Naršymo kelias

Biudžetas


Metinis Europos Sąjungos biudžetas yra 142 mlrd. eurų (2014 m. duomenys). Nors suma neabejotinai didelė, ji sudaro tik apie 1 % metinio ES šalių turto. 

Priešingai negu daugumos ES šalių nacionalinių biudžetų atveju, ES biudžetas numatomas ilgesniam laikotarpiui – bent 5, o paprastai 7 metams. Šiuo laikotarpiu – daugiametės finansinės programos françaisDeutschEnglish laikotarpiu – ES šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas kasmet nustato ribas, kiek lėšų per metus ES gali išleisti įvairiose srityse (tai vadinamosios biudžeto eilutės). 

Lėšos iš šio biudžeto leidžiamos ten, kur racionaliau sutelkti išteklius, o ne šalims veikti atskirai, pavyzdžiui: geresnėms transporto, energijos ir ryšių jungtims tarp valstybių narių plėtoti, aplinkos būklei visame žemyne gerinti, Europos ekonomikos konkurencingumui pasaulyje didinti ir Europos mokslininkams ir tyrėjams įvairiose šalyse padėti sutelkti jėgas visos Europos labui.

ES biudžetas skaičiais DeutschEnglishfrançais

Kas sprendžia, kaip leisti biudžeto lėšas?

Sprendimas, kiek lėšų ir kaip ES išleis, priimamas demokratiškai. Remdamasi 7 metų biudžeto programoje (daugiametėje finansinėje programoje françaisDeutschEnglish) nustatytomis ribomis ES kasmet priima biudžetą tokia tvarka:

 • Europos Komisija siūlo kitų metų biudžetą, skirtą visoms politikos sritims ir programoms. 
 • ES vyriausybės, veikdamos per ES Tarybą, ir Europos Parlamento nariai šį pasiūlymą tvirtina. Tai būna kitų metų biudžetas.

Tolesni veiksmai

Kam naudojamos lėšos?

Pagrindinė ES biudžeto dalis skiriama remti ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Didelė dalis taip pat išleidžiama Europos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai.

Pagrindinės išlaidų sritys (2014 m.)

Moteris atlieka laboratorinius bandymus © ES 

Iš ES biudžeto skiriama lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijoms

Pažangiam ir integraciniam augimui ES numatyta 44,9 % biudžeto lėšų, kurios suskirstytos taip:

 • 33,3 % skirta padėti menkai išsivysčiusiems Europos regionams ir nepalankioje padėtyje esančioms visuomenės grupėms;
 • 11,6 % numatyta Europos įmonių konkurencingumui didinti.

41,6 % lėšų skirta patikimai saugių maisto produktų gamybai, naujoviškam ūkininkavimui ir veiksmingam bei tvariam žemės ir miškų naudojimui. 

Kaip naudojamos ES biudžeto lėšos pagal pagrindines biudžeto eilutes? (2014 m. duomenys)

Europos Sąjungoje

Programų ir jų 2014 m. biudžeto pavyzdžiai:

 • Horizontas 2020 English“ – mokslinių tyrimų ir inovacijų programa (9 mlrd. eurų);
 • Jaunimo užimtumo iniciatyva (3,4 mlrd. eurų);
 • COSME English (en) – mažosioms įmonėms skirta programa (275,3 mln. eurų);
 • Europos infrastruktūros tinklų priemonė English – transportas, energetika ir skaitmeniniai tinklai (1,9 mlrd. eurų)
 • Erasmus+ “ – švietimas, mokymas, jaunimas ir sportas (1,6 mlrd. eurų);
 • LIFE English – aplinkos programa (404,6 mln. eurų).
2014 m. ES biudžeto diagrama pagal išlaidų sritis © ES

2014 m. ES biudžetas pagal finansinės programos biudžeto eilutes

Už ES ribų

Kaip svarbi pasaulinė partnerė, ES turi tam tikrų įpareigojimų likusiai pasaulio daliai: skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi, palaikyti taiką ir suteikti pagalbą nuo nelaimių ar konfliktų nukentėjusiems žmonėms. 

Pagalbą iš ES biudžeto jai nepriklausančioms šalims galima suskirstyti į 3 pagrindines grupes:

 • besivystančioms šalims, su kuriomis tam tikros ES šalys istoriškai glaudžiai susijusios, ypač Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno regionuose;
 • kaimyninėms šalims Rytų Europoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose;
 • besirengiančioms į ES stoti šalims (šalims kandidatėms arba potencialioms šalims kandidatėms Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

2014 m. programų pavyzdžiai:

 • Vystomojo bendradarbiavimo priemonė English (en) français (fr) (2,3 mlrd. eurų);
 • Europos kaimynystės priemonė English (en) français (fr) (2,2 mlrd. eurų);
 • Pasirengimo narystei pagalbos priemonė Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 mlrd. eurų).

Kas gauna naudos iš ES biudžeto?

Apie 94 % biudžeto lėšų skiriama faktinei veiklai vietoje finansuoti ES šalyse ir kitur. Iš ES biudžeto vienokiu ar kitokiu būdu gauna naudos kiekvienas iš 508 mln. europiečių. Jis padeda milijonams studentų, tūkstančiams mokslininkų, miestams, regionams ir NVO.

Kiek išleidžiama administravimui?

Apie 6 % biudžeto. Tai apima visų institucijų (daugiausia Europos Komisijos, Parlamento ir ES Tarybos) administravimo ir informacijos vertimo raštu bei žodžiu į visas oficialiąsias ES kalbas išlaidas. 

Didžiausia institucija Europos Komisija neseniai 1 % sumažino darbuotojų skaičių vykdydama reformas, dėl kurių tikimasi iki 2020 m. sutaupyti 8 mlrd. eurų galiausiai sumažinant darbuotojų skaičių 5 % ir kartu didinant darbo valandų skaičių.

Į puslapio pradžią

Biudžetas

Rankraštis atnaujintas 2014 m. lapkričio mėn.

Tai vienas iš serijos „Apie Europos Sąjungos politiką“ leidinių


Į puslapio pradžiąPrisijunkite

Twitter

 • ES biudžetasEnglish (en)

Į puslapio pradžią

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?