Navigacijski put

Proračun


Godišnji proračun EU-a iznosi 142 milijarde EUR (podaci za 2014.), što je velik apsolutni iznos, no on čini svega oko 1 % sveukupnih prihoda koje gospodarstva EU-a ostvaruju svake godine. 

Za razliku od većine nacionalnih proračuna država članica EU-a, proračunom EU-a obuhvaćeno je duže razdoblje od najmanje 5 ili obično 7 godina. U tom razdoblju (višegodišnji financijski okvir françaisDeutschEnglish) vlade država EU-a i Europski parlament ograničuju godišnju potrošnju EU-a u nekoliko područja („naslovi”). 

Sredstva iz proračuna troše se na ona područja u kojima je udruživanje resursa logičnije od pojedinačnog djelovanja država članica, primjerice u izgradnji boljih prometnih, energetskih i komunikacijskih veza među državama članicama, poboljšanju zaštite okoliša na cijelom kontinentu, postizanju konkurentnijeg europskog gospodarstva na globalnoj razini te pomaganju europskim znanstvenicima i istraživačima u prekograničnom udruživanju snaga, u korist cijele Europe.

Proračun EU-a u brojkama DeutschEnglishfrançais  

Tko odlučuje o načinu potrošnje?

Odlučivanje o tome koliko će se i na što trošiti demokratski je postupak. Na temelju gornjih granica u sedmogodišnjem okvirnom proračunu (višegodišnji financijski okvir françaisDeutschEnglish), EU svake godine donosi proračun na sljedeći način:

 • Europska komisija  predlaže proračun za sljedeću godinu kojim su obuhvaćene sve politike i programi. 
 • Vlade država EU-a koje djeluju preko Vijeća EU-a te zastupnici u Europskom parlamentu prihvaćaju prijedlog. To postaje godišnji proračun za narednu godinu.

Daljnje postupanje

Na što se troše sredstva?

Glavnim dijelom proračuna EU-a podupire se rast i otvaranje radnih mjesta. Znatan dio odvaja se i za europsku poljoprivredu i ruralni razvoj.

Područja u koja se najviše ulaže (2014.)

Woman performing lab tests - © EU 

Iz proračuna EU-a financiraju se istraživanje i inovacije

44,9 %pametan i uključujući rast u EU-u, podijeljen na:

 • 33,3 % — pomaganje nedovoljno razvijenim regijama Europe i društvenim skupinama u nepovoljnijem položaju
 • 11,6 % — podizanje konkurentnosti europskih poduzeća.

41,6 % — proizvodnja sigurnih i pouzdanih zaliha hrane, inovativna poljoprivreda i učinkovito i održivo gospodarenje zemljištem i šumama. 

Kako se troše proračunska sredstva EU-a prema glavnim stavkama proračuna? (podaci za 2014.)

Unutar EU-a

Primjeri programa i povezanih proračuna u 2014.:

 • Obzor 2020. English — program za istraživanje i inovacije (9 milijardi EUR)
 • Inicijativa za zapošljavanje mladih (3,4 milijarde EUR)
 • COSME English (en) — program za mala poduzeća (275,3 milijuna EUR)
 • Instrument za povezivanje Europe English — prometne, energetske i digitalne mreže (1,9 milijarde EUR)
 • Erasmus+ — obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport (1,6 milijarde EUR)
 • Life English — program za okoliš (404,6 milijuna EUR)
Kružni dijagram rashodovnih područja u proračunu EU-a 2014. – © EU

Proračun EU-a za 2014. prema naslovu financijskog okvira

Treće zemlje

Kao vodeći svjetski čimbenik EU ima obveze prema trećim zemljama, što obuhvaća promicanje gospodarskog i društvenog razvoja, održavanje mira te pružanje pomoći žrtvama katastrofa i sukoba. 

Pomoć koja se iz proračunskih sredstava EU-a dodjeljuje trećim zemljama dijeli se na 3 glavne skupine zemalja:

 • zemlje u razvoju s kojima države EU-a imaju jake povijesne veze, posebice zemlje Afrike te karipskog i pacifičkog područja
 • susjedne zemlje u istočnoj Europi, Sjevernoj Africi i na Bliskom Istoku
 • države koje se pripremaju za članstvo u EU-u (države kandidatkinjeili potencijalne kandidatkinje Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Primjeri programa u 2014.:

 • Instrument za razvojnu suradnju English (en) français (fr) (2,3 milijarde EUR)
 • Europski instrument za susjedstvo English (en) français (fr) (2,2 milijarde EUR)
 • Instrument pretpristupne pomoći (IPA) Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 milijarde EUR)

Tko se koristi proračunskim sredstvima EU-a?

Otprilike 94 % proračunskih sredstava namijenjeno je stvarnim aktivnostima na terenu u državama članicama EU-a i trećim zemljama. Svaki od 508 milijuna Europljana na neki će način imati koristi od proračuna EU-a. Njime se pomaže milijunima studenata, tisućama istraživača, gradova, regija i nevladinih organizacija.

Koliko se troši na tekuće troškove?

Oko 6 % proračuna, što uključuje administrativne troškove svih institucija (uglavnom Europske komisije, Parlamenta i Vijeća EU-a) te pismenih i usmenih prevoditelja zahvaljujući kojima su informacije dostupne na svim službenim jezicima EU-a. 

Najveća institucija, Komisija, nedavno je smanjila broj zaposlenika za 1 % u okviru paketa reformi kojim se očekuje da će se do 2020. ostvariti ušteda od 8 milijardi EUR, uz konačno smanjenje osoblja za 5 %, i istodobno povećala radno vrijeme.

Vrh

Proračun

Rukopis ažuriran u studenome 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhOstanite povezani

Twitter

 • Proračun EU-aEnglish (en)

Vrh

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?