Mogħdija tan-navigazzjoni

Baġit


Il-baġit annwali tal-UE hu ta’ €150,9 biljun (ċifri għall-2013) – ammont kbir f’termini assoluti, iżda 1% biss tal-ġid annwali ġġenerat mill-pajjiżi tal-UE.

Il-biċċa l-kbira tal-flus jintefqu biex tittejjeb il-ħajja taċ-ċittadini u l-komunitajiet tal-UE – parti kbira minnhom imorru għal reġjuni u gruppi fis-soċjetà anqas sinjuri, u biex jiġu ġġenerati l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku fl-UE.

Il-baġit tal-UE f'ċifri DeutschEnglishfrançais

Min jiddeċiedi kif jintefqu l-flus?

Il-proċess involut fid-deċiżjoni dwar kemm flus tonfoq l-UE – u fuq xiex tonfoqhom – hu wieħed demokratiku. Kull sena:

Segwitu

 • Meta l-flus ikunu ntużaw, il-Kummissjoni jeħtiġilha tirraporta lura lill-Parlament Ewropew dwar kif tkun nefqithom.
 • L-infiq jaqa' wkoll taħt l-iskrutinju mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Fuq xiex jintefqu l-flus?

Taħriġ ta' ħaddiema f'kapaċitajiet ġodda hu xi ħaġa li l-fondi tal-baġit tal-UE jiffinanzjaw © EU, DG REGIO

Fl-Ewropa

Il-flus tal-baġit jintużaw l-aktar għal:

 • taħriġ għal ħiliet ġodda u stimolu lin-negozji biex jinnovaw ruħhom u joħolqu l-impjiegi
 • ħarsien tal-ambjent u titjib fil-kwalità tal-ħajja permezz tal-iżvilupp rurali u ambjentali
 • bini ta' infrastruttura soda: toroq, ferroviji, pontijiet, pajpijiet tal-gass u linji tal-elettriku li jgħaqqdu l-aktar żoni mbiegħda tal-UE
 • appoġġ tad-diversità kulturali u skambji edukattivi
 • assistenza ta' emerġenza f'postijiet milquta minn għargħar jew terremoti.

Barra mill-Ewropa

Bħala parti interessata globali maġġuri, l-UE għandha ċerti obbligi lejn id-dinja ta' barra: il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, iż-żamma tal-paċi u l-għajnuna lill-vittmi ta' diżastri u kunflitti.

Hi partikolarment attiva fi 3 gruppi ta' pajjiżi:

 • partijiet tad-dinja li qed jiżviluppaw li wħud mill-pajjiżi tal-UE għandhom rabtiet storiċi qawwijin magħhom, speċjalment l-Afrika u r-reġjuni tal-Karibew u l-Paċifiku
 • ekonomiji emerġenti mal-fruntieri tal-Lvant tal-UE u madwar il-Mediterran
 • pajjiżi membri potenzjali tal-UE Deutsch (de) English (en) français (fr) .

L-ewwel 3 oqsma ta' nfiq (ċifri għall-2013)

 1. 46.8% jmorru biex l-UE ssir aktar kompetittiva u biex jistimolaw l-iżvilupp fl-ifqar reġjuni/pajjiżi ("koeżjoni").
 2. 29.1% jintefqu fuq infiq relatat mas-suq u għajnuniet diretti. Din l-għajnuna ma għadhiex marbuta ma' produzzjoni eċċessiva. Minflok, din tiżgura provvista ta' ikel sikur bi prezzijiet raġonevoli u tiżgura li l-bdiewa jgawdu minn dħul ġust, waqt li fl-istess ħin iħarsu l-ambjent.
 3. 10.7% huma allokati għall-iżvilupp rurali, l-ambjent u s-sajd.
Kif jintnefaq il-baġit tal-UE? (ċifri għall-2013)

Kif jintnefaq il-baġit tal-UE? (ċifri għall-2013)

Riċerka u Żvilupp - jinġabru r-riżorsi madwar l-UE

Ġeneralment, l-UE hi responsabbli biss mill-infiq tal-flus fejn dan jagħmel sens għall-pajjiżi membri tagħha li jaqsmu r-riżorsi bejniethom. Il-programmi ta’ riċerka xjentifika huma eżempju tajjeb ta’ dan.

Il-fondi tal-UE għar-riċerka jippromwovu proġetti integrati ta' riċerka li jinvolvu xjentisti li jaħdmu f'pajjiżi differenti tal-UE. Dan il-metodu jaqsam il-frott tar-riċerka nazzjonali madwar l-UE, kif ukoll joħloq ekonomiji ta' skala u sforz.

Bosta oqsma li jibbenefikaw jinkludu l-bijoteknoloġija, it-teknoloġiji tal-informazzjoni, in-nanoteknoloġija u r-riċerka spazjali.

Kemm tiswa l-UE biex titmexxa?

L-ispejjeż biex titmexxa l-UE (l-amministrazzjoni) jammontaw għal 6% tal-infiq totali. Dan jinkludi l-ispiża tat-tmexxija tal-istituzzjonijiet kollha (l-aktar il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri), u tat-tradutturi u l-interpreti li jagħmlu l-informazzjoni disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Fuq

Fuq


Filmati


Ibqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Baġit tal-UEEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?