Ścieżka nawigacji

Budżet


Roczny budżet UE wynosi 145 mld euro (dane z 2015 r.) – kwota ta sama w sobie wydaje się spora, ale jest to zaledwie 1 proc. rocznego PKB krajów UE.

Budżet podlega ograniczeniom zawartym w wieloletnich ramach finansowych DeutschEnglishfrançais, które określają maksymalne i minimalne kwoty, które UE może wydać w różnych obszarach polityki w danym okresie (zazwyczaj 7 lat).

Środki budżetowe wykorzystywane są tam, gdzie korzystanie ze wspólnych zasobów ma większy sens niż finansowanie przez poszczególne kraje, np. działania na rzecz:

 • usprawnienia transportu, sieci energetycznych i połączeń komunikacyjnych pomiędzy państwami członkowskimi
 • ochrony środowiska w całej Europie
 • zwiększenia konkurencyjności gospodarki europejskiej w skali globalnej
 • wspierania międzynarodowej współpracy naukowców i badaczy z różnych krajów.

Budżet UE w liczbach DeutschEnglishfrançais

Kto rozdziela pieniądze z budżetu?

Roczny budżet – opierający się na pułapach określonych w wieloletnich ramach finansowych DeutschEnglishfrançais przyjmowany jest w procesie demokratycznym, w następujący sposób:

Co się dzieje, kiedy pieniądze z budżetu zostaną wydane?

Na co wydawane są pieniądze?

Największa część budżetu UE przeznaczana jest na wspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Inną znaczącą część środków przeznacza się na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Główne kategorie wydatków (dane z 2015 r.)

46 proc. środków przeznaczonych jest na pobudzanie inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, z czego:

 • 34 proc. – na pomoc uboższym regionom Europy i grupom społecznym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji
 • 12 proc. – na zwiększanie konkurencyjności europejskich firm

41 proc. – na wspieranie produkcji bezpiecznej i zdrowej żywności, innowacyjne rolnictwo i wydajne i zrównoważone użytkowanie gruntów i lasów.

W jaki sposób wykorzystywane są środki z budżetu UE zgodnie z głównymi liniami budżetowymi? (dane z 2015 r.)

Działania w UE

Przykładowe programy i ich budżety w 2015 r.:

 • Horyzont 2020 English – program w zakresie badań naukowych i innowacji (10 mld euro)
 • Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1,4 mld euro)
 • COSME ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) – program na rzecz małych firm (0,3 mld euro)
 • Instrument „Łącząc Europę” English – sieci transportowe, energetyczne i cyfrowe (3,4 mld euro)
 • Erasmus+ – edukacja, szkolenia, młodzież, sport (1,6 mld euro)
 • Life English – program ochrony środowiska (0,4 mld euro)
Wykres: budżet UE na 2015 r. według kategorii wydatków – © UE

Budżet UE na 2015 r. według działów ram finansowych

Działania UE na arenie międzynarodowej

UE odgrywa ważną rolę na arenie międzynarodowej i ma pewne zobowiązania wobec reszty świata. Między innymi

 • działa na rzecz propagowania rozwoju gospodarczego i społecznego
 • dba o zapewnienie pokoju
 • udziela pomocy ofiarom katastrof i konfliktów.

Wsparcie z budżetu UE dla krajów spoza UE podzielono na trzy podstawowe kategorie:

 • część krajów rozwijających się, z którymi niektóre państwa UE mają ścisłe historyczne więzi (szczególnie regionu Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
 • kraje sąsiadujące z UE – w Europie Wschodniej, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie
 • kraje przygotowujące się do członkostwa w UE (kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Przykładowe programy w 2015 r.:

 • Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju English (2,4 mld euro)
 • Europejski Instrument Sąsiedztwa English (en) (2 mld euro)
 • Instrument Pomocy Przedakcesyjnej Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 mld euro).

Kto czerpie korzyści z budżetu UE?

Około 94 proc. środków z budżetu finansuje konkretne działania w UE i poza jej granicami. 508 mln Europejczyków korzysta w taki czy inny sposób z budżetu UE. Wspiera on miliony studentów, tysiące naukowców, liczne miasta, regiony i organizacje pozarządowe.

Ile wynoszą koszty bieżące?

Około 6 proc. budżetu. Kwota ta obejmuje koszty administracyjne wszystkich instytucji (głównie Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady UE), w tym tłumaczy pisemnych i ustnych, dzięki którym informacje udostępniane są we wszystkich językach urzędowych UE.

Największa z instytucji, Komisja, zmniejsza liczbę swoich pracowników o 1 proc. rocznie, jednocześnie przedłużając godziny pracy. Środek ten jest częścią pakietu reform, które ostatecznie przewidują zmniejszenie liczby personelu o 5 proc.

Początek strony

Budżet

Tekst zaktualizowano w czerwcu 2014 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Twitter

 • Budżet UEEnglish (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?