Mogħdija tan-navigazzjoni

Il-baġit


Il-baġit annwali tal-UE hu ta’ €142 biljun (ċifri għall-2014) – ammont kbir f’termini assoluti, iżda 1% biss tal-ġid iġġenerat kull sena mill-ekonomiji tal-UE. 

B'kuntrast mal-baġits nazzjonali tal-pajjiżi tal-UE, il-baġit tal-UE jkopri perjodu itwal – tal-anqas 5 snin u spiss 7 snin. F'dan il-perjodu – il-qafas finanzjarju multi-annwali françaisDeutschEnglish – il-gvernijiet tal-UE u l-Parlament Ewropew jistabbilixxu l-limiti massimi annwali tal-infiq tal-UE f'diversi oqsma ("intestaturi"). 

Il-flus mill-baġit jintefqu fejn l-aktar jagħmel sens biex ngħaqqdu flimkien ir-riżorsi, aktar milli naġixxu bħala pajjiżi individwali – pereżempju nibnu l-konnessjonijiet ta' trasport, enerġija u komunikazzjonijiet aħjar bejn il-pajjiżi membri, intejbu l-ambjent minn naħa għal oħra tal-kontinent, nagħmlu l-ekonomija Ewropea globlament aktar kompetittiva, u ngħinu lix-xjentisti u r-riċerkaturi Ewropej sabiex jingħaqdu flimkien, għall-ġid tal-Ewropa kollha.

Il-baġit tal-UE f'ċifri DeutschEnglishfrançais  

Min jiddeċiedi kif jintefqu l-flus?

Id-deċiżjoni dwar kemm se tonfoq flus l-UE – u fuqiex tonfoqhom – hu proċess demokratiku. Abbażi tal-limiti massimi fil-baġit b'qafas ta' 7 snin (qafas finanzjarju pluriennali françaisDeutschEnglish), l-UE tadotta baġit ta' kull sena, kif ġej:

 • il-Kummissjoni Ewropea  tipproponi baġit għas-sena ta' wara, li jkopri kull politika u kull programm. 
 • Il-gvernijiet tal-UE – jaġixxu permezz tal-Kunsill tal-UE – u l-MPE fil-Parlament Ewropew japprovaw din il-proposta. Dan isir il-baġit tas-sena ta' wara.

Segwitu

Fuqiex jintefqu l-flus?

Il-parti ewlenija tal-baġit tal-UE tappoġġa t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi. Porzjon sinifikanti jintefaq ukoll fuq l-agrikultura Ewropea u l-iżvilupp rurali.

L-ewwel 3 oqsma ta' nfiq (ċifri tal-2014)

Mara tagħmel testijiet f'laboratorju - © UE 

Il-baġit tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni

44.9%tkabbir ekonomiku intelliġenti u inklużiv fl-UE, imqassam hekk:

 • 33.3% – għajnuna lil reġjuni sottożviluppati tal-Ewropa u lil sezzjonijiet żvantaġġati tas-soċjetà
 • 11.6% – sabiex il-kumpaniji Ewropej isiru aktar kompetittivi.

41.6% – għall-produzzjoni ta’ provvisti ta’ ikel sikuri u siguri, għall-biedja innovattiva u effiċjenti u għall-użu sostenibbli tal-art u foresti. 

Kif jintnefaq il-baġit tal-UE skont l-intestaturi baġitarji ewlenin? (ċifri tal-2014)

Fl-UE

Eżempji ta’ programmi u tal-baġit tagħhom fl-2014:

 • Orizzont 2020 English – programm ta' riċerka u innovazzjoni (€9bn)
 • Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (€3.4bn)
 • COSME English (en) – programm għan-negozji żgħar (€275.3m)
 • Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa English – netwerks tat-trasport, tal-enerġija u diġitali (€1.9bn)
 • Erasmus+ – edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport (€1.6bn)
 • Life English – programm ambjentali (€404.6m)
Dijagramma f'ċirku maqsum li turi l-baġit 2014 tal-UE skont il-qasam ta' nfiq - © UE

Il-baġit tal-UE għall-2014 skont l-intestatura tal-qafas finanzjarju

Barra l-UE

Bħala attur dinji ewlieni, l-UE għandha ċerti obbligi lejn id-dinja li ma tagħmilx parti minnha: il-promozzjoni tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali, iż-żamma tal-paċi u l-għajnuna lill-vittmi ta' diżastri u konflitti. 

L-għajnuna mill-baġit tal-UE lejn pajjiżi barra l-blokk tal-UE tinqasam f’3 gruppi ewlenin:

 • partijiet tad-dinja li qed jiżviluppaw fejn ċerti pajjiżi tal-UE għandhom rabtiet storiċi qawwijin (speċjalment l-Afrika u r-reġjuni tal-Karibew u l-Paċifiku)
 • pajjiżi ġirien – fl-Ewropa tal-Lvant, l-Afrika ta' Fuq u l-Lvant Nofsani
 • pajjiżi li qed jippreparaw biex jissieħbu mal-UE (kandidati jew kandidati potenzjali Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Eżempji ta’ programmi fl-2014:

 • Strument tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp English (en) français (fr) (€2.3bn)
 • Strument Ewropew ta’ viċinat English (en) français (fr) (€2.2bn)
 • Strument għall-assistenza ta' qabel l-adeżjoni Deutsch (de) English (en) français (fr) (€1.6bn)

Min jibbenefika mill-baġit tal-UE?

Madwar 94% tal-fondi tal-baġits attivitajiet konkreti fil-post f'pajjiżi tal-UE u lil hinn minnha. Kull wieħed mill-508 miljun ċittadin tal-UE jibbenefika b’xi mod jew ieħor mill-baġit tal-UE. Dan jgħin miljuni ta’ studenti, eluf ta' riċerkaturi, l-ibliet, ir-reġjuni u l-NGOs.

Kemm qed jintefaq għall-ispejjeż tat-tħaddim?

Madwar 6% tal-baġit. Dawn jinkludu kemm l-ispejjeż amministrattivi għall-istituzzjonijiet kollha (prinċipalment il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri) kif ukoll dawk tat-tradutturi u l-interpreti meħtieġa biex l-informazzjoni tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. 

L-akbar istituzzjoni, il-Kummissjoni, dan l-aħħar naqqset l-għadd tal-persunal b’1% bħala parti minn pakkett ta’ riforma li mistenni li jiffranka €8 biljun sal-2020, fl-aħħar mill-aħħar dan għandu jnaqqas il-persunal b’5%, filwaqt li fl-istess ħin jiżdied il-ħin tax-xogħol.

Fuq

Il‑Baġit

Manuskritt aġġornat f'Novembru 2014

Din il-pubblikazzjoni hi parti mis-serje "Nifhmu l-politiki tal-UE"


FuqIbqa’ mgħaqqad

Twitter

 • Baġit tal-UEEnglish (en)

Fuq

Għina nitjiebu

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

IvaLE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?