Cale de navigare

Buget


Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 150,9 miliarde de euro (conform cifrelor din 2013). Deşi este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de statele membre.

În mare parte, bugetul european este consacrat măsurilor menite să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor şi comunităţilor din UE. Se au în vedere, în special, regiunile mai puţin dezvoltate şi grupurile sociale defavorizate, dar şi măsurile destinate să genereze locuri de muncă şi creştere economică la nivelul UE.

Bugetul în cifre DeutschEnglishfrançais

Cine decide cum se cheltuie bugetul?

Deciziile privind stabilirea şi alocarea bugetului UE se iau în cadrul unui proces democratic. În fiecare an:

Acţiuni ulterioare

 • După cheltuirea bugetului, Comisia trebuie să prezinte Parlamentului un raport privind modul în care au fost utilizate fondurile europene.
 • Cheltuielile fac, de asemenea, obiectul verificărilor efectuate de Curtea de Conturi Europeană.

Cum se cheltuie bugetul?

Ameliorarea competenţelor lucrătorilor este unul dintre domeniile finanţate din bugetul UE © UE, DG REGIO

În Europa

Printre principalele măsuri finanţate se numără:

 • formarea cetăţenilor pentru a deprinde noi competenţe şi stimularea mediului antreprenorial pentru a inova şi crea locuri de muncă
 • protejarea mediului şi ameliorarea calităţii vieţii prin dezvoltare rurală şi regională
 • construirea unei infrastructuri solide: drumuri, căi ferate, poduri, linii de alimentare cu energie electrică şi cu gaz, pentru a crea legături cu cele mai îndepărtate regiuni ale UE
 • sprijinirea diversităţii culturale şi a schimburilor educaţionale
 • furnizarea de asistenţă de urgenţă în caz de inundaţii sau cutremure.

În străinătate

În calitate de actor mondial important, UE are unele obligaţii pe plan extern: promovarea dezvoltării economice şi sociale, menţinerea păcii şi ajutorarea victimelor dezastrelor sau conflictelor.

Acţiunile UE vizează, în special, 3 grupuri de ţări:

 • cele din zonele aflate în curs de dezvoltare cu care unele state membre au legături istorice puternice, în special ţările din Africa, Pacific şi Caraibe
 • economiile emergente de la frontiera estică a UE şi din zona mediteraneeană
 • ţările potenţial candidate Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Principalele 3 domenii finanţate (cifrele pe 2013)

 1. Cea mai mare parte din buget, 46,8%, este consacrată măsurilor de sporire a competitivităţii economiei europene şi de stimulare a dezvoltării în ţările/regiunile mai sărace („măsuri de coeziune”).
 2. Cheltuielilor legate de piaţă şi ajutoarelor directe le este alocat un procent de 29,1% din buget. Acest ajutor nu mai este legat de surplusul de producţie, ci asigură aprovizionarea cu alimente sigure, la preţuri rezonabile şi le garantează agricultorilor un venit corect, cu condiţia ca aceştia să ia măsuri de protecţie a mediului.
 3. Dezvoltarea rurală, protecţia mediului şi pescuitul primesc 10,7% din buget.
Cum se cheltuie bugetul UE? (cifrele pe 2013)

Cum se cheltuie bugetul UE? (cifrele pe 2013)

Cercetarea şi dezvoltarea - punerea în comun a resurselor în UE

În general, Uniunea Europeană contribuie financiar numai în sectoarele în care statele sale membre consideră că este necesar să-şi pună resursele în comun. Programele de cercetare ştiinţifică sunt un bun exemplu în acest sens.

Resursele alocate cercetării promovează proiecte integrate de cercetare, la care lucrează oameni de ştiinţă din diferite ţări ale UE. Această abordare permite o distribuire, în toată Uniunea Europeană, a beneficiilor rezultând din acţiunile de cercetare derulate la nivel naţional. În acelaşi timp, se creează economii de scară, iar efortul depus este mai mic.

Printre numeroasele domenii de cercetare care beneficiază de finanţare se numără biotehnologia, tehnologiile informaţiei, nanotehnologia şi cercetarea spaţială.

Costul funcţionării Uniunii Europene

Pentru acoperirea costurilor administrative de funcţionare a UE se cheltuie 6% din bugetul total. Această cifră include costurile de funcţionare aferente tuturor instituţiilor (în principal Comisia Europeană, Parlamentul European şi Consiliul UE), precum şi costurile cu traducătorii şi interpreţii cu ajutorul cărora informaţiile sunt disponibile în toate limbile oficiale ale UE.

Începutul paginii

Începutul paginii


Înregistrări video


Rămâi conectat

Twitter

 • Bugetul UEEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: