Külkapcsolatok


Az Európai Unió gazdasági, kereskedelmi és pénzügyi súlyánál fogva is meghatározó szerepet tölt be a világban. Mindenki másnál nagyobb kereskedelmi forgalmat bonyolít le, és a pénzforgalom második legfontosabb valutájával rendelkezik. Az EU ezen túlmenően évente több mint hét milliárd eurót költ a fejlődő országok segélyezésére, kereskedelmi és partnerségi megállapodásai révén pedig a világ legtöbb országával és régiójával szoros kapcsolatokat ápol.

Az Európai Unió igazi gazdasági nagyhatalom, melynek területén közel fél milliárd ember él. Az EU fontos szerepet játszik a nemzetközi színtéren, és súlya egyre jobban növekszik annak köszönhetően, hogy tagállamai mind nagyobb mértékben hozzák meg külpolitikai döntéseiket egymással egységben.

Közép-ázsiai kisfiúk © EuropeAid

Az EU kapcsolatokat épít ki Közép-Ázsia köztársaságaival.

Az EU rendszeresen tart csúcstalálkozót az Amerikai Egyesült Államokkal, Japánnal, Kanadával és – az utóbbi időben – Oroszországgal, Indiával és Kínával. Az Unió számos területen ápol kapcsolatokat ezekkel és más országokkal is, az oktatástól a környezetvédelmen és bűnüldözésen át azt emberi jogok védelméig.

Az első számú kereskedelmi partner, az USA

Az EU elkötelezte magát amellett, hogy eredményes és kiegyensúlyozott partnerséget építsen ki legfontosabb kereskedelmi partnerével, az Amerikai Egyesült Államokkal. 2007-ben a két fél létrehozta a Transzatlanti Gazdasági Tanácsot, mely politikai szervként a gazdasági kapcsolatok elmélyítésére irányuló törekvéseket felügyeli. Még frissebb fejlemény, hogy az EU és az USA tervet dolgozott ki abból a célból, hogy szorosabbra fűzze együttműködését a válságkezelés és a konfliktusmegelőzés terén. Az Unió ezen túlmenően keresi annak a módját, hogyan tud az Egyesült Államokkal közösen fellépni az éghajlatváltozás ellen, illetve – a pénzügyi válság kapcsán – a bankrendszer reformjáért.

Olaj és gáz: Oroszország

Az EU és Oroszország új megállapodás kialakításán dolgozik, mely a két fél közötti kapcsolatokat hivatott szabályozni. A tárgyalások 2008 júliusában kezdődtek, de az Oroszország és Grúzia között kirobbant konfliktust követően hónapokra megszakadtak. Kapcsolataik elmélyülését látva a két fél arra törekszik, hogy együttműködésük minden területen szorosabbá váljon. Kiemelten fontos célt jelent az Unió számára, hogy az Oroszországgal kialakított kapcsolatok megerősítése révén biztosítsa az uniós energiaellátás zavartalanságát. Az EU nagyrészt orosz kőolajból és földgázból fedezi fogyasztását, ám a szállítások több ízben leálltak az Oroszország és a tranzitországok, elsősorban Ukrajna között kirobbant viták következtében.

Szavazáson részt vevő férfi © ECHO

Az Unió azáltal is védelmezi az emberi jogokat, hogy megfigyelőket küld a világ különböző országaiban megrendezett választásokra.

Kapcsolatépítés keleten

Az EU keleten nemcsak Oroszországgal, hanem további hat országgal – Grúziával, Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Moldovával, Ukrajnával és Fehéroroszországgal – is a kapcsolatok elmélyítésére törekszik. A tervek értelmében növelni kívánja a részükre biztosított finanszírozást, és szabad kereskedelmi megállapodások megkötését helyezi kilátásba abban az esetben, ha az említett országok politikai és gazdasági reformokat hajtanak végre. Az ún. keleti partnerség azoknak az országoknak biztosítana előnyöket, amelyek az Európába irányuló kőolaj- és földgázszállítás tranzitországai. Mindegyikük esetében fontos, hogy a demokráciát és a jogállamiságot veszélyeztető kihívásokra megoldást találjanak. Az Unió a térség stabilitását sem tartja megnyugtatónak: 2008 augusztusában Oroszország és Grúzia között háború robbant ki, melynek az EU közvetítésével megkötött fegyverszünet vetett véget.

A Földközi-tenger térségével és a Közel-Kelet országaival fennálló kapcsolatok elmélyítéséért

Az EU 2008 júliusában útnak indította az „Unió a Mediterrán Térségért” elnevezésű kezdeményezést abból a célból, hogy szorosabbra fűzze kapcsolatait a közép-keleti térség országaival és észak-afrikai szomszédaival. Az új fórum révén a 27 uniós tagállam 16 másik – rendkívül különböző – országgal működik együtt, köztük Izraellel, Törökországgal és Szíriával. A kezdeményezésben részt vevő országok lakossága együttesen közel 800 millió főre tehető. A fórum közös projekteket indít útnak a földközi-tengeri térség gazdasági újjáélesztése céljából. A projektek többek között a környezetszennyezés felszámolására, kikötőfelújításra, a hajózás fejlesztésére és a napenergia hasznosítására irányulnak. A fórumban az Arab Liga és a Palesztin Hatóság is képviselteti magát.

Regionális kapcsolatok: Ázsia és Latin-Amerika

A különböző országokkal kialakított kétoldalú kapcsolatokon túl az Európai Unió világszerte szorosabbra igyekszik fonni regionális tömörülésekkel fennálló kapcsolatait is. Különösen igaz ez Ázsia és Latin-Amerika vonatkozásában. Gyorsan fejlődő ázsiai partnereivel az EU ún. megerősített partnerséget alakított ki – ezek a megállapodások kiegyenlítettebb viszonyokat biztosítanak a két fél kapcsolatrendszerének gazdasági, politikai, szociális és kulturális elemei között.

Az uniós csatlakozásra várva: a Balkán országai

A balkáni térség országai közül heten kérték felvételüket az Európai Unióba. Horvátországot és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot az EU hivatalosan is tagjelölt országnak nyilvánította. Az Uniónak további öt nyugat-balkáni ország tagfelvételi kérelmét kell elbírálnia. Ezek az ún. potenciális tagjelölt országok a következők: Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró és Szerbia. Koszovó 2008-ban kinyilvánította függetlenségét Szerbiától, státuszát illetően azonban még nem született nemzetközi megállapodás. Az EU tevékenyen keres diplomáciai megoldást a problémára, és gyakorlati segítséget nyújt a kérdés rendezéséhez. Az Unió mintegy 1900 igazságügyi szakértőt és rendőrtisztet küldött a helyszínre, hogy ezáltal elősegítse a jogállamiság megerősítését.

Az oldal tetejére

Az oldal tetejére

Az oldal tetejéreSegítsen tökéletesíteni honlapunkat!

Megtalálta-e a keresett információt?

IgenNem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?