Προϋπολογισμός


Ο ετήσιος προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε 150,9 δισ. ευρώ (στοιχεία του 2013)· ένα σημαντικό ποσό σε απόλυτες τιμές, που όμως αντιστοιχεί μόνον στο 1% του ετήσιου πλούτου που παράγουν οι χώρες της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού διατίθεται για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και των κοινοτήτων της ’Ενωσης, ενώ μεγάλο τμήμα του διοχετεύεται στις μειονεκτούσες περιοχές και κοινωνικές ομάδες, και στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε αριθμούς DeutschEnglishfrançais

Ποιος αποφασίζει για το πώς δαπανώνται τα χρήματα;

Το ύψος και η κατανομή των δαπανών της ΕΕ αποφασίζονται με δημοκρατική διαδικασία. Κάθε χρόνο:

Παρακολούθηση

 • Μόλις τα χρήματα διατεθούν, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για τον τρόπο διάθεσής τους.
 • Οι δαπάνες υπόκεινται επίσης στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πού δαπανώνται τα χρήματα;

Η κατάρτιση των εργαζομένων σε νέες δεξιότητες είναι μια δράση που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ © EΕ, ΓΔ REGIO

Στην Ευρώπη

Μερικές από τις κυριότερες χρήσεις είναι:

 • η κατάρτιση ατόμων σε νέες δεξιότητες και η τόνωση των επιχειρήσεων με στόχο την καινοτομία και τη δημιουργία απασχόλησης
 • η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και η βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης
 • η δημιουργία βασικών υποδομών: οδικοί άξονες, σιδηρόδρομοι, γέφυρες, γραμμές ηλεκτροδότησης και αγωγοί φυσικού αερίου που συνδέουν τις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ μεταξύ τους
 • η στήριξη της πολιτιστικής πολυμορφίας και των εκπαιδευτικών ανταλλαγών
 • η παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις πλημυρών και σεισμών.

Εκτός ΕΕ

Ως σημαντικός παγκόσμιος εταίρος, η ΕΕ έχει αναλάβει ορισμένες υποχρεώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, διατήρηση της ειρήνης και παροχή βοήθειας στα θύματα καταστροφών και συγκρούσεων.

Αναπτύσσει ιδίως δράση σε 3 ομάδες χωρών:

 • τις περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου με τις οποίες ορισμένες χώρες της ΕΕ διατηρούν ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς, ιδιαίτερα τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού
 • τις αναδυόμενες οικονομίες στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ και γύρω από τη Μεσόγειο
 • τα εν δυνάμει κράτη μέλη της ΕΕ Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Οι 3 τομείς που απορροφούν τα μεγαλύτερα ποσά (στοιχεία του 2013)

 1. Το 46,8% του προϋπολογισμού διατίθεται σε δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στην τόνωση της ανάπτυξης των οικονομικά ασθενέστερων χωρών/περιφερειών της («συνοχή»).
 2. Το 29,1% διατίθεται σε δαπάνες που συνδέονται με την αγορά και σε άμεσες ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις αυτές δεν συνδέονται πλέον με την πλεονασματική παραγωγή, αλλά διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα σε λογικές τιμές και εγγυώνται ένα αξιοπρεπές εισόδημα για τους αγρότες, σε αντάλλαγμα με την υποχρέωση να προστατεύουν το περιβάλλον.
 3. Το 10,7% του προϋπολογισμού διατίθεται για την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την αλιεία.
Πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ; (Στοιχεία του 2013)

Πώς δαπανάται ο προϋπολογισμός της ΕΕ; (Στοιχεία του 2013)

Έρευνα και Ανάπτυξη: συλλογική χρήση πόρων σε όλη την ΕΕ

Σε γενικές γραμμές, η ΕΕ είναι αρμόδια για τις δαπάνες μόνον στους τομείς όπου η συλλογική χρήση των πόρων είναι προς όφελος των κρατών μελών της. Τα προγράμματα επιστημονικής έρευνας αποτελούν ένα καλό παράδειγμα.

Η χρηματοδότηση της έρευνας από την ΕΕ, προωθεί ολοκληρωμένα ερευνητικά σχέδια στα οποία συμμετέχουν επιστήμονες από διάφορες χώρες της ΕΕ. Χάρη στην προσέγγιση αυτή, τα οφέλη από εθνικές έρευνες επεκτείνονται σε όλη την ΕΕ, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και εξοικονόμηση κόπου και ενέργειας.

Οι τομείς που ευνοούνται είναι πολλοί, μεταξύ άλλων η βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφορικής, η νανοτεχνολογία και η διαστημική έρευνα.

Ποιο είναι το κόστος λειτουργίας της ΕΕ;

Το κόστος λειτουργίας της ΕΕ (διοικητικές υπηρεσίες) αντιστοιχεί στο 6% των συνολικών δαπανών. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνεται το κόστος λειτουργίας όλων των θεσμικών οργάνων (κυρίως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ), καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης και διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Αρχή σελίδας

Αρχή σελίδας


Βίντεο


Κρατήστε επαφή

Twitter

 • Προϋπολογισμός της ΕΕEnglish (en)

Αρχή σελίδας

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;