Budget


EU's årlige budget er på 150,9 mia. euro (tal for 2013) – et stort beløb på papiret, som dog kun udgør 1 % af den rigdom, EU-landene skaber hvert år.

De fleste af pengene bliver brugt på at forbedre levevilkårene for EU's borgere og fællesskab – en stor del går til mindre gunstigt stillede regioner og befolkningsgrupper og til at skabe beskæftigelse og vækst i hele EU.

EU's budget i tal DeutschEnglishfrançais

Hvem beslutter, hvordan pengene skal bruges?

Beslutningen om, hvor meget EU skal bruge – og til hvad – er en demokratisk proces. Hvert år:

 • foreslår Kommissionen et budget for det følgende år, der dækker alle politikker og programmer
 • træffer de valgte repræsentanter i Europa-Parlamentet og Rådet afgørelse om udgiftsplanerne.

Opfølgning

 • Når pengene er brugt, skal Kommissionen aflægge beretning til Parlamentet om, hvordan de blev brugt.
 • Udgifterne bliver også gennemgået af Den Europæiske Revisionsret.

Hvad bliver pengene brugt på?

Efteruddannelse i nye færdigheder er en af de ting, EU's budget går til © EU, DG REGIO

I Europa

Nogle af de store poster er:

 • uddannelse af folk til nye færdigheder og stimulering af erhvervslivet til at innovere og skabe job
 • hjælp til at bevare miljøet og forbedre livskvaliteten gennem udvikling af landdistrikter og regioner
 • etablering af fysisk infrastruktur: veje, jernbaner, broer og el- og gasledninger, som når ud til de fjerneste afkroge af EU
 • støtte til kulturel mangfoldighed og udveksling af studerende
 • nødhjælp i tilfælde af oversvømmelser eller jordskælv.

I andre lande

Som en stor global aktør har EU visse forpligtelser over for resten af verden: økonomisk og social udvikling, fredsbevarelse og hjælp til ofre for naturkatastrofer og konflikter.

EU er især aktivt i 3 grupper af lande:

 • udviklingslande, som visse EU-lande har stærke historiske bånd til, især i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet
 • vækstøkonomier langs EU's østlige grænser og rundt om Middelhavet
 • mulige nye EU-medlemslande Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Top 3 over udgifter (tal for 2013)

 1. 46,8 % går til at gøre EU mere konkurrencedygtigt og styrke udviklingen i de fattigste lande/regioner ("samhørighed").
 2. 29,1 % bliver brugt på markedsudgifter og direkte støtte. Denne støtte er ikke længere knyttet til overskudsproduktion, men i stedet sørger den for forsyninger af sikre fødevarer til rimelige priser, mens landmændene får en rimelig indtægt, blandt andet for at bevare miljøet.
 3. 10,7 % bruger vi på udvikling af landdistrikterne, miljø og fiskeri.
Hvordan bruges EU-budgettet? (tal for 2013)

Hvordan bruges EU-budgettet? (tal for 2013)

F&U – sammenlægning af ressourcer i hele EU

Generelt er EU kun ansvarligt for at bruge penge, når det giver mening, at medlemslandene lægger deres ressourcer sammen. Videnskabelige forskningsprogrammer er et godt eksempel.

EU's forskningsstøtte går til integrerede forskningsprojekter med videnskabsmænd fra forskellige EU-lande. Dermed deler man resultaterne af national forskning med hele EU og opnår samtidig stordriftsbesparelser.

Blandt de mange områder, der nyder godt heraf, er bioteknologi, informationsteknologi, nanoteknologi og rumforskning.

Hvad koster det at drive EU?

Omkostningerne ved at drive EU (administration) løber op i 6 % af de samlede udgifter. Det omfatter driftsomkostningerne for alle institutionerne (især Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) og de oversættere og tolke, som gør information tilgængelig på alle de officielle EU-sprog.

Til toppen

Til toppen


Videoklip


Hold forbindelsen

Twitter

 • EU's budgetEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?