Navigācijas ceļš

Budžets


ES gada budžets sasniedz 150,9 miljardus eiro (2013. gada skaitļi) — nozīmīgu summu absolūtā izteiksmē, bet tā atbilst tikai 1 % no ES valstīs ik gadus radītās bagātības.

Lielākā daļa šīs naudas domāta ES pilsoņu un kopienu dzīves uzlabošanai. To galvenokārt izmanto, lai palīdzētu vismazāk nodrošinātajiem reģioniem un sociālajām grupām, kā arī lai radītu darbvietas un stimulētu izaugsmi visā ES.

ES budžets skaitļos DeutschEnglishfrançais

Kas lemj par izdevumiem?

Par ES budžeta summu un izdevumu sadalījumu lemj demokrātiskā procesā. Tādējādi katru gadu:

Uzraudzība

 • Pēc tam, kad nauda izmantota, Komisijai ir jāinformē Parlaments par to, ka tā izlietota.
 • Izdevumus kontrolē arī Revīzijas palāta.

Kur aiziet nauda?

ES budžeta līdzekļus izmanto arī darba ņēmēju apmācībai © ES, ĢD REGIO

Eiropā

To izmanto:

 • lai apmācītu cilvēkus jaunām prasmēm un lai mudinātu uzņēmumus ieviest jauninājumus un radīt jaunas darbvietas;
 • lai veicinātu vides aizsardzību un uzlabotu dzīves kvalitāti, pateicoties lauku un reģionu attīstībai;
 • lai attīstītu infrastrūktūru: autoceļus, dzelzceļus, tiltus, elektrolīnijas un gāzesvadus, kas savieno attālākos ES punktus;
 • lai sekmētu kultūras daudzveidību un mācībspēku apmaiņu izglītības jomā;
 • lai sniegtu ārkārtas palīdzību plūdu vai zemestrīču gadījumā.

Citur pasaulē

Tā kā ES pasaules arēnā ir ietekmīgs spēks, tai ir zināmi pienākumi pret valstīm aiz tās robežām: ekonomiskās un sociālās attīstības sekmēšana, miera uzturēšana un palīdzība katastrofās un konfliktos cietušajiem.

ES īpaši aktīvi darbojas triju kategoriju valstīs:

Trīs galvenās izdevumu jomas (2013. gada skaitļi)

 1. 46,8 % budžeta izmanto tam, lai padarītu ES konkurētspējīgāku un sekmētu visnabadzīgāko valstu un reģionu attīstību (“kohēzija”).
 2. 29,1 % atvēl izdevumiem, kas saistīti ar tirgu, un tiešajai palīdzībai. Šī palīdzība vairs nav saistīta ar pārprodukciju, ļauj garantēt veselīgas pārtikas apgādi par pieņemamām cenām un nodrošināt lauksaimniekiem taisnīgus ienākumus ar nosacījumu, ka viņi gādā par vides aizsardzību.
 3. 10,7 % atvēl lauku attīstībai, videi un zivsaimniecībai.
Kā tiek tērēts ES budžets? (2013. gada skaitļi)

Kā tiek tērēts ES budžets? (2013. gada skaitļi)

Pētniecība un izstrāde — resursu apvienošana ES

Principā ES izdevumi ir jāveic tikai tajās jomās, kur ir pamatoti apvienot ES resursus. Zinātniskās pētniecības programmas ir labs piemērs.

No savām pētniecības finansējuma programmām ES finansē vienotus pētniecības projektus, kas piesaista zinātniekus no dažādām dalībvalstīm. Pateicoties šai pieejai, valstu pētījumu rezultāti ir pieejami visā Eiropas Savienībā un tiek panākti apjomradīti ietaupījumi, un novērsta pūliņu dublēšana.

Ieguvējas ir daudzas jomas — biotehnoloģijas, informācijas tehnoloģijas, nanotehnoloģijas un kosmosa pētījumi.

Eiropas Savienības darbības izmaksas

Uz ES darbības administrēšanu attiecināmi 6 % kopējo izmaksu. Runa ir par visu iestāžu (pamatā Eiropas Komisijas, Parlamenta un ES Padomes) darbības izmaksām un tām, kas saistītas ar mutisko un rakstisko tulkošanu visās ES oficiālajās valodās.

Uz augšu

Uz augšu


Videomateriāli


Esiet informēti

Twitter

 • ES budžetsEnglish (en)

Uz augšu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?