Kruimelpad

Begroting


Het budget van de Europese Unie bedraagt dit jaar (2014) zo'n 142 miljard euro. Dat is heel wat. Toch gaat het om niet meer dan 1% van de jaarlijks door de EU-economieën geproduceerde welvaart. 

Anders dan de meeste nationale begrotingen, heeft de EU-begroting een langere looptijd: minstens 5, en meestal 7 jaar. Binnen die periode, het meerjarig financieel kader françaisDeutschEnglish, begrenzen de EU-regeringen en het Europees Parlement de jaarlijkse EU-uitgaven per onderwerp ("post"). 

Het geld wordt uitgegeven op terreinen waar het logischer is om middelen te bundelen ten bate van de hele EU, en niet als land apart op te treden. Voorbeelden: vervoers-, energie- en communicatienetwerken tussen landen, milieuzorg, concurrentiebevorderende maatregelen, en Europese samenwerking onder wetenschappers en onderzoekers.

De EU-begroting in cijfers DeutschEnglishfrançais

Wie beslist er?

Hoeveel geld de EU uitgeeft en waaraan, wordt op democratische wijze beslist. Op basis van de maxima in het 7-jarige begrotingskader (meerjarig financieel kader françaisDeutschEnglish) stelt de EU ieder jaar een begroting op. Dat gaat zo:

 • de Europese Commissie doet per beleidsterrein en programma een voorstel voor het budget voor het jaar daarop; 
 • de regeringen van de EU-landen - via de Raad en de leden van het Europees Parlement - kunnen dit voorstel goedkeuren. Pas daarna is dit de begroting voor het volgende jaar.

Is dit alles?

Waaraan wordt het geld besteed?

Het grootste deel van de EU-begroting wordt gebruikt om groei en banen te creëren. Ook gaat er een aanzienlijk deel naar de Europese landbouw en plattelandsontwikkeling.

De grootste kostenposten in 2014

Vrouw die proeven doet in een laboratorium - © EU 

EU-begroting financiert onderzoek en innovatie

44,9% gaat naar slimme en inclusieve groei in de EU, verdeeld over:

 • 33,3 % voor onderontwikkelde regio’s in Europa en kansarme bevolkingsgroepen
 • 11,6 % om Europese firma’s meer concurrerentievermogen te geven

41,6% naar de productie van veilig en voldoende voedsel, innovatieve landbouw en efficiënt en duurzaam gebruik van grond en bossen. 

Hoe wordt de EU-begroting besteed? Wat zijn de belangrijkste begrotingsposten? (cijfers van 2014)

Binnen de Europese Unie

Voorbeelden van programma’s en hun begroting in 2014:

 • Horizon 2020 English – onderzoeks- en innovatieprogramma (9 miljard euro)
 • Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (3,4 miljard euro)
 • COSME English (en) – programma voor kleine ondernemingen (275,3 miljoen euro)
 • Connecting Europe English – vervoers-, energie- en digitale netwerken (1,9 miljard euro)
 • Erasmus+ – onderwijs, opleiding, jeugd en sport (1,6 miljard euro)
 • Life English – milieuprogramma (404,6 miljoen euro)
Taartdiagram van EU-begroting 2014 per begrotingspost - © EU

EU-begroting 2014 per rubriek van het financieel kader

Buiten de Europese Unie

Als wereldspeler heeft de EU bepaalde verplichtingen tegenover de buitenwereld: het bevorderen van de economische en sociale ontwikkeling, het handhaven van de vrede in de wereld en de hulpverlening aan slachtoffers van natuurrampen en conflicten. 

De EU-steun voor landen buiten de EU valt uiteen in 3 categorieën:

 • ontwikkelingslanden die historische banden met EU-landen hebben, vooral in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan
 • naburige landen in Oost-Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten
 • landen die zich voorbereiden op EU-lidmaatschap (kandidaat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten Deutsch (de) English (en) français (fr) )

Voorbeelden van programma’s in 2014:

 • Instrument voor ontwikkelingssamenwerking English (en) français (fr) (2,3 miljard euro)
 • Europees nabuurschapsinstrument English (en) français (fr) (2,2 miljard euro)
 • Instrument voor pretoetredingssteun Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 milard euro)

Wie profiteert van de EU-begroting?

Ongeveer 94% van de begroting gaat naar concrete projecten in het veld, zowel binnen de EU als daarbuiten. Van de 508 miljoen Europeanen profiteert iedereen wel op een of andere manier van de EU-begroting. Miljoenen studenten, onderzoekers, steden, regio’s en ngo’s zijn erbij gebaat.

Hoeveel gaat er naar de EU-instellingen zelf?

Ongeveer 6% van de begroting. Hierin zijn de administratieve kosten begrepen van alle instellingen (voornamelijk de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van de EU), inclusief alle vertalers en tolken die ervoor zorgen dat u informatie in alle officiële EU-talen kunt krijgen. 

De grootste instelling, de Commissie, heeft haar personeel onlangs met 1% ingekrompen en de werktijden verlengd in het kader van hervormingen die tegen 2020 een besparing van 8 miljard euro moeten opleveren. Uiteindelijk moet de totale personeelsbezetting met 5% omlaag.

Naar boven

Begroting

Manuscript voltooid in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenBlijf in contact

Twitter

 • EU-begrotingEnglish (en)

Naar boven

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?