Miljö


EU:s miljökrav är bland de strängaste i världen och har tagits fram under lång tid. Miljöpolitiken ska skydda våra naturtillgångar, uppmuntra företagen att ställa om till en grön ekonomi och värna människors hälsa och välbefinnande.

Skydda våra naturtillgångar

EU:s miljölagstiftning English skyddar våra gemensamma naturtillgångar, som vatten, ren luft, livsmiljöer och fåglar.

En utrotningshotad fjäril på en blomma © EU

EU har en strategi för att stoppa förlusten av hotade arter.

EU arbetar för att skydda naturen och stoppa förlusten av hotade arter och livsmiljöer genom Natura 2000 English – ett nätverk med 26 000 naturskyddsområden som täcker nästan 20 procent av EU:s yta. Det handlar inte om naturreservat utan snarare områden där människor kan bedriva hållbar verksamhet utan att hota sällsynta och känsliga arter och livsmiljöer.

En resurseffektiv grön ekonomi

Framtidens ekonomier måste bli bättre på att använda våra knappa naturresurser på ett effektivt sätt, till exempel vatten, mineraler, metaller och timmer. EU:s miljöpolitik försöker skapa förutsättningar som uppmuntrar privatpersoner och industrier att hushålla med resurserna. Miljöpolitiken går ut på att

  • hjälpa allmänheten och företagen att förstå naturtillgångarnas värde
  • minska miljöpåverkan från produktion och konsumtion, särskilt när det gäller mat, bostäder och transporter
  • se till att avfall ses som en resurs
  • bidra till att förhindra eller minska vattenbrist i EU.
En kvinna dricker vatten från en fontän © Bilderbox

Rent vatten är ett tecken på en sund miljö.

Människors hälsa och välbefinnande

Vatten, luftföroreningar och kemikalier är några av de miljöproblem som folk oroar sig mest för. EU-politiken ska skydda människor från miljöbelastningar och hälsorisker genom att

  • garantera säkert dricksvatten och badvatten
  • förbättra luftkvaliteten och minska bullret
  • minska eller undanröja kemikaliers skadliga effekter.

Globala utmaningar

I takt med att jordens befolkning fortsätter att öka och fler än någonsin flyttar in till städerna blir de globala miljöproblemen alltmer akuta. Vi måste göra mer för att se till att luft, vatten och hav förblir rena, att mark och ekosystem används på ett hållbart sätt och att klimatförändringen hålls på en hanterbar nivå. EU spelar en nyckelroll i det internationella arbetet för en hållbar utveckling i hela världen.

EU:s miljöpolitik styrs av miljöhandlingsprogrammetEnglish. Nu måste EU:s institutioner och medlemsländer se till att programmet genomförs och att man når målen för 2020. 

Till början

Miljö

Publicerad i januari 2013

Broschyren ingår i serien ”Insyn i EU-politiken”


Till börjanHåll dig uppdaterad

Facebook

  • EU-kommissionen – MiljöEnglish (en)
  • Life-programmet English (en)

Twitter

  • Life-programmet English (en)

Till början

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Närliggande områden

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?