Talousarvio


EU:n vuosittainen talousarvio on 150,9 miljardia euroa (v. 2013). Vaikka summa on suuri, se on kuitenkin vain yksi prosentti EU-maiden yhteenlasketusta vuotuisesta bruttokansantuotteesta.

Suurin osa varoista käytetään EU:n kansalaisten ja yhteisöjen elämänlaadun parantamiseen. Budjettivaroilla tuetaan etenkin heikommassa asemassa olevia alueita ja yhteiskuntaryhmiä sekä työllisyyttä ja kasvua kaikkialla EU:ssa.

EU:n talousarvio lukuina DeutschEnglishfrançais

EU:n varojen käyttö

EU:n varainkäytöstä päätetään demokraattisesti. Vuosittaisessa budjettimenettelyssä

Seuranta

Mihin varat käytetään

EU:n talousarviosta tuetaan muun muassa koulutusta © EU, DG REGIO

Euroopassa

EU:n budjettivaroista muun muassa

 • tuetaan koulutusta ja kannustetaan yrityksiä innovointiin ja uusien työpaikkojen luomiseen
 • autetaan luonnonympäristön säilyttämisessä sekä elämänlaatua parantavassa maaseudun ja alueiden kehittämisessä
 • rakennetaan infrastruktuuria: rahoitetaan teitä, rautateitä, siltoja sekä voima- ja kaasujohtoja, joilla parannetaan EU:n syrjäisimpien alueiden liikenne- ja muita yhteyksiä
 • tuetaan kulttuurista monimuotoisuutta ja koulutusvaihtoa
 • rahoitetaan hätäapua esimerkiksi tulvien tai maanjäristysten uhreille.

Muualla maailmassa

Maailmanlaajuisena vaikuttajana EU katsoo, että sen tehtävänä on tukea taloudellista ja sosiaalista kehitystä, osallistua rauhanturvaamiseen ja antaa apua luonnononnettomuuksien ja konfliktien uhreille eri puolilla maailmaa.

EU tukee erityisesti seuraavia maita:

 • sellaiset kehitysmaat, joilla on vahvat historialliset siteet EU-maihin, kuten Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen (AKT) maat
 • nousevan talouden maat EU:n itärajan tuntumassa ja Välimeren alueella
 • EU:n jäsenyyttä hakeneet maat Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Tärkeimmät menoerät (2013)

 1. 46,8 % ohjataan toimiin, joilla parannetaan EU:n kilpailukykyä ja edistetään köyhimpien maiden ja alueiden kehitystä ("koheesiota" eli yhteenkuuluvuutta)
 2. 29,1 % käytetään markkinoihin liittyviin menoihin ja suoriin tukiin. Varoilla ei enää tueta ylituotantoa, vaan varmistetaan turvallisten elintarvikkeiden tarjonta kohtuulliseen hintaan sekä taataan maanviljelijöille kohtuulliset tulot – myös korvauksena ympäristön suojelusta.
 3. 10,7 % on varattu maaseudun kehittämiseen sekä ympäristö- ja kalastusalaan.
EU:n budjettivarojen käyttö (2013)

EU:n budjettivarojen käyttö (2013)

Tutkimus ja kehitys — resurssien yhdistäminen eri puolilla EU:ta

EU:n varoja käytetään pääsääntöisesti ainoastaan sellaisiin hankkeisiin, joissa jäsenmaiden on järkevää yhdistää voimavaransa. Tieteellisen tutkimuksen ohjelmat ovat hyvä esimerkki tästä.

EU:n tutkimusrahoituksella edistetään yleiseurooppalaisia tutkimushankkeita, joissa työskentelee tutkijoita eri EU-maissa. Näin kansallinen tutkimus voi tuottaa hedelmää koko EU:n alueella, ja samalla päästään hyödyntämään mittakaavaetuja.

EU:n tuesta hyötyvät monet alat, esimerkiksi biotekniikka, tietotekniikka, nanoteknologia sekä avaruustutkimus.

EU:n hallintomenot

EU:n toiminnasta aiheutuvien hallintomenojen osuus on 6 % kaikista menoista. Tämä summa kattaa kaikkien toimielinten (ensi sijassa Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston) toiminnasta aiheutuvat kustannukset sekä kääntämisen ja tulkkauksen, joita tarvitaan, jotta tietoa voitaisiin tarjota EU:n kaikilla virallisilla kielillä.

Sivun alkuun

Sivun alkuun


Videot


Pidä yhteyttä

Twitter

 • EU:n talousarvioEnglish (en)

Sivun alkuun

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Aiheeseen liittyvää

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.