktorých prinesie spájanie zdrojov členským štátom pridanú hodnotu. Dobrým príkladom sú vedecké výskumné programy.

Financovanie v oblasti výskumu podporuje integrované vedecké projekty, na ktorých sa zúčastňujú vedci z rôznych členských štátov EÚ. Tento prístup umožňuje zdieľať výsledky dosiahnuté na národnej úrovni s vedcami v celej EÚ a prináša tak úspory z rozsahu a z duplicitnej práce.

Medzi mnohé oblasti, ktoré sú financované, patrí biotechnológia, informačné technológie, nanotechnológia a kozmický výskum.

Náklady na chod EÚ

Náklady na administratívu EÚ predstavujú 6 % celkových výdavkov z rozpočtu. Táto suma zahŕňa prevádzkové náklady všetkých inštitúcií (predovšetkým Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ) a náklady na prekladateľov a tlmočníkov, ktorí zabezpečujú prístup k informáciám vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Na začiatok

Na začiatok


Videá


Zostaňte s nami

Twitter

 • Rozpočet EÚEnglish (en)

Na začiatok

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?