Cale de navigare

Mediu


UE aplică unele dintre cele mai avansate standarde de protecție a mediului din lume, elaborate de-a lungul anilor. Politica europeană de mediu încurajează întreprinderile să „ecologizeze” economia și contribuie la protejarea patrimoniului natural european și a sănătății și bunăstării cetățenilor UE.

Protejarea patrimoniului natural

Legislația europeană în domeniul mediului English ne protejează patrimoniul natural comun - apa, calitatea aerului, habitatele și păsările.

Fluture dintr-o specie pe cale de dispariție, pe o floare © UE

UE a elaborat o strategie menită să stopeze declinul speciilor pe cale de dispariție.

Europa încearcă să protejeze natura și să stopeze declinul habitatelor și al speciilor pe cale de dispariție prin intermediul rețelei Natura 2000 English, formată din 26 000 de zone naturale protejate care acoperă aproape 20% din suprafața terestră a UE. Nu este vorba de rezervații naturale, ci de zone în care se pot desfășura activități durabile, fără a pune în pericol habitatele sau speciile rare și vulnerabile.

O economie verde, bazată pe utilizarea eficientă a resurselor

În viitor, țările care vor reuși pe plan economic vor fi cele care vor exploata eficient resursele naturale rare ca apa, mineralele, metalele și lemnul. Politica europeană de mediu încearcă să creeze pentru cetățeni și întreprinderi condițiile necesare în vederea unei utilizări judicioase a resurselor, pe toată durata lor de viață. Măsurile în acest domeniu urmăresc:

  • să ajute cetățenii și întreprinderile să înțeleagă adevărata valoare a resurselor naturale
  • să diminueze impactul producției și al consumului asupra mediului, în special în domeniul alimentației, locuințelor și transportului
  • să asigure gestionarea deșeurilor ca pe o resursă
  • să împiedice sau să reducă stresul hidric în UE.
Femeie bând apă dintr-o fântână © Bilderbox

Apa curată înseamnă un mediu sănătos.

Protejarea sănătății și a bunăstării persoanelor care trăiesc în UE

Apa, poluarea aerului și produsele chimice se numără printre principalele probleme de mediu care îi preocupă pe cetățenii europeni. Pentru a-i proteja de presiunile exercitate asupra mediului și de riscurile la adresa sănătății și bunăstării lor, UE a introdus măsuri menite:

  • să garanteze furnizarea de apă potabilă și de îmbăiere curată
  • să amelioreze calitatea aerului și să reducă zgomotul
  • să reducă sau să elimine efectele nocive ale produselor chimice.

Provocări la nivel mondial

Pe măsură ce populația lumii crește și odată cu aceasta și numărul persoanelor care locuiesc la oraș, problemele de mediu devin din ce în ce mai stringente. Trebuie luate mai multe măsuri pentru a se garanta că aerul, apa și oceanele rămân curate, că solurile și ecosistemele sunt exploatate în mod durabil și că schimbările climatice se mențin în limite gestionabile. UE joacă un rol important la nivel mondial în găsirea de soluții care să garanteze o dezvoltare durabilă.

Politica europeană de mediu se bazează pe Programul de acțiune pentru mediu (PAM)English. În prezent, se așteaptă ca instituțiile UE și guvernele statelor membre să asigure aplicarea acestui program și îndeplinirea obiectivelor sale prioritare până în 2020. 

Începutul paginii

Mediu

Publicată în ianuarie 2013

Această publicaţie face parte din seria „Să înţelegem politicile Uniunii Europene”


Începutul paginiiRămâi conectat

Facebook

  • Comisia Europeană - MediuEnglish (en)
  • Programul LIFE English (en)

Twitter

  • Programul LIFE English (en)

Începutul paginii

CONTACT

Pentru informaţii generale

Sunaţi la
00 800 6 7 8 9 10 11 Detalii despre serviciile oferite

Trimiteţi-ne întrebările dvs. prin e-mail

Datele de contact ale instituţiilor, relaţii cu presa, vizite

Ajutaţi-ne să îmbunătăţim portalul

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

DaNu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră: