Buitenlandse betrekkingen


Alleen al door haar omvang is de Europese Unie in economisch, handels- en financieel opzicht een speler van wereldformaat. Als voornaamste handelsblok met de op één na belangrijkste munteenheid geeft de EU bovendien meer dan 7 miljard euro per jaar uit om ontwikkelingslanden te steunen. De EU heeft handels- en partnerschapsovereenkomsten met de meeste landen en regio's.

Als economisch zwaargewicht met zowat een half miljard inwoners speelt de Europese Unie een belangrijke rol in mondiale kwesties. Haar gewicht blijft toenemen doordat de EU-landen zich voor beslissingen inzake buitenlands beleid steeds vaker als één blok opstellen.

Drie jongens in Centraal-Azië © EuropeAid

De EU verbetert de betrekkingen met de landen in Centraal-Azië

De EU houdt regelmatig topbijeenkomsten met de Verenigde Staten, Japan, Canada en meer recentelijk Rusland, India en China. De betrekkingen van de EU met deze andere landen gaan ook over zaken als onderwijs, criminaliteit en mensenrechten.

Grootste handelspartner: de Verenigde Staten

De EU zet zich in voor een doeltreffend en evenwichtig partnerschap met de VS, haar grootste handelspartner. In 2007 hebben beide partners samen de Trans-Atlantische Economische Raad opgericht, een politiek orgaan waardoor de onderlinge economische banden sterker moeten worden. Meer recent hebben de EU en de VS een plan opgesteld voor nauwere samenwerking bij crisisbeheer en conflictpreventie. De EU wil ook met de VS samenwerken op het gebied van klimaatverandering en de verbetering van het bankwezen na de financiële crisis.

Aardolie en -gas: Rusland

De EU en Rusland werken aan een nieuwe overeenkomst die hun betrekkingen zal regelen. De besprekingen begonnen in juli 2008 maar hebben maandenlang stilgelegen na het conflict tussen Rusland en Georgië. Beide blokken erkennen dat ze steeds meer banden met elkaar hebben en willen op alle terreinen meer samenwerken. De EU wil met name nauwer samenwerken met Rusland om de energiebevoorrading veilig te stellen. Rusland is voor de EU een belangrijke leverancier van olie en gas, maar spanningen tussen Rusland en doorvoerlanden, hoofdzakelijk Oekraïne, hebben al herhaaldelijk voor onderbrekingen van de aanvoer gezorgd.

Man brengt stem uit © ECHO

Om de mensenrechten te beschermen stuurt de EU waarnemers naar verkiezingen in de hele wereld.

Toenadering zoeken met het Oosten

Behalve met Rusland, wil de EU ook met zes andere landen uit het Oosten sterkere banden: Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Oekraïne en Belarus. Volgens het plan moeten die landen meer steun krijgen en kunnen er met hen vrijhandelsovereenkomsten gesloten worden als er politieke en economische hervormingen komen. De landen die van dit oostelijk partnerschap zouden profiteren zijn landen waarlangs olie en gas naar Europa vloeien. Maar al deze landen staan voor grote uitdagingen wat de democratie en de rechtsstaat betreft. De EU maakt zich ook zorgen over de stabiliteit in de regio na de Russisch-Georgische oorlog van augustus 2008 waarin met de hulp van de EU een staakt-het-vuren tot stand is gekomen.

Nauwere banden: het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten

In juli 2008 heeft de EU om nauwere banden aan te knopen met het Midden-Oosten en de Noordafrikaanse buurlanden het startsein gegeven voor een zogenaamde Unie voor het Middellandse Zeegebied. Dit nieuwe forum brengt de 27 EU-landen samen met 16 andere zeer verschillende landen zoals Israel, Turkije en Syrië, in totaal 800 miljoen mensen. Deze Unie zal gemeenschappelijke projecten opstarten om het Middellandse Zeegebied weer vitaal te maken, door onder andere de opruiming van vervuiling, renovatie van havens, verbetering van de scheepvaart en verdere ontwikkeling van zonne-energie. De Arabische Liga en de Palestijnse Autoriteit zullen er ook vertegenwoordigd zijn.

Regionale betrekkingen: Azië en Latijns-Amerika

Naast de bilaterale betrekkingen intensiveert de Europese Unie ook de banden met regionale groeperingen, met name in Azië en Latijns-Amerika. De EU is met haar snel groeiende partners in Azië overgeschakeld op overeenkomsten voor versterkte partnerschappen waarin het evenwicht tussen de economische, politieke, sociale en culturele elementen van hun betrekkingen beter tot uitdrukking komt.

Geïnteresseerd in EU-lidmaatschap: de Balkan

Zeven Balkanlanden willen tot de EU toetreden. Kroatië, FYROM (Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en Turkije zijn officieel aanvaard als kandidaten voor het EU-lidmaatschap. De EU beschouwt vijf andere westelijke Balkanlanden als potentiële kandidaatlanden: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro en Servië. Kosovo heeft zichzelf in 2008 onafhankelijk verklaard van Servië, maar over de status van het land is er nog steeds geen internationale overeenstemming. De EU verleent praktische steun terwijl zij ook actief naar een diplomatieke oplossing zoekt. De EU heeft zo'n 1900 justitiedeskundigen en politiemensen naar het gebied gestuurd om er de rechtsstaat te ondersteunen.

Naar boven

Naar boven

Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?