Środowisko naturalne


Obowiązujące w UE normy w zakresie ochrony środowiska należą do najsurowszych na świecie. Są one efektem wieloletnich prac. Polityka w dziedzinie środowiska pomaga chronić kapitał naturalny Europy, zachęcać przedsiębiorstwa do tworzenia ekologicznej gospodarki, a także dbać o zdrowie i dobrobyt mieszkańców UE.

Ochrona kapitału naturalnego

Przepisy UE w dziedzinie środowiska naturalnego English zapewniają ochronę naszego wspólnego kapitału naturalnego jakim są np. czyste wody i powietrze, siedliska przyrodnicze czy ptactwo.

Rzadko występujący motyl siedzący na kwiecie © UE

Strategia UE ma na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem.

UE stara się chronić przyrodę i powstrzymać wymieranie zagrożonych gatunków i siedlisk za pośrednictwem programu Natura 2000 English, tzn. sieci obejmującej 26 tys. obszarów chronionych, które stanowią niemal 20 proc. powierzchni UE. Są to nie tyle rezerwaty przyrody, co raczej obszary, na których można prowadzić zrównoważoną działalność, która nie jest niebezpieczna dla rzadkich i zagrożonych gatunków i siedlisk.

Ekologiczna gospodarka zasobooszczędna

W przyszłości dobrze prosperująca gospodarka będzie jak najefektywniej wykorzystywać ograniczone zasoby naturalne takie jak woda, minerały, metale i drewno. Europejska polityka ochrony środowiska stara się stwarzać warunki zachęcające obywateli i przedsiębiorstwa do racjonalnego korzystania z zasobów w ich całym „cyklu życia”. Środki ochrony środowiska mają na celu:

  • pomóc osobom prywatnym i firmom zrozumieć prawdziwą wartość zasobów naturalnych
  • zmniejszyć oddziaływanie na środowisko produkcji i zużycia tych zasobów, zwłaszcza w sektorze żywności, mieszkalnictwa i transportu
  • zapewnić zagospodarowanie odpadów, tak aby stanowiły one zasoby do wtórnego użytku
  • pomóc zapobiegać deficytowi wody w UE lub ograniczać go.
Kobieta pijąca wodę z fontanny © Bilderbox

Czysta woda świadczy o zdrowym środowisku.

Ochrona zdrowia i dobrobytu mieszkańców UE

Zanieczyszczenie wód i powietrza oraz chemikalia stanowią powszechnie jedne z głównych problemów ochrony środowiska. Aby chronić obywateli przed zagrożeniami związanymi ze stanem środowiska, które mają wpływ na zdrowie i jakość życia, polityka UE ma na celu:

  • zapewnienie czystej wody pitnej i czystej wody w kąpieliskach
  • poprawę jakości powietrza i zmniejszenie poziomu hałasu
  • zmniejszenie lub wyeliminowanie skutków stosowania szkodliwych substancji chemicznych.

Globalne wyzwania

Ponieważ liczba ludności na świecie wciąż rośnie i coraz więcej ludzi mieszka w miastach, globalne wyzwania w zakresie ochrony środowiska stają się coraz pilniejsze. Aby skutecznie dbać o to, by powietrze, zasoby wodne i oceany pozostały czyste, ziemia i ekosystemy były wykorzystywane w sposób zrównoważony, a zmiany klimatu były ograniczone do rozsądnego poziomu, niezbędne są dalsze kroki. UE odgrywa kluczową rolę w międzynarodowych działaniach na rzecz opracowania rozwiązań koniecznych do zapewnienia zrównoważonego rozwoju w skali globalnej.

Polityka w tym zakresie realizowana jest w oparciu o unijny program działań w zakresie środowiska English. Instytucje UE i rządy państw członkowskich odpowiadają za wdrażanie programu i zagwarantowanie, by priorytetowe cele zostały osiągnięte do 2020 r. 

Początek strony

Środowisko

Opublikowano w styczniu 2013 r.

Niniejsza publikacja stanowi część serii „Zrozumieć politykę Unii Europejskiej”.


Początek stronyBądźmy w kontakcie

Facebook

  • Komisja Europejska – ŚrodowiskoEnglish (en)
  • Program LIFE English (en)

Twitter

  • Program LIFE English (en)

Początek strony

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?