Navigatsioonitee

Eelarve


ELi aastaeelarve on 150,9 miljardit eurot (2013. aasta andmed) – suur summa absoluutväärtuses, kuid vaid 1% ELi liikmesriikide loodud iga-aastasest väärtusest.

Enamikku sellest rahast kulutatakse ELi kodanike ja kogukondade elujärje parandamiseks, millest omakorda suur osa läheb vaesematele piirkondadele ja kodanikerühmadele ning töökohtade loomise ja majanduskasvu ergutamisse kõikjal ELis.

ELi eelarve arvudes DeutschEnglishfrançais

Kes otsustab, kuidas raha kasutatakse?

Selle üle otsustamine, kui palju ja millele ELi rahalisi vahendeid kasutatakse, on demokraatlik protsess. Igal aastal:

Järelmeetmed

 • Pärast raha kasutamist peab komisjon esitama Euroopa Parlamendile aruande, kuidas seda tehti.
 • Eelarvevahendite kasutamist kontrollib ka Euroopa Kontrollikoda.

Milleks raha kasutatakse?

Töötajatele uute oskuste õpetamine on üks valdkond, mida ELi eelarvest rahastatakse © EU, regionaalarengu peadirektoraat

Euroopas

Mõned peamised kasutusalad on järgmised:

 • inimeste koolitamine uute oskuste omandamiseks ning ettevõtjate ergutamine innovatsiooniks ja uute töökohtade loomiseks;
 • keskkonna kaitsmisele kaasa aitamine ja elukvaliteedi parandamine maaelu arengu ja regionaalarengu kaudu;
 • nn kõva taristu ehitamine: maanteed, raudteed, sillad, elektriliinid ja gaasitrassid, mis ulatuvad ELi kaugeimate nurkadeni;
 • kultuurilise mitmekesisuse toetamine ja haridusalased vahetused;
 • hädaabi osutamine üleujutuste ja maavärinate korral.

Välismaal

Mängides ülemaaimsel tasandil olulist rolli, on ELil muu maailma ees teatavad kohustused: majandusliku ja sotsiaalse arengu edendamine, rahu tagamine ning katastroofi- ja konfliktiohvrite abistamine.

EL on eriti aktiivne kolmes järmises riikide rühmas:

Kolm suurimat kuluvaldkonda (2013. aasta andmed)

 1. 46,8% on eraldatud ELi konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ja arengu turgutamiseks ELi vaeseimates riikdes/piikondades (ühtekuuluvus);
 2. 29,1% on eraldatud turuga seotud kuludeks ja otsetoetustele. Olles mitte enam seotud ületootmisega, tagab asjaomane abi see-eest ohutu toidu tarned mõistlike hindadega ning ka selle, et põllumajandusettevõtjad saavad õiglast tasu, samuti vastutasuks keskkonna kaitsmise eest;
 3. 10,7% on eraldatud maaelu arengule, keskkonnale ja kalandusele.
Kuidas ELi eelarve jaguneb? (2013. aasta andmed)

Kuidas ELi eelarve jaguneb? (2013. aasta andmed)

Teadus- ja arendustegevus − vahendite koondamine kõikjal ELis

Üldiselt kasutab EL rahalisi vahendeid ainult seal, kus liikmesriikidele on kasulik oma vahendeid ühendada. Teadusuuringute programmid on siinkohal heaks näiteks.

ELi teadusuuringute rahastamisega edendatakse integreeritud uurimisprojekte, mis kaasavad erinevates ELi liikmesriikides töötavaid teadlasi. Asjaomase lähenemisviisi abil jagatakse riiklike teadusuuringute tulemusi kõikjal ELis, luues samas mastaabisäästu ja vähendades jõupingutusi.

Kasu saavaid valdkondi on erinevaid, sealhulgas biotehnoloogia, infotehnoloogia, nanotehnoloogia ja kosmoseuuringud.

ELi halduskulud

ELile (haldusele) kulub kokku 6% kogukuludest. Need hõlmavad kõikide institutsioonide (eelkõige Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu) halduskulusid ning nendele tõlkijatele ja tõlkidele eraldatavaid kulusid, kes muudavad teabe kättesaadavaks kõigis ELi ametlikes keeltes.

Üles

Üles


Videod


Püsige liinil

Twitter

 • ELi eelarveEnglish (en)

Üles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?