Навигационна пътека

Бюджет


Годишният бюджет на ЕС е 150,9 млрд. евро (по данни от 2013 г.) – голяма сума като абсолютна стойност, но едва 1 % от натрупваното общо годишно богатство на страните от ЕС.

Повечето от тези средства се харчат за подобряване на живота на гражданите и общностите на ЕС, като голяма част се насочват към регионите и социалните групи в по-неблагоприятно положение, както и към създаването на растеж и заетост в Съюза.

Бюджетът на ЕС в цифри DeutschEnglishfrançais

Кой решава как да се харчат парите?

Вземането на решение колко пари ще похарчи ЕС и за какво е демократичен процес. Всяка година:

Последващи действия

 • След изразходване на средствата Комисията трябва да докладва на Парламента за какво са били похарчени те.
 • Разходите подлежат на проверка и от Европейската сметна палата.

За какво се харчат парите?

Обучението на работници за усвояване на нови умения е сред дейностите, финансирани от бюджета на ЕС © ЕС, ГД „Регионално развитие“

В Европа

Средствата се изразходват основно за:

 • обучение на хора с цел придобиване на нови умения и стимулиране на предприятия към иновации и създаване на работни места
 • подпомагане на опазването на околната среда и подобряване на качеството на живот чрез развитие на селските райони и регионално развитие
 • изграждане на материална инфраструктура: пътища, железопътни линии, мостове, електро- и газопроводи, достигащи до най-отдалечените кътчета на ЕС
 • подпомагане на културното многообразие и образователния обмен
 • предоставяне на спешна помощ при наводнения или земетресения.

В чужбина

Като важен играч на международната сцена, ЕС има известни задължения към останалия свят: насърчаване на икономическото и социалното развитие, опазване на мира и подпомагане на жертвите на бедствия и конфликти.

Той е особено активен в 3 групи страни:

 • части от развиващия се свят, с които някои страни от ЕС имат силни исторически връзки, по-специално Африка, Карибския и Тихоокеанския регион
 • бързо развиващи се икономики по източните граници на ЕС и в района на Средиземноморието
 • страни, които са потенциални членки на ЕС Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Три области, в които се правят най-много разходи (данни от 2013 г.)

 1. 46,8 % се изразходват за повишаване на конкурентоспособността на ЕС и подпомагане на развитието в най-бедните страни и региони в Съюза („сближаване“).
 2. 29,1 % са за свързани с пазара разходи и преки помощи. Помощта вече не е свързана със свръхпроизводство — вместо това тя гарантира доставки на безопасни храни на разумни цени и осигурява на фермерите достойни доходи, в замяна на опазване на околната среда.
 3. 10,7 % се предоставят за развитие на селските райони, околна среда и рибарство.
Как се изразходва бюджетът на ЕС? (данни от 2013 г.)

Как се изразходва бюджетът на ЕС? (данни от 2013 г.)

Научноизследователска и развойна дейност - обединяване на ресурсите в ЕС

По принцип ЕС е отговорен за изразходването на пари само когато има смисъл страните членки да обединят ресурсите си. Програмите за научни изследвания са добър пример за това.

Финансирането на научни изследвания от ЕС подпомага интегрирани изследователски проекти, в които участват учени, работещи в различни страни от Съюза. При този подход резултатите от изследванията на национално ниво се споделят на равнище ЕС, като същевременно се реализират икономии от мащаба и се пестят усилия.

Много области имат полза от това, включително биотехнологии, информационни технологии, нанотехнологии и космически изследвания.

Колко струва управлението на ЕС?

Разходите за управлението на ЕС (администрация) възлизат на 6 % от общите разходи. Тук влизат разходите по управлението на всички институции (по-специално Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на ЕС) и за писмени и устни преводачи, които правят информацията достъпна на всички официални езици в Съюза.

Нагоре

Нагоре


Видео


Останете на линия

Twitter

 • Бюджет на ЕСEnglish (en)

Нагоре

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?