Talousarvio


EU:n vuotuinen talousarvio on 142 miljardia euroa (v. 2014). Vaikka summa on suuri, se on kuitenkin vain noin yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta. 

EU:n talousarvio laaditaan pidemmälle jaksolle kuin useimpien EU-maiden kansalliset talousarviot. EU:n talousarviokausi on vähintään viisi vuotta ja yleensä seitsemän vuotta. Monivuotinen rahoituskehys françaisDeutschEnglish, jossa EU-maiden hallitukset ja Euroopan parlamentti asettavat EU:n eri alojen menoille ylärajan, kattaa koko talousarviokauden. 

Talousarviovarat käytetään kohteisiin, joissa on järkevämpää yhdistää voimavarat sen sijaan, että kukin maa toimisi yksinään. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi parempien liikenneyhteyksien rakentaminen, EU-maiden välisten energia- ja viestintäyhteyksien parantaminen, ympäristön tilan parantaminen, EU:n talouden kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen sekä EU:n tiedealan kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Toimilla halutaan hyödyttää koko EU:ta.

EU:n talousarvio lukuina DeutschEnglishfrançais  

Kuka päättää varojen käytöstä?

EU:n varainkäytöstä päätetään demokraattisesti. Seitsenvuotisen talousarviokehyksen (monivuotisen rahoituskehyksen françaisDeutschEnglish) pohjalta EU tekee joka vuosi vuotuisen talousarvion.

 • Euroopan komissio tekee ehdotuksen siitä, miten paljon varoja kutakin politiikan alaa ja ohjelmaa varten olisi osoitettava. 
 • EU-maiden hallitusten edustajat, jotka kokoontuvat EU:n neuvostossa, ja Euroopan parlamentin jäsenet päättävät ehdotuksen hyväksymisestä. Kun he hyväksyvät ehdotuksen, siitä tulee seuraavan vuoden talousarvio.

Seuranta

Mihin varat käytetään?

Suurin osa EU:n talousarviosta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen. Huomattava osuus osoitetaan myös EU:n maatalouden ja maaseudun kehittämisen hyväksi.

Tärkeimmät menoerät (v. 2014)

Nainen tekee laboratoriokoetta - © EU 

EU-rahoitus tutkimukselle ja innovoinnille

44,9 %älykäs ja osallistava kasvu EU:ssa:

 • 33,3 % – EU:n alikehittyneiden alueiden ja muita heikommassa asemassa olevien yhteiskuntaryhmien auttaminen
 • 11,6 % – eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn tehostaminen.

41,6 % – turvallisten elintarvikkeiden saanti, innovatiivinen maataloustuotanto sekä tehokas ja kestävä maan ja metsien käyttö. 

EU:n talousarvion jakautuminen tärkeimpien budjettikohtien mukaisesti (vuoden 2014 luvut)

EU:n alueella

Esimerkkejä ohjelmista ja niiden budjeteista vuonna 2014:

 • Horisontti 2020 English – tutkimus- ja innovointiohjelma (9 miljardia euroa)
 • Nuorisotyöllisyysaloite (3,4 miljardia euroa)
 • COSME English (en) – pk-yritysohjelma (275,3 miljoonaa euroa)
 • Verkkojen Eurooppa English – liikenne-, energia ja digitaaliverkot (1,9 miljardia euroa)
 • Erasmus+ – koulutus, nuoriso ja urheilu (1,6 miljardia euroa)
 • Life English – ympäristöohjelma (404,6 miljoonaa euroa)
Kaavio EU:n vuoden 2014 talousarviovarojen käytöstä menoalueittain - © EU

EU:n vuoden 2014 talousarvio rahoituskehyksen otsakkeiden mukaisesti

EU:n ulkopuolella

Koska EU on keskeinen kansainvälinen toimija, sillä on tiettyjä velvoitteita muita kohtaan. Se edistää taloudellista ja sosiaalista kehitystä, turvaa rauhaa ja auttaa katastrofien ja konfliktien uhreja. 

EU:n talousarviosta EU:n ulkopuolisille maille annettavassa tuessa on kolme pääryhmää:

 • sellaiset kehitysmaat, joihin joillakin EU-mailla on vahvat historialliset siteet (erityisesti Afrikassa ja Karibian ja Tyynenmeren alueella)
 • naapurimaat – Itä-Euroopassa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä
 • EU:hun liittymistä valmistelevat maat (ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Esimerkkejä ohjelmista vuonna 2014:

 • Kehitysyhteistyön rahoitusväline English (en) français (fr) (2,3 miljardia euroa)
 • Euroopan naapuruusväline English (en) français (fr) (2,2 miljardia euroa)
 • Liittymistä valmisteleva tukiväline Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 miljardia euroa)

Kuka hyötyy EU:n talousarviosta?

Noin 94 % talousarviovaroista käytetään EU-maissa tai muualla maailmassa toteutettavien konkreettisten toimien rahoittamiseen. Kaikki 508 miljoonaa EU-kansalaista hyötyvät tavalla tai toisella EU:n talousarviosta. Siitä tuetaan miljoonia opiskelijoita, tuhansia tutkijoita, kaupunkeja, alueita ja kansalaisjärjestöjä.

Mikä on juoksevien kulujen osuus?

Noin 6 % talousarviosta käytetään erilaisiin juokseviin menoihin. Niitä ovat EU-toimielinten (kuten Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston) hallinnolliset menot sekä esimerkiksi kääntäjien ja tulkkien palkkaus, jotta tietoa on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. 

Euroopan komissio, joka on suurin toimielin, vähensi hiljattain henkilöstöään 1 %:lla. Samalla työaikaa lisättiin, ja lopullisena tavoitteena on henkilöstön vähentäminen 5 %:lla. Tämä on osa uudistuspakettia, jolla on määrä säästää 8 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä.

Sivun alkuun

Talousarvio

Teksti on päivitetty marraskuussa 2014

Julkaisu kuuluu Valokeilassa Euroopan unionin politiikka -sarjaan


Sivun alkuunPidä yhteyttä

Twitter

 • EU:n talousarvioEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.