Ścieżka nawigacji

Budżet


Roczny budżet UE wynosi 150,9 mld euro (dane z 2013 r.) – kwota ta sama w sobie wydaje się spora, ale jest to zaledwie 1 proc. rocznego PKB krajów UE.

Większość pieniędzy służy temu, by usprawnić życie obywateli i społeczeństwa – duża część kierowana jest do uboższych regionów i słabszych grup społecznych oraz przeznaczana na pobudzanie wzrostu i zatrudnienia w UE.

Budżet UE w liczbach DeutschEnglishfrançais

Kto rozdziela pieniądze z budżetu?

Decyzje o tym, na co zostaną przeznaczone środki z budżetu UE i w jakiej wysokości, zapadają w sposób demokratyczny. Co roku:

 • Komisja Europejska proponuje budżet na rok kolejny, uwzględniając przy tym wszystkie obszary polityki i programy.
 • Parlament Europejski (demokratycznie wybrani przedstawiciele społeczeństwa) i Rada UE decydują o planach wydatkowych.

Co dalej

 • Po wykonaniu budżetu Komisja musi przedstawić Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z tego, w jaki sposób środki zostały wydane.
 • Wydatki podlegają również kontroli Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Na co wydawane są pieniądze?

Z budżetu UE finansowane są m.in. szkolenia pracownicze © UE, DG REGIO

W Europie

Środki z budżetu UE są przeznaczone przede wszystkim na:

 • szkolenia umożliwiające zdobycie nowych umiejętności oraz zachęcanie firm do innowacji i tworzenia miejsc pracy
 • wspieranie ochrony środowiska i podnoszenie jakości życia poprzez rozwój obszarów wiejskich i rozwój regionalny
 • budowę infrastruktury: dróg, sieci kolejowych, mostów, sieci elektroenergetycznych i gazociągów, które łączą najodleglejsze zakątki UE
 • wspieranie różnorodności kulturowej i wymian edukacyjnych
 • pomoc w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy trzęsienia ziemi.

Za granicą

Jako jeden z głównych graczy na arenie międzynarodowej, UE ma pewne zobowiązania wobec reszty świata: propagowanie rozwoju gospodarczego i społecznego, dbanie o pokój, a także udzielanie pomocy ofiarom katastrof i konfliktów.

Jej aktywność dotyczy w szczególności 3 grup krajów:

 • części krajów rozwijających się, z którymi niektóre państwa UE mają ścisłe historyczne więzi (szczególnie regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
 • wschodzących gospodarek, które sąsiadują z UE od wschodu lub leżą u wybrzeży Morza Śródziemnego
 • krajów, które mogą w przyszłości przystąpić do UE Deutsch (de) English (en) français (fr) .

3 główne dziedziny wydatków (dane z 2013 r.)

 1. 46,8 proc. środków jest przeznaczonych na zwiększanie konkurencyjności UE oraz stymulowanie rozwoju jej uboższych krajów/regionów (tzw. spójność).
 2. 29,1 proc. to wydatki związane z rynkiem i dopłaty bezpośrednie. Pomoc ta nie jest już związana z nadprodukcją, ale w zamian gwarantuje dostawę bezpiecznej żywności po rozsądnych cenach, a rolnikom zapewnia satysfakcjonujący dochód, o ile dbają m.in. o ochronę środowiska.
 3. 10,7 proc. środków jest przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, ochronę środowiska i rybołówstwo.
W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE? (dane z 2013 r.)

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE? (dane z 2013 r.)

Badania i rozwój wspólnymi siłami

Zasadniczo UE rozporządza pieniędzmi jedynie wtedy, gdy najkorzystniejszym rozwiązaniem jest połączenie sił poszczególnych państw członkowskich. Dobrym przykładem są tu programy badań naukowych.

Finansując badania, UE wspiera wspólne projekty badawcze, realizowane przez naukowców z różnych krajów UE. Dzięki takiemu podejściu można rozpowszechniać wyniki krajowych badań w całej UE oraz rozsądnie gospodarować środkami i nakładem pracy.

Odbywa się to z korzyścią dla licznych dziedzin: biotechnologii, informatyki, nanotechnologii czy badań kosmicznych.

Ile kosztuje Unia Europejska?

Koszty administracyjne UE to 6 proc. jej ogólnych wydatków. Mowa tu o kosztach funkcjonowania wszystkich instytucji (głównie Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE) oraz o kosztach tłumaczeń pisemnych i ustnych na wszystkie języki urzędowe UE.

Początek strony

Początek strony


Wideo


Bądźmy w kontakcie

Twitter

 • Budżet UEEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?