Cale de navigare

Buget


Bugetul anual al Uniunii Europene se ridică la 142 de miliarde de euro (conform cifrelor din 2014). Deși este o sumă importantă, ea nu reprezintă decât 1% din veniturile generate anual de statele membre. 

Spre deosebire de majoritatea bugetelor naționale ale statelor membre, bugetul UE acoperă perioade mai lungi, de cel puțin 5 ani și, de obicei, 7 ani. În această perioadă (cadrul financiar multianual françaisDeutschEnglish), guvernele UE și Parlamentul European stabilesc limite anuale pentru cheltuielile din anumite domenii („capitole bugetare”). 

Banii sunt cheltuiți acolo unde punerea în comun a resurselor reprezintă o soluție mai bună decât acțiunea individuală a statelor membre - de exemplu, pentru crearea de rețele de transport, energetice și de comunicație între țările UE, îmbunătățirea calității mediului, creșterea competitivității economiei europene la scară globală, sprijinirea oamenilor de știință și a cercetătorilor care doresc să colaboreze la nivel transfrontalier, spre binele Europei.

Bugetul UE în cifre DeutschEnglishfrançais  

Cine decide cum se cheltuiește bugetul?

Deciziile privind stabilirea și alocarea bugetului UE se iau în cadrul unui proces democratic. Ținând cont de plafoanele prevăzute de cadrul financiar multianual françaisDeutschEnglish, UE adoptă un buget în fiecare an, după cum urmează:

 • Comisia Europeană  propune bugetul pe anul următor, pentru fiecare domeniu politic și program. 
 • Guvernele europene, prin intermediul Consiliului UE și membrii Parlamentului European aprobă această propunere. Astfel se stabilește bugetul pentru anul următor.

Acțiuni ulterioare

Cum se cheltuiesc banii?

Cea mai mare parte a bugetului UE sprijină creșterea și crearea de locuri de muncă. De o sumă importantă beneficiază și agricultura și dezvoltarea rurală.

Principalele domenii finanțate (cifrele pe 2014)

Femeie efectuând teste de laborator - © UE 

Bugetul UE finanțează cercetarea și inovarea

44,9% - creștere inteligentă și favorabilă incluziunii, buget repartizat astfel:

 • 33,3% - sprijinirea regiunilor subdezvoltate din Europa și a categoriilor dezavantajate ale populației
 • 11,6% - creșterea competitivității întreprinderilor europene

41,6% - producerea de alimente sigure, în cantități suficiente, agricultură inovatoare și utilizarea eficientă și sustenabilă a terenurilor și pădurilor 

Cum se cheltuiește bugetul UE, în conformitate cu principalele linii bugetare? (cifrele pe 2014)

În UE

Exemple de programe și bugetul lor în 2014:

 • Orizont 2020 English - programul pentru cercetare și inovare (9 miliarde de euro)
 • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (3,4 miliarde de euro)
 • COSME English (en) - programul pentru întreprinderi mici (275,3 milioane de euro)
 • Mecanismul „Conectarea Europei” English - rețele digitale, de transport și energie (1,9 miliarde de euro)
 • Erasmus+ - educație, formare, tineret și sport (1,6 miliarde de euro)
 • Life English - programul pentru mediu (404,6 milioane de euro)
Diagramă prezentând bugetul UE, pe capitole de cheltuieli © UE

Bugetul UE pentru 2014, după rubricile cadrului financiar

În afara UE

Ca actor major pe scena internațională, UE are anumite obligații față de restul lumii: promovarea dezvoltării economice și sociale, menținerea păcii și ajutorarea victimelor dezastrelor și conflictelor. 

Ajutorul oferit de UE în afara granițelor sale vizează 3 grupuri principale de țări:

 • țările din zonele aflate în curs de dezvoltare cu care unele state membre au legături istorice puternice, în special țările din Africa, Pacific și Caraibe
 • țările vecine - din Europa de Est, nordul Africii și Orientul Mijlociu
 • țările care se pregătesc să adere la UE (candidate sau potențial candidate Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Exemple de programe derulate în 2014:

 • Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare English (en) français (fr) (2,3 miliarde de euro)
 • Instrumentul european de vecinătate English (en) français (fr) (2,2 miliarde de euro)
 • Instrumentul de asistență pentru preaderare Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miliarde de euro)

Cine beneficiază de finanțare de la bugetul UE?

Aproximativ 94% din buget finanțează activități derulate la fața locului, în statele membre și în afara acestora. 508 milioane de europeni beneficiază, într-un fel sau altul, de bugetul UE. Aceasta ajută milioane de studenți, mii de cercetători, numeroase orașe, regiuni și ONG-uri.

Cât reprezintă costurile de funcționare?

Aproximativ 6% din buget. Această cifră include costurile de funcționare aferente tuturor instituțiilor (în principal Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE), precum și costurile necesare pentru serviciile de traducere și interpretare, care permit ca informațiile să fie disponibile în toate limbile oficiale ale UE. 

Cea mai mare instituție, Comisia, și-a redus recent numărul de angajați cu 1% (ca parte a unui pachet de reforme care, până în 2020, ar urma să ducă la economii de circa 8 miliarde de euro și la reducerea efectivelor cu 5%), prelungind, în același timp, durata programului de lucru.

Începutul paginii

Buget

Manuscris actualizat în noiembrie 2014

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Twitter

 • Bugetul UEEnglish (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: