Naršymo kelias

Biudžetas


Metinis Europos Sąjungos biudžetas yra 150,9 mlrd. eurų (2013 m. duomenys). Nors suma neabejotinai didelė, ji sudaro tik 1 % metinio ES šalių turto.

Didžioji pinigų dalis išleidžiama ES piliečių ir bendruomenių gyvenimui gerinti. Didelė dalis skiriama mažiau pasiturintiems regionams bei visuomenės grupėms ir darbo vietoms kurti bei ekonomikos augimui skatinti visoje ES.

ES biudžetas skaičiais DeutschEnglishfrançais

Kas sprendžia, kaip leisti biudžeto lėšas?

Sprendimas, kiek lėšų ir kaip ES išleis, priimamas demokratiškai. Kiekvienais metais:

Tolesni veiksmai

 • Lėšas panaudojus, Komisija privalo Parlamentui pateikti jų panaudojimo ataskaitą.
 • Išlaidas taip pat tikrina Europos Audito Rūmai.

Kokiais tikslais naudojamos lėšos?

Darbuotojų naujų įgūdžių ugdymas – viena iš ES biudžeto finansuojamų sričių © ES, DG REGIO

Europoje

Lėšos, be kita ko, skiriamos:

 • ugdyti naujus įgūdžius, įmones skatinti diegti inovacijas ir kurti naujas darbo vietas;
 • padėti apsaugoti aplinką ir, remiant kaimo vietovių bei regioninę plėtrą, gerinti gyvenimo kokybę;
 • plėtoti materialiąją infrastruktūrą: statyti tiltus, tiesti kelius, geležinkelius, elektros perdavimo linijas ir dujotiekius, siekiančius tolimiausius ES kampelius;
 • remti kultūrų įvairovę ir švietimo srities mainus;
 • teikti skubią pagalbą potvynių ar žemės drebėjimų atvejais.

Užsienyje

Kaip svarbi pasaulinė partnerė, ES turi tam tikrų įsipareigojimų likusios pasaulio dalies atžvilgiu: skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi, palaikyti taiką ir suteikti pagalbą nuo nelaimių ar konfliktų nukentėjusiems žmonėms.

Europos Sąjunga ypač aktyviai veikia 3 šalių grupėse:

 • besivystančiose šalyse, su kuriomis tam tikros ES šalys istoriškai glaudžiai susijusios, ypač Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionuose;
 • besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse prie ES rytinių sienų ir Viduržemio jūros;
 • potencialiose ES valstybėse narėse Deutsch (de) English (en) français (fr) .

3 svarbiausios finansavimo sritys (2013 m. duomenys)

 1. 46,8 % biudžeto lėšų skirta ES konkurencingumui didinti ir skurdesnių šalių (regionų) vystymuisi skatinti (sanglauda).
 2. 29,1 % skirta su rinka susijusioms išlaidoms ir tiesioginei pagalbai. Kitaip nei anksčiau, kai pagalba buvo susijusi su pertekline produkcija, dabar užtikrinamas patikimas apsirūpinimas saugiais maisto produktais už prieinamą kainą ir tinkamos ūkininkų pajamos, kurie savo ruožtu privalo rūpintis aplinkos apsauga.
 3. 10,7 % biudžeto skirta kaimo plėtrai, aplinkai ir žuvininkystei.
Kaip naudojamos ES biudžeto lėšos? (2013 m. duomenys)

Kaip naudojamos biudžeto lėšos? (2013 m. duomenys)

Moksliniai tyrimai ir plėtra. Visos ES išteklių telkimas

Iš esmės ES gali skirti lėšų tik tada, kai valstybėms narėms tikslinga sutelkti išteklius. Geras pavyzdys – mokslinių tyrimų programos.

ES skiriant lėšų moksliniams tyrimams skatinama imtis integruotų mokslinių tyrimų projektų, kuriuose dalyvautų įvairiose ES šalyse dirbantys mokslininkai. Taip nacionalinių mokslinių tyrimų rezultatais dalijamasi visoje ES, kuriama masto ekonomija ir tikslų siekiama protingai naudojant išteklius.

ES lėšomis finansuojama daug įvairių mokslinių tyrimų sričių, pavyzdžiui: biotechnologijų, informacinių technologijų, nanotechnologijų ir kosmoso sritys.

ES funkcionavimo kaina

ES funkcionavimo (administracinėms) išlaidoms skirtos biudžeto lėšos sudaro 6 % visų išlaidų. Tiek skirta visų institucijų (daugiausia Europos Komisijos, Parlamento ir ES Tarybos) administravimo ir informacijos vertimo raštu bei žodžiu į visas oficialiąsias ES kalbas išlaidoms finansuoti.

Į puslapio pradžią

Į puslapio pradžią


Vaizdo siužetai


Prisijunkite

Twitter

 • ES biudžetasEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?