Budget


EU's årlige budget er på 142 mia. euro (tal for 2014) – et stort beløb på papiret, som dog kun udgør ca. 1 % af den rigdom, EU's økonomier skaber hvert år. 

I modsætning til de fleste EU-landes nationale budgetter dækker EU-budgettet en længere periode – mindst 5 og som regel 7 år. I den periode – den flerårige finansielle ramme françaisDeutschEnglish – sætter EU-landene og Europa-Parlamentet grænser for EU's årlige udgifter på en række områder ("udgiftsområder"). 

Pengene fra budgettet bruges der, hvor det giver størst mening at samle ressourcerne i stedet for at handle som individuelle lande – f.eks. med hensyn til at bygge bedre transport-, energi- og kommunikationsforbindelser mellem medlemslandene, forbedre miljøet i hele Europa, gøre EU's økonomi mere konkurrencedygtig globalt set og hjælpe europæiske videnskabsmænd og forskere med at arbejde sammen på tværs af grænserne til gavn for Europa som helhed.

EU's budget i tal DeutschEnglishfrançais  

Hvem beslutter, hvordan pengene skal bruges?

Beslutningen om, hvor meget EU skal bruge – og til hvad – er en demokratisk proces. Hvert år vedtager EU et budget ud fra rammebeløbene i det syvårige budget (den flerårige finansielle ramme françaisDeutschEnglish). Det foregår således:

 • Europa-Kommissionen  foreslår et budget for det følgende år, der dækker alle politikker og programmer. 
 • EU-landenes regeringer – der handler gennem EU-Rådet – og medlemmerne af Europa-Parlamentet godkender forslaget. Dette bliver det næste års budget.

Opfølgning

Hvad bliver pengene brugt på?

Størstedelen af EU's budget går til at skabe vækst og beskæftigelse. Desuden bruges en væsentlig del på europæisk landbrug og udvikling af landdistrikter.

Top 3 over udgifter (2014)

Kvinde, der foretager laboratorieforsøg - © EU 

EU’s budget betaler for forskning og innovation

44,9 %intelligent og inklusiv vækst i EU, fordelt således:

 • 33,3 % – skal hjælpe underudviklede regioner i Europa og dårligt stillede grupper i samfundet
 • 11,6 % – skal gøre EU’s virksomheder mere konkurrencedygtige.

41,6 % – produktion af sikre og sunde fødevareforsyninger, innovativt landbrug og effektiv og bæredygtig anvendelse af jord og skove. 

Hvordan fordeler EU-budgettet sig på de vigtigste udgiftsområder? (tal for 2014)

Inden for EU

Eksempler på programmer og deres budget i 2014:

 • Horisont 2020 English – forsknings- og innovationsprogram (9 mia. euro)
 • Ungdomsbeskæftigelsesinitiativet (3,4 mia. euro)
 • COSME English (en) – program for små virksomheder (275,3 mio. euro)
 • Connecting Europe-faciliteten English – transport-, energi- og digitale net (1,9 mia. euro)
 • Erasmus+ – uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (1,6 mia. euro)
 • Life English – miljøprogram (404,6 mio. euro)
Lagkagediagram, der viser EU's budget for 2014 fordelt på udgiftsområder - © EU

EU’s budget for 2014 fordelt på udgiftsområder under den finansielle ramme

Uden for EU

EU er en vigtig global aktør og har visse forpligtelser over for resten af verden. Det drejer sig bl.a. om at fremme den økonomiske og sociale udvikling, opretholde freden og hjælpe ofre for katastrofer og konflikter. 

Støtten fra EU-budgettet til lande uden for EU er fordelt på 3 grupper:

 • udviklingslande, som visse EU-lande har stærke historiske bånd til, især i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet
 • nabolande – i det østlige Europa, Nordafrika og Mellemøsten
 • lande, der forbereder sig på at komme med i EU (kandidatlande eller potentielle kandidatlande Deutsch (de) English (en) français (fr) ).

Eksempler på programmer i 2014:

 • Instrumentet for udviklingssamarbejde English (en) français (fr) (2,3 mia. euro)
 • Det europæiske naboskabsinstrument English (en) français (fr) (2,2 mia. euro)
 • Instrumentet til førtiltrædelsesbistand Deutsch (de) English (en) français (fr) (1,6 mia. euro)

Hvem har gavn af EU’s budget?

Ca. 94 % af budgetmidlerne går til konkrete lokale aktiviteter i og uden for EU-landene. Hver og en af EU's 508 millioner borgere har på en eller anden måde gavn af EU's budget. Det hjælper millioner af studerende, tusinder af forskere, byer, regioner og ngo’er.

Hvor meget bliver der brugt på driftsomkostninger?

Ca. 6 % af budgettet. Det omfatter administrationsomkostningerne for alle institutionerne (især Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet) og de oversættere og tolke, der skal til for at gøre information tilgængelig på alle de officielle EU-sprog. 

Den største EU-institution, Kommissionen, skar for nylig medarbejderstaben ned med 1 % som led i en reformpakke, der forventes at spare 8 mia. euro inden 2020. Det endelige mål er at reducere antallet af ansatte med 5 % og samtidig øge deres arbejdstid.

Til toppen

Budgettet

Manuskript ajourført i november 2014

Denne publikation indgår i serien "Indblik i EU-politik"


Til toppenHold forbindelsen

Twitter

 • EU's budgetEnglish (en)

Til toppen

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?