Cosán nascleanúna

An buiséad


Is ionann buiséad bliantúil an AE agus €150,9 billiún (figiúirí 2013) – suim mhór ann féin, ach níl ach 1% den saibhreas a chruthaíonn tíortha an AE in aghaidh na bliana i gceist leis.

Caitear an chuid is mó den airgead ar fheabhsú chaighdeán maireachtála shaoránaigh agus phobail an AE – téann cuid mhaith de do na réigiúin agus na grúpaí sa tsochaí is lú rachmais, agus úsáidtear é freisin chun poist agus fás a chruthú ar fud na hEorpa.

Buiséad an AE de réir na bhfigiúirí DeutschEnglishfrançais

Cé a chinneann cén chaoi a gcaitear an t-airgead?

Cinntear cé mhéad airgid a chaithfidh an AE - agus céard air a gcaithfear é - trí phróiseas daonlathach. Gach bliain:

Obair leantach

 • Nuair atá an t-airgead caite, ní mór don Choimisiún tuairisc a thabhairt don Pharlaimint faoin gcaoi ar caitheadh é.
 • Déantar grinnscrúdú ar an gcaiteachas freisin. Cúirt na nIniúchóirí a dhéanann sin.

Céard air a gcaitear an t-airgead?

Oiliúint i scileanna nua a chur ar oibrithe - gníomh a mhaoinítear as buiséad an AE © EU, DG REGIO

San Eoraip

I measc na bpríomhúsáidí a bhaintear as airgead an bhuiséid tá:

 • oiliúint a chur ar dhaoine i scileanna nua agus gnólachtaí a spreagadh le bheith nuálaíoch agus poist a chruthú
 • cuidiú an comhshaol a chaomhnú agus cáilíocht bheatha a fheabhsú trí fhorbairt tuaithe agus réigiúnach
 • bonneagar crua a thógáil: bóithre, iarnróid, droichid, línte tarchuir chumhachta agus gáis a nascann gach cearn den AE le chéile
 • tacaíocht a thabhairt don éagsúlacht chultúrtha agus do mhalartuithe oideachasúla
 • cúnamh éigeandála a thabhairt i gcás tuilte nó creathanna talún.

Thar lear

Toisc gur gníomhaire mór domhanda é, tá dualgas áirithe ar an AE cuidiú le cuid eile an domhain: forbairt eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn, an tsíocháin a choimeád agus cuidiú le híospartaigh tubaistí agus coinbhleachta.

Bítear an-ghníomhach in 3 ghrúpaí tíortha:

 • limistéir den domhan atá i mbéal forbartha agus a bhfuil naisc láidre stáiriúla ag tíortha áirithe den AE leo, go háirthe an Afraic agus réigiúin Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin
 • tíortha atá i mbéal a dtionsclaithe feadh theorainneacha thoir an AE agus mórthimpeall na Meánmhara
 • tíortha a d'fhéadfadh teacht isteach san AE Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Na 3 réimse is mó caiteachais (figiúirí 2013)

 1. Caitear 46.8% den bhuiséad ar an AE a dhéanamh níos iomaíche agus ar bhorradh a chur faoin bhforbairt sna tíortha agus sna réigiúin is boichte de ("comhtháthú").
 2. Caitear 29.1% de ar chúrsaí a bhaineann leis an margadh agus ar chúnamh díreach. Ní bhaineann an cúnamh seo le táirgeacht iomarcach a thuilleadh, seachas sin úsáidtear an cúnamh seo chun soláthair bia shábháilte a chinntiú ar phraghsanna réasúnta agus déantar deimhin de go bhfaigheann feirmeoirí ioncam cóir, mar chúiteamh ar an gcomhshaol a chaomhnú freisin.
 3. Leithdháiltear 10.7% de ar fhorbairt tuaithe, an comhshaol agus an iascach.
Cén chaoi a gcaitear buiséad an AE? (figiúirí 2013)

Cé chaoi a gcaitear buiséad an AE? (figiúirí 2013)

Taighde agus Forbairt - acmhainní ó gach uile chearn den AE a chomhthiomsú

I gcoitinne, ní bhíonn sé d'fhreagracht ar an AE airgead a chaitheamh ach sna réimsí ina mbaineann ciall le hacmhainní na mBallstát a chomhthiomsú. Sampla maith de sin cláir thaighde eolaíocha.

Tríd an maoiniú a chuireann an AE ar fáil do thaighde, cothaítear tionscadail thaighde chomhtháthaithe a mbíonn eolaithe i dtíortha éagsúla den AE ag obair orthu. Ar an dóigh sin, roinntear torthaí taighde náisiúnta ar an AE ar fad, agus cuirtear leis an iarracht trí chomhar agus trí bharainneacht an mhórscála.

Baintear leas as an maoiniú sin i réimsí na biteicneolaíochta, na dteicneolaíochtaí faisnéise, na nanaitheicneolaíochta agus an taighde spáis.

Costas riaracháin an AE

Caitear 6% den bhuiséad iomlán ar chostas riaracháin an AE. Áirítear sa mhéid sin, costais riaracháin na n-institiúidí ar fad (an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an AE go príomha) agus costas na n-aistritheoirí agus na n-ateangairí a chuireann eolas ar fáil i ngach ceann de theangacha oifigiúla an AE.

Barr

Barr


Físeáin


Fan ceangailte

Twitter

 • Buiséad an AEEnglish (en)

Barr

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?