Rozpočet


Rozpočet EU na rok 2013 činí 150,9 miliardy eur. Tato částka se může zdát vysoká, nicméně představuje jen 1 % HDP všech členských států EU dohromady.

Většina těchto finančních prostředků se vynakládá na zlepšování života občanů Unie. Prostředky směřují zejména do chudších regionů a k méně majetným skupinám obyvatel a v celé EU podporují vznik pracovních míst a hospodářský růst.

Rozpočet EU v číslech DeutschEnglishfrançais

Kdo rozhoduje o tom, jak jsou finanční prostředky rozdělovány?

O tom, kolik peněz EU utratí a na co, se rozhoduje v demokratickém procesu. Každý rok:

Další postup

 • Poté, co se finanční prostředky použijí, musí Komise Evropskému parlamentu podat zprávu o tom, jak byly tyto peníze vynaloženy.
 • Výdaje také podléhají kontroleEvropského účetního dvora.

Na co jsou finanční prostředky určeny?

Jednou z oblastí, kam směřují prostředky z rozpočtu EU, je odborná příprava © EU, GŘ REGIO

V Evropě

Prostředky jsou využívány zejména v těchto oblastech:

 • odborná příprava a podněcování podniků k inovacím a tvorbě pracovních míst
 • ochrana životního prostředí a zlepšování kvality života prostřednictvím financování rozvoje venkova a regionálního rozvoje
 • výstavba materiální infrastruktury: silnic, mostů, železnic, elektrického vedení a plynovodů do nejodlehlejších oblastí Unie
 • podpora kulturní rozmanitosti a studijních výměn
 • poskytování pomoci při mimořádných událostech, jako jsou záplavy či zemětřesení.

V zahraničí

Jako důležitý globální aktér má EU vůči ostatnímu světu určité povinnosti: podporovat hospodářský a sociální rozvoj, chránit mír a poskytovat pomoc obětem přírodních pohrom a ozbrojených konfliktů.

Evropská unie je aktivní zejména ve 3 skupinách zemí:

 • v těch částech rozvojového světa, se kterými mají členské státy pevná historická pouta, tj. zejména v Africe, Karibské oblasti a Tichomoří
 • v rozvíjejících se ekonomikách ve východní Evropě a ve Středomoří
 • v zemích, které usilují o členství v EU Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Tři oblasti rozpočtu, kam směřuje nejvíce prostředků (údaje pro rok 2013)

 1. 46,8 % rozpočtu je určeno na podporu konkurenceschopnosti EU a rozvoje v chudších zemích/regionech Unie (tzv. politika soudržnosti).
 2. 29,1 % je určeno na výdaje souvisejících se zemědělským trhem a na přímé podpory. Dotace však už nemají kompenzovat nadměrnou produkci, ale jejich cílem je podporovat zajišťování dodávek nezávadných a kvalitních potravin za přiměřené ceny s tím, že jsou zároveň zaručeny odpovídající příjmy zemědělcům. Jejich povinností je na oplátku dodržovat požadavky ochrany životního prostředí.
 3. 10,7 % výdajů směřuje na rozvoj venkova, ochranu životního prostředí a rybolov.
Jak jsou rozdělovány prostředky z rozpočtu EU? (údaje pro rok 2013)

Jak jsou rozdělovány prostředky z rozpočtu EU? (údaje pro rok 2013)

Výzkum a vývoj – kde má společné využívání prostředků smysl

Evropská unie zpravidla přebírá odpovědnost za výdaje pouze v případech, kdy je pro členské státy výhodné spojit své zdroje. Dobrým příkladem jsou například vědecké výzkumné programy.

Výdaje na výzkum slouží k podpoře integrovaných výzkumných projektů, na kterých se podílejí vědci v různých zemích EU. Tento přístup umožňuje využívat výsledků vnitrostátního výzkumu z celé Unie, a dosahovat tak úspor díky sdílení poznatků.

Z tohoto přístupu těží řada oblastí, včetně biotechnologie, informačních technologií, nanotechnologií a výzkumu vesmíru.

Kolik stojí provoz EU

Na administrativní náklady spojené s fungováním EU plyne 6 % celkových výdajů. Patří sem náklady na provoz všech orgánů (zejména Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU) a na překlad a tlumočení, jimiž se zajišťuje dostupnost informací ve všech úředních jazycích Unie.

Začátek stránky

Začátek stránky


Video


Zůstaňte ve spojení

Twitter

 • Rozpočet EUEnglish (en)

Začátek stránky

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?